Zoekresultaat:    1950-1955     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 24   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00014  
Bunkers weggespoten
Bunkers           (3 maart 1953)   
Door de storm van 1Februari 1959 zijn de bunkers in een gevaarlijke positie gekomen en hangen nu gedeeltelijk boven het strand. Bij Castricum heeft men een oplossing gevonden om deze bunkers te verwijderen. Zij worden namelijk door de brandweer weggespoten.
Men spuit met water uit de zee zo lang het zand rond de bunkers weg, tot deze naar beneden storten.

 

2. Database nr.: 00032  
Berging Duitse tweepersoons duikboot 0p het strand van Castricum.
Explosieven en munitie           (11 December 1952)   
De opgraven Duitse tweepersoons-duikboot op het strand te Castricum. Met torpedo op het strand bij Castricum (Noord-Holland) wordt ontdaan van de torpedo op de voorgrond welke nog aan het bootje bevestigd was. Deze twee jongelui Bob Streuli en Aad Kuys hebben een van dienst der domeinen een Duitse twee mans duikboot gekocht.
 

3. Database nr.: 00082  
Tussen Bergen aan Zee en Castricum aan Zee een grote partij en baddings aangespoeld op het strand
Aanspoelsels           (31 November 1955)   
In de nacht van Zaterdag op Zondag is op het strand tussen Bergen aan Zee en Castricum aan Zee een grote partij planken en baddings aangespoeld. Het betreft hier vermoedelijk de deklanding van een schip.Volgens deskundigen moet het hout al ruim een week in het water hebben gelegen. Zondagmorgen om vier uur is de strandvonderij begonnen met de berging van hout. Ook inwoners van Egmond hebben op eigen houtje aan strandvonderij gedaan. Volgens de burgemeester van Egmond zal tegen hen waarschijnlijk proces verbaal worden opgemaakt.
 

4. Database nr.: 00188  
STRANDVONDERIJ
Aanspoelsels           (26-5-1955)   
De BURGEMEESTER VAN CASTRICUM,roept namens de Burgemeesters van Beverwijk, Heemskerk en
Velsen rechthebbende op voor de netto opbrengst van 7 aangespoelde boomstammen op het
Noordzee strand in de maan December 1954 met een gemiddelde maat van 0 80 cm en lang 6 m , voorzien van de merken, J. P.C. 1157, P. B. 155 B, N. N.F 336 A en ML

 

5. Database nr.: 00192  
Trottyllading op de Duitse tweemansduikboot
Explosieven en munitie           (2 December 1952)   
Maandag heeft de gelichte tweemansduikboot op het strand te Castricum voor een kleine sensatie gezorgd.In de vroege morgen waren de manschappen van de mijnopruimingsdienst van de Kon. Marine uit Den Helder op het strand aanwezig om een nader onderzoek in te stellen naar de torpedo van de gelichte tweemansduikboot. Bij dit onderzoek heeft men het ontstekingspistool van de torpedo kunnen verwijderen waarmee het gevaarlijkste werk was verricht. Tijdens deze werkzaamheden ontdekte men een rubberkabel waaraan zich een brok trotyl van ongeveer 7 kg bleek te bevinden. Blijkbaar is dit als een verrassing door de Duitsers achtergelaten. Gelukkig was de kabel verbroken zodat geen ongelukken konden worden veroorzaakt want ondanks het feit dat dit gevaarlijke goed zeven jaar in het zeewater heeft gelegen bleek het nog uiterst ontplofbaar. Toen men namelijk op een flinke afstand tot ontploffing bracht, reageerde het trotyl bij de elektrische schok. Op aanwijzing van de officier van de M. O. D. heeft men daarna de torpedo weggetrokken en met lasapparaten doorgesneden. De verwijderde onderdelen zijn de M.O.D. meegenomen. Indien er zich geen nieuwe verrassingen voordoen, zullen de ondernemers van het karwei eindelijk tot het demonteren van de duikboot kunnen overgaan. Het gaat er hun dan om, te zien of er zich nog een motor in het wrak bevindt.
 

6. Database nr.: 00201  
In een mui terecht gekomen
Verdronken           (12 Augustus 1952)   
Castricum Gistermiddag omstreeks half vier is het 18 jarige meisje T.B. uit Wateringen bij het zwemmen in zee verdronken. Het meisje dat met enkele vriendinnen aan het strand te Castricum vertoefde en was gaan zwemmen kwam in een mui terecht. En dokte, die vrijwel onmiddellijk ter plaatse was, paste nog kunstmatige ademhaling toe, doch het meisje bleek reeds te zijn overleden.
Zij werd naar de ouderlijke woning te Wateringen overgebracht.

 

7. Database nr.: 00228  
Zweedse stoomschip bij de Deense kust vergaan.
Geborgen           (7 Februari 1950)   
Het 1140 ton metende Zweedse Ketty is Zaterdagavond bij Thorsminde aan de kust aan de Deense is vergaan. Alle opvarenden konden worden gered. Het schip, dat enkele weken geleden nog in de Amsterdamse is geweest, hoorde thuis te Ystad in Zuid-Zweden. De Ketty is dezelfde boot in 1949 met een uiterst gevaarlijke slagzij in de haven van IJmuiden aan de grond werd gezet
Het scheepje dat uit 1882 dateert was toen met een lading hout onderweg naar Zaandam en maakte reeds bij Texel enige slagzij, die erger werd naarmate de haven IJmuiden in zicht
kwam.
voor Castricum kreeg de Ketty pas assistentie van de Neeltje Jacoba , die in de haven van
IJmuiden de bemanning er af moest halen. Ook de IJmuidense loodsboot heeft toen onder moeilijke omstandigheden hulp verleend. Nadat de Ketty in de IJmuidense bergingshaven aan de grond was gezet, omdat men Vreesde dat zij in Noordersluis zou zinken , werd het schip leeggepompt en heeft men de zware houtlading geborgen. Kort daarop kon de Ketty, die licht was beschadigt weer naar zee vertrekken.

 

8. Database nr.: 00253  
Berginsvaartuig bij Wijk aan Zee gestrand.
Strandingen           (12 Januari 1950)   
Woensdagavond is het bergingsvaartuig ,,Hulp in Nood '' van de rederij Goedkoop, bij Wijk aan Zee gestrand.
Dit schip was 's morgens vroeg uitgevaren om een poging te doen het ter hoogte van Castricum tijdens de laatste stormen gezonken tot coaster verbouwde landingsvaartuig
,,Sandbergen" , dat gietstukken voor de hoogovens aan boord had te lichten.
De ,,hulp in Nood'' heeft een bemanning vaan zeven koppen. Vanmorgen bij hoog water is het scheepje op eigen kracht weer vlot gekomen.

 

9. Database nr.: 00270  
JONGS REUZENHAAI AANGESPOELD
Aanspoelsels           (6 September 1951)   
Op Texel is een jonge reuzenhaai aangespoeld. Het dier is 3.64 meter lang een volwassen exemplaar brengt het tot tien meter. Deze vis is een zeldzame verschijning in de Noordzee want sinds 1817 zijn er langs onze kust slechts zeven aangespoeld. In 1940 een bij Castricum.
 

10. Database nr.: 00272  
Kanaalzwemmer-
Aanspoelsels           (9 September 1954)   
Het lichaam van de Engelse Kanaalzwemmer Ted May aangespoeld en inmiddels begraven is, zal weer opgegraven worden. Zijn broer heeft medegedeeld, dat Ted May gecremeerd wenste te worden.
 

11. Database nr.: 00284  
Jongelui contra mijnopruimingsdienst.
torpedo           (2 December 1952)   
Die hun duikboot wil vernielen. Twee jongelui Uit Castricum Bob Streuli en Aad Kuys hebben een van de dienst der domeinen een Duitse twee mans duikboot gekocht die al sinds 1943 op het strand bij Castricum ligt. Al twee keer hebben zij een poging gedaan de duikboot die in het zand is weggezonken is, te lichten, met behulp van een zandzuiger en een zware kraanwagen is dat zaterdag gelukt. Aan de boot was echter een waarschijnlijk nog geladen torpedo bevestigd, hetgeen de berging ten zeerste heeft bemoeilijkt. De opruimingsdienst van de marine wilde de torpedo tot ontploffing brengen, maar de jeugdige eigenaars hebben zich hiertegen verzet, omdat zij vreesden de duikboot daarmede vernield zou worden. Nadat de situatie nog eens van alle kanten was bekeken, is men overeen gekomen de boot naar de voet van het duin te slepen, waar de opruimingsdienst nader zal onderzoeken, of het mogelijk is de torpedo te verwijderen en elders tot ontploffing te brengen, dan wel dat dit ter plaatse zal kunnen geschieden.
 

12. Database nr.: 00481  
Slipjacht in de duinen
Slip jagt           (4 Februari 1952)   
Gistermiddag is in de duinen tussen Bakkum en Egmond de traditioneel geworden slipjacht
verreden. De jacht werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging in samenwerking met de Fed. van landelijke Rijvereniging. Veertig ruiters en Amazones onder wie de burgemeester van Velsen, mr. M.H. Kwint, joegen in drie runs achter de meute aan.
Jhr. W. Quarles van Ufford had ongeveer een half uur voor de start de slip getrokken en mr. Jos Gilessen was huntermaster en plaatsvervanger van Prins Bernhard, die verhinderd was. De meute 22 foxhounds, stelde de prins ter beschikking.

 

13. Database nr.: 00495  
De Burgemeester van Castricum roept mede namens de
Strandvonderij           (26 mei 1955)   
Burgemeesters van Beverwijk, Heemskerk en Velsen rechthebbende op voor netto opbrengst van 7 aangespoelde boomstammen op het Noordzeestrand in de maand December 1954 met een gemiddelde maat van 80 cm en lang 6 m' voorzien van de merken: J.P.C. 1157,- P.B. 155B,
N.F. 336 A en ML

 

14. Database nr.: 00512  
Botter in moeilijkheden
UK 48           (21 September 1950)   
De aandacht van de kustwacht te IJmuiden werd gisteravond getrokken door vuur op zee halverwege Egmond en Castricum. De botter Vijf gezusters U.K. 48 zat in moeilijkheden en vroeg op deze wijze wijze hulp. De reddingsboot Neeltje Jacoba en de sleepboot Stentor voeren uit, maar behoefden geen assistentie te verlenen, daar de kotter Neeltje IJmuiden 240 de botter inmiddels op sleeptouw had genomen.
Het scheepje viste daar ongeveer anderhalve mijl uit de kust. Toen een boei-vat boven een wrak moest worden gerond, gaf de schipper volle kracht vooruit, maar daarbij sloeg het net in de schroef. Door een repen gescheurde deken in brand te steken werd alarm gemaakt. Vannacht kwam de botter behouden te IJmuiden binnen
Vannacht kwam de botter behouden te IJmuiden binnen.

 

15. Database nr.: 00529  
KNAP BERGINGSWERK
Bergen           (12 Januari 1950)   
De Bemanning van een bergingsscheepje van Goedkoop is er in geslaagd, na vier maanden wind en hoge zee om de lading te bergen van vergane coaster ,, Sandbergen " te bergen. De duiker A. Balk is 275 keer in het 19 meter diepe water afgedaald om de blokken wier gewicht van 2100 tot 5800 kg varieerden, aan te haken.
 

16. Database nr.: 00584  
Met het vlotbrengen van de ,,Jos Maria vordert men beter
Strandingen           (21 December 1951)   
De gehele lading van 200 ton stijfsel is gelost.Een week lang hebben vijftien schelpkarren af en aan gereden. Daarna heeft men het schip verhaald. zodat het nu met den kop naar zee ligt. Op eigen kracht zonder enige sleepboothulp, zal de ,,Jos Maria zee kiezen, zodra het tij gunstig is. Dit zal uiterlijk op tweede Kerstdag het geval zijn. Dan is het namelijk springvloed en het lijdt geen twijfel of de ,,Jos Maria'' zal dan vlot komen.
 

17. Database nr.: 00628  
Kritiek van toeristenorganisaties
Strandvertier           (7 Juli 1953)   
NOORDWIJK, 7 JULI. - Er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, zong Louis Davids. Hij huldigde met dit populaire liedje niet alleen Scheveningen, doch het gehele Nederlandse strandleven. De kusten van Bergen en Katwijk, van Kijkduin en Zandvoort, van Egmond aan Zee en Wijk aan Zee, van Bloemendaal en Castricum, ja van deze
hele blijde rij van kleine bonte dorpjes, die onder de zon schitteren en duizenden lachende mensenkinderen ontspanning en vertier bieden.
Maar Noordwijk, het elegante en dure Noordwijk is er niet bij. Dat ligt niet aan het uitgestrekte Noordwijker strand het ligt aan B. en w. van deze gemeente, die kampeerders,
dagjesmensen en ,,gewone '' badgasten weren ten bate van een illusie van elegantie en deftigdoenerij .
Noordwijk is ,,deftig'' en exclusief. Een conservatief college tracht er de klok tegen te houden en kilometers Nederlands strand te reserveren voor een klein, uitgelezen kring, die dure hotels kan betalen. In de praktijk maken deze mensen maar een matig gebruik van het strand en de zee.

 

18. Database nr.: 00631  
IJmuiden 20 September 1950
Urk 48 in nood           (1950)   
Omstreeks tien uur vanavond is de IJmuidense reddingsboot ,, Neeltje Jacoba" uitgevaren om assistentie te verlenen aan een in nood verkerende Urker vissersboot, die ter hoogte van Castricum door de hoge zee in moeilijkheden was geraakt.
Het was de botter Urk 4, die na noodseinen te hebben uitgezonden, door de IJm 240 op sleeptouw is genomen. De ,,Neeltje Jacoba " en de tevens uitgevaren sleepboot ,,Nestor" bleven in de buurt toen de IJmuider kotter de Urker boot naar IJmuiden sleepte.

 

19. Database nr.: 00721  
Jongelui contra minopruimingsdienst
Duikboot           (2 December 1952)   
Jongelui contra mijnopruimingsdienst Die hun duikboot willen vernielen. Twee jongelui uit Castricum, Bob Streuli en Aad Kuys hebben eens van de dienst der domeinen een Duitse tweemans duikboot gekocht die al sinds 1943 op het strand bij Castricum ligt. Al twee keer hebben zij een poging gedaan de duikboot,
 

20. Database nr.: 00724  
Jonge reuzenhaai aangespoeld
Aanspoelsels           (6 September 1951)   
Op Texel is een jonge reuzenhaai aangespoeld. Sinds 1817 zijn er langs onze kust
 

21. Database nr.: 00759  
Koperen schroef bracht bijna f 8000 op
Veiling           (3 Maart 1951)   
Onder zeer grote belangstelling te IJmuiden de geborgen goederen van het gestrande Griekse stoomschip Metamorphosis en de op 5 December 1949 voor Castricum Nederlandse Coaster Sandbergen geveild. Duidelijk kwam daarbij de prijsstijging van koper tot uiting. De koperen schroef van de Metamorphosis van plusminus 4000 kg werd voor f 7. 950-verkocht, de aan wal gebrachte goederen van het Griekse schip hebben in totaal
ongeveer f 22.000- opgebracht, Die van de Sandbergen ongeveer f 2.000.-, De kopers lieten schipper Jaap van de Meulen van de reddingboot Neeltje Jacoba alleen aan bod voor twee lijnpistolen, die tegen de prijs van zes en zeven gulden de zijn kon noemen.

 

22. Database nr.: 00895  
Bergingsvaartuig bij Wijk aan Zee gestrand
Strandingen           (17 Januari 1950)   
Dit schip was 's morgens vroeg uit gevaren om een poging te doen het ter hoogte van Castricum tijdens de laatste stormen gezonken tot coaster verbouwde landingsvaartuig ,,Sandbergen'', dat gietstukken voor de Hoogovens aan boord had, te lichten.
De ,,Hulp in Nood'' heeft een bemanning van zeven koppen. Vanmorgen bij hoog water is het scheepje op eigen kracht weer vlot gekomen.

 

23. Database nr.: 00898  
De ,,Ketty onder de Deense kust vergaan
Gezonken           (6 Februari 1950)   
De machinist van het Zweedse ss,, Ketty'' heeft Zaterdag aan de K. R.O. telefonisch medegedeeld, dat dit schip waarvan enkele dagen geleden noodseinen werden opgevangen bij Thorsminde aan de kust van Denemarken is vergaan. Volgens de machinist zijn alle Nederlandse opvarenden gered:
Het Zweedse s.s. ,,Kettty'' is dezelfde boot die tijdens een van de najaarsstormen in 1949 met een uiterst gevaarlijke slagzij in de haven van IJmuiden aan de grond werd gezet. Het scheepje dat van 1882 dateert met een lading hout onderweg naar Zaandam en maakte reeds bij Texel enige slagzij, die erger werd naarmate de haven van IJmuiden in zicht kwam. Voor Castricum kreeg de
,,de Ketty'' assistentie van de ,,Neeltje Jacoba'' die in de haven van IJmuiden de bemanning er af moest halen.

 

24. Database nr.: 00987  

          (11-1-1950)   
Toen het bergingsvaartuig ,,Hulp in Nood''van de Amsterdamse rederij goedkoop een onderzoek naar de voor Castricum gezonken ,, Sandbergen'' - een bootje dat met gietstukken
van de Hoogovens onderweg was- liep de ,,Hulp in Nood'' op het strand. Een uitgevaren reddingsboot behoefde geen hulp te verlenen, daar het bergingsvaartuig door het opkomende water vlot kwam. De jeugd kijkt toe.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 april 2020