Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00001
 
Titel : Steen uit de ijstijd gevonden, in voorhistorische tijden uit het Noorden aangevoerd.
Datering : 1932-07-15
Beschrijving : Donderdag. Bij een dezer dagen gehouden proefboring ten behoeve van het Provinciaal Waterleiding-bedrijf op het provinciaal landgoed, alhier, is men op een diepte van 40 meter en op ongeveer 1 K.M. afstand van het strand gestuit op een z.g. zwerfsteen uit de ijsperiode. Niettegenstaande bijzondere maatregelen met stalen beitels, om door dien steen heen te boren, is dat niet gelukt, ondanks dat de hei-inrichting, waarmede dat getracht werd, een zwaarte heeft van 40 K.G. en een val-hoogte van meer dan 50 meter. Volgens inlichtingen van deskundige zijde, is dit in de geschiedenis van de waterleidingen in Nederland de tweede maal, dat bij boringen gestuit is op een dergelijken steen uit de voor-historische tijden. Deze steen, van Noorsch graniet, moet met een ijsberg uit het hoge Noorden zijn aangebracht. Dat deze steen zich op meer dan 1 K.M. uit het strand bevindt, wordt verklaard, doordat de strand-lijn zich onder Castricum naar zee verzet. Er is o. a. geconstateerd, dat de strandlijn zich sedert het jaar 1850 ongeveer 16 meter naar zee heeft verlegd. Hieruit kon men afleiden sedert wanneer deze steen is aangevoerd.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam :
Rubriek : Opmerkelijke berichten
Naam krant : Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij
Jaargang nr. :
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 januari 2019