Zoekresultaat:    1855-1860     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 40   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Database nr.: 00791  
De Burgemeester van Castricum, zal
Strandvonders           (29 September 1860)   
Als lastgevende van de kapitein F.Beekhuis VAN HET gekoperde en kopervast Barkschip Wilhelmina Frederika van Suriname naar Amsterdam
 

32. Database nr.: 00815  
Amsterdam
Strandingen           (18 September 1860)   
De Nederlandse bark Wilhelmina Frederika, Kapitein F.Beekhuis, van Suriname met suiker en rum herwaarts bestemd is gisteravond v.Castricum gestrand, op zijde gevallen en zal waarschijnlijk weg zijn; het volk en de passagiers zijn gered. De kapiein was,door nevel en stroom verleid het strand te veel genaderd.
 

33. Database nr.: 00816  
Castricum 30 November 1856
Strandingen           (19 September 1860)   
De bark Wilhelmina Frederika, van Suriname naar Amsterdam is gedeeltelijk verbrijzeld,nogtans ligt zoo hoog dat een gedeelte der lading geborgen zal kunnen worden.
 

34. Database nr.: 00831  
Rapport op een
Groot-limmerpolder           (29 Juli 1857)   
Aan de commissie belast met het uitbrengen van Rapport op een adres van het bestuur van den Groot-Limmerpolder, waarbij de tussenkomst der Staten wordt gevraagd tot regeling van van de waterlossing en den waterstand van de duinontginning onder Castricum en Bakkum.
de waterlossing en den waterstand van de duinontginning oner Castricum en Bakkum

 

35. Database nr.: 00837  
Castricum 30 November 1856
Strandingen           (3 December 1856)   
30 NOV. Gisteren morgen omstreeks 10 ure is onder dit ressort een scheepje met haver en bonen gestrand,waarvan de equipage, uit 5 man bestaande, door de Egmonder reddingsboot
behouden af en aan de wal is gebracht. Van een andere zijde wordt ons gemeld, dat de naam van dit vaartuig is, het kofschip Toeval kapt. D.Graafhuis, van Harlingen met haver naar Yarmouth gedestineerd. Schip en lading zijn hoogstwaarschijnlijk verloren.

 

36. Database nr.: 00846  
Teelt vetzaad
Verbouw           (1-1-1855)   
Ook neemt de teelt van vetzaad in de gemeenten Egmond-binnen, Castricum en Heemskerk af, omdat dit product, door een surrogaat vervangen, niet gelijk vroeger in trek is. Het weinig verbouwde slaagde anders redelijk.
 

37. Database nr.: 00872  
Vrijdag is onder het ressort Castricum een scheepje met haver en boonen gestrand,
Strandingen           (30 November 1856)   
Vrijdag is onder resort Castricum een scheepje met haver en bonen gestrand, waarvan de equipage, uit vijf man bestaande, door de Egmonder reddingsboot behouden aan wal is gebracht. De naam van dit vaartuig is het kofschip Toeval, kapitein D.Graafhuis, van Harlingen met haver naar Yarmouth bestemd. Schip en lading zijn waarschijnlijk verloren.
 

38. Database nr.: 00874  
Scheepstidingen
Strandingen           (4 December 1856)   
Amsterdam 4 Dec. Het schip het Toeval, kapt. Grafthuis van Harlingen naar Yarmouth, is den 29sten November. bij Castricum verongelukt, doch het volk werd gered.
 

39. Database nr.: 00957  
Stranding
Strandingen           (3-12-1856)   
Castricum 30 Nov. Gister morgen omstreeks 10 ure is onder dit ressort een scheepje met haver en bonen gestrand, waarvan de equipage, uit 5 man bestaande,door de Egmonder reddingsboot behouden af en aan wal is gebracht. Van een andere zijde wordt ons gemeld, dat de naam van het vaartuig is, het kofschip Toeval, kapitein D. Graafhuis, van Harlingen met haver naar Yarmouth gedestineerd. Schip en lading zijn hoogst waarschijnlijk verloren.
 

40. Database nr.: 00976  
Barkschip Wilhelmina Frederika
          (10-10-1860)   
BEVERWIJK, 7 Oct. De Veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 September onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika, heeft ongeveer f 3300
opgebracht. Bij het begin van de veiling sprak men weder van een schip, dat op de hoogte van Wijk aan Zee, in gevaar was, koers zettend om de Zuid. Hoewel sommigen de hoop voedden dat hij nog in vol zee zou kunnen komen, bleek het echter spoedig dat de opzichter der strandvonderij te Wijk aan Zee had gezien dat zijne stranding onvermijdelijk was.Tegen de middag het om de Noord gewend hebbende was het schip omstreeks 4 ure weder voor Wijk aan Zee op ongeveer 3 mijlen van de kust en deed blijkbaar door kracht van zeilen alle moeite om de vreselijke branding te ontkomen. Met vrees en kommer zag men het schip daar schijnbaar nog rustig heen zeilen ene bijna wissen ondergang tegemoet gaande, tot dat de vallende duisternis het aan het oog onttrok. Met ontzetting vernam men den volgende morgen reeds dat het bedoelde schip des avonds ten 10 ure onder Egmond was gestrand. Van de 13 ongelukkige schepelingen mocht slecht een jongeling zijn leven redden, terwijl de 12 overigen allen zijn omgekomen.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 maart 2020