Zoekresultaat:    Zandafgraving   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00448  
Hoorn 25 Maart
Zandafgraving           (18 April 1882.)   
De werklieden bij de aanleg van den spoorweg Zaandam - Hoorn hebben allen het werk gestaakt , toen zij vernamen dat de zandwerkers voor de lijn ( bij Castricum) weigerden te werken wanneer hun loon niet met 20 cent per dag wordt verhoogd.
 

2. Database nr.: 00449  
Zandvervoer van Castricum
Zandafgraving           (23 Maart 1882)   
Voor de nieuwe lijn Zaandam- Hoorn is tot nader order gestaakt, toen zij vernamen dat de zandwerkers voor die lijn (bij Castricum) weigerden te werken, wanneer hun loon niet met 20 cent per dag wordt verhoogd.
Het zandvervoer van Castricum voor de nieuwe lijn Zaandam-Hoorn is tot nader order gestaakt.

 

3. Database nr.: 00456  
Zandafgraving in de duinen bij Castricum
Zandafgraving           (5 Augustus 1877)   
Na onderzoek vernamen wij thans over de zaak der zandberging van Kanaalmaatschappij nader het volgende; Gelijk indertijd door ons werd medegedeeld, besloot de Regering in 1875 het zand voor de aanplemping in het open haven front aan te voeren uit het kanaal en uit Castricum. Het zand, dat uit de schuiten gestort worden kon, zou komen uit het kanaal. het andere voor ophoging boven water zou worden aangereden uit Castricum. In het belang van de spoorweg aanleg werdtoen door den Staat van de Maatschappij het gehele kanaalpand overgenomen tussen de Noordzeesluizen en Velzen , ter afwerking door de afdeling aanleg van staatsspoorwegen. Onder afwerking werd bedoeld verbreding met 8 meter en wegruiming van ongeveer 30 centimete, die nog aan de diepte ontbraken; het laatste mede door de afdeling aanleg enz. niet twee aannemers in hetzelfde kanaalpand konden werken.
Daarbij ondervond de genoemde afdeling aanleg enz. hetzelfde wat der Maatschappij wedervoor buiten de sluizen. De oevertaluds blijven onder water niet staan in de geraamde helling van 2 op 1, ten gevolge waarvan de boorden inkalven (instorten). De Maatschappij heeft, om dit tegen te gaan op haar gedeelte,derhalve buiten de sluizen, ene oeverbescherming doen maken uit zinkstukken en stenglooiing, kostende 2 a 3 ton gouds.

 

4. Database nr.: 00457  
Zandwinning te Castricum
Zandafgraving           (28 mei 1883)   
In de duinen te Castricum welke afgegraven worden om zand te winnen voor de spoorweg Zaandam-Hoorn, worden van tijd tot tijd geraamten gevonden. Men vermoedt, dat die afkomstig zijn van gesneuvelden uit de gevechten die in 1799 langs de Noordhollandse kusten hebben plaats gehad,bij den inval der Engelsen en Russen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 juli 2018