Zoekresultaat:    1855-1860     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 46   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 46


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Database nr.: 00772  
Houtveiling te Castricum
Houtveiling           (3 Januari 1860)   
In de Herberg de Rustende Jager op Dinsdag 3 Januari 1860 ene aanzienlijke partij zwaar hakhout in de duinen van Jonkheer Mr. D.T. Gevers van Ende-geest, onder Castricum en Heemskerk
 

32. Database nr.: 00773  
Pinksterstorm
Aanspoelsels           (13 Juni 1860)   
Sedert de Pinksterstorm zijn aan het strand van Castricum en Heemskerk en te Wijk aan Zee drie lijken van manspersonen, en behoorlijk begraven, drie lijken van manspersonen, een 25 a 30 jaar oud, lang 1 el 6 palm, met lang krullend bruin haar, een rosse baard onder de kin door, aanhebbende blauw gestreept overhemd, wit flanelle hemd en onderbroek en grijze kousen met witte tonen, alles ongemerkt en naar gis om en bij de 20 jaar, slank van persoon, lang 1 el 7 palm, met blond , kort stekelachtig haar, geen baard , neus en mond klein, doch anders geen kenbare tekenen, zijnde van alles ontbloot, en een lang 1 el 9 palm, met blond haar en een moustache aan de kin, zijnde verder het gelaat onkenbaar, aan hebbenden een zwart haren borstlap, 2 blauw gestreepte hemden, rode wollen onderbroek
grijslakense broek, blaauwe kousen, en een geoliede kiel en Zuidwester, en aan de midden vinger der rechter hand een gouden ring, waarin gegraveerd: A.Hillebrandt, Andenken ,; 7
Januari 1858.

 

33. Database nr.: 00774  
Strandvonderij
Strandvonders           (4 Oktober 1860)   
De Burgemeester van Castricum zal als lasthebbende van Kapt. F.Beekhuis aan de meest biedende presenteren te Verkopen: Het Hol of Casco of de daar afkomende WRAKKEN van het op den 17 September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika van Suriname naar Amsterdam, met Suiker, Rum en Katoen; een scheepsboot, 1 Anker. masten, stengen, Ra's en andere Rondhouten, zeilen stand en lopend Want enz.- Voorts 15 a 20 vaten Rum, en ruim 20 Balen KATOEN, alles daags voor den Verkoopdag te zien.
De Verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies, aan de plaats van de stranding circa 1.5 uur benoorden Wijk aan zee, met het schip,de Boot, en ene grote partij wrakhout; en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee met de Rum, de Katoen, Het Rondhout , Want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

34. Database nr.: 00783  
Strandvonderij
Strandvonderij           (4 Oktober 1860)   
De Burgemeester van Castricum zal als lasthebbende van de kapitein F.Beekhuis onder de Gemeente Castricum gestrande Wilhelmina Frederika, door het ministerie van den te Beverwijk residerenden Notaris C Jz PRINS presenteren te Verkopen: Het Hol of Casco, of de daar Wrakken van het op den 17 den September 1860, bij paal 45, onder gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam, met Suiker, Rum en Katoen; een scheepsboot, 1 Anker, Masten, Stengen, Ra's en andere Rondhouten, Zeilen, staand en lopend Want enz.- Voorts 15 a 20 Vaten Rum, een ruim 20 Balen Katoen, alles daags voor den Verkoopdag te zien.
De Verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies, aan de plaats van de stranding,
circa anderhalf uur benoorden Wijk aan Zee, met het schip, de Boot, en ene grote partij Wrakhout; en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee met de Rum, de katoen, het
Rondhout, Want en hetgeen verder voorhanden zal zijn. Zegt het Voort

 

35. Database nr.: 00784  
Wij kunnen echter niet laten de weduwe nog bij deze. in het gunstig aandenken
Opmerkelijke berichten           (24 September 1860)   
Aan te bevelen,van nog bij zo velen die onze eerste oproeping in dit blad van 11. vrijdag
niet mochten hebben opgemerkt, teneinde zo mogelijk haar gehele verlies vergoed te zien.
Wijk aan Zee 24 september 1860.
J.RENDORP van MARQETTE, Burgemeester van Castricum
C.STUMPHIUS Burgemeester van Wijk aan Zee en Duin.
H. LUeSSen, Predikant.
N.Vredeveld, Pastoor.
C.Karshoff , Secretaris en Substituut Strandvonder.

 

36. Database nr.: 00791  
De Burgemeester van Castricum, zal
Strandvonders           (29 September 1860)   
Als lastgevende van de kapitein F.Beekhuis VAN HET gekoperde en kopervast Barkschip Wilhelmina Frederika van Suriname naar Amsterdam
 

37. Database nr.: 00815  
Amsterdam
Strandingen           (18 September 1860)   
De Nederlandse bark Wilhelmina Frederika, Kapitein F.Beekhuis, van Suriname met suiker en rum herwaarts bestemd is gisteravond v.Castricum gestrand, op zijde gevallen en zal waarschijnlijk weg zijn; het volk en de passagiers zijn gered. De kapiein was,door nevel en stroom verleid het strand te veel genaderd.
 

38. Database nr.: 00816  
Castricum 30 November 1856
Strandingen           (19 September 1860)   
De bark Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam is gedeeltelijk verbrijzeld,nogtans ligt zoo hoog dat een gedeelte der lading geborgen zal kunnen worden.
 

39. Database nr.: 00831  
Rapport op een
Groot-limmerpolder           (29 Juli 1857)   
Aan de commissie belast met het uitbrengen van Rapport op een adres van het bestuur van den Groot-Limmerpolder, waarbij de tussenkomst der Staten wordt gevraagd tot regeling van van de waterlossing en den waterstand van de duinontginning onder Castricum en Bakkum.
de waterlossing en den waterstand van de duinontginning oner Castricum en Bakkum

 

40. Database nr.: 00837  
Castricum 30 November 1856
Strandingen           (3 December 1856)   
30 NOV. Gisteren morgen omstreeks 10 ure is onder dit ressort een scheepje met haver en bonen gestrand,waarvan de equipage, uit 5 man bestaande, door de Egmonder reddingsboot
behouden af en aan de wal is gebracht. Van een andere zijde wordt ons gemeld, dat de naam van dit vaartuig is, het kofschip Toeval kapt. D.Graafhuis, van Harlingen met haver naar Yarmouth gedestineerd. Schip en lading zijn hoogstwaarschijnlijk verloren.

 

41. Database nr.: 00846  
Teelt vetzaad
Verbouw           (1-1-1855)   
Ook neemt de teelt van vetzaad in de gemeenten Egmond-binnen, Castricum en Heemskerk af, omdat dit product, door een surrogaat vervangen, niet gelijk vroeger in trek is. Het weinig verbouwde slaagde anders redelijk.
 

42. Database nr.: 00872  
Vrijdag is onder het ressort Castricum een scheepje met haver en boonen gestrand,
Strandingen           (30 November 1856)   
Vrijdag is onder resort Castricum een scheepje met haver en bonen gestrand, waarvan de equipage, uit vijf man bestaande, door de Egmonder reddingsboot behouden aan wal is gebracht. De naam van dit vaartuig is het kofschip Toeval, kapitein D.Graafhuis, van Harlingen met haver naar Yarmouth bestemd. Schip en lading zijn waarschijnlijk verloren.
 

43. Database nr.: 00874  
Scheepstidingen
Strandingen           (4 December 1856)   
Amsterdam 4 Dec. Het schip het Toeval, kapt. Grafthuis van Harlingen naar Yarmouth, is den 29sten November. bij Castricum verongelukt, doch het volk werd gered.
 

44. Database nr.: 00918  
Schelpenvisserij
          (18-7-1858)   
Opbrengst schelpenvisserij te Castricum.. 3,700 kub. ellen.Wijk aan Zee 3,000 kub el
Op Texel, de voornaamste productie, golden de schelpen f 1.30 a 1.80 per kub. el.

 

45. Database nr.: 00957  
Stranding
Strandingen           (3-12-1856)   
Castricum 30 Nov. Gister morgen omstreeks 10 ure is onder dit ressort een scheepje met haver en bonen gestrand, waarvan de equipage, uit 5 man bestaande,door de Egmonder reddingsboot behouden af en aan wal is gebracht. Van een andere zijde wordt ons gemeld, dat de naam van het vaartuig is, het kofschip Toeval, kapitein D. Graafhuis, van Harlingen met haver naar Yarmouth gedestineerd. Schip en lading zijn hoogst waarschijnlijk verloren.
 

46. Database nr.: 00976  
Barkschip Wilhelmina Frederika
          (10-10-1860)   
BEVERWIJK, 7 Oct. De Veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika, heeft ongeveer f 3300
opgebracht. Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip, dat op de hoogte van Wijk aan Zee, in gevaar was, koers zettend om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voedden dat hij nog in vol zee zou kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was.Tegen de middag het om de Noord gewend hebbende was het schip omstreeks 4 ure weder voor Wijk aan Zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar nog rustig heen zeilen ene bijna wissen ondergang tegemoet gaande, tot dat de vallende duisternis het aan het oog onttrok. Met ontzetting vernam men den volgende morgen reeds dat het bedoelde schip des avonds ten 10 ure onder Egmond was gestrand. Van de 13 ongelukkige schepelingen mocht slecht een jongeling zijn leven redden, terwijl de 12 overigen allen zijn omgekomen.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 april 2020