Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00005
 
Titel : Vervolg van nr. 00005
Datering : 1 April1878.
Beschrijving : Omstandigheden onmogelijk was, welke pogingen men ook zou hebben aangewend. Zij hadden moeten bewijzen, dat men alle mogelijke middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weeren de zee onstuimig was behoeft niet gezegd te worden, want mooi weer stranden de schepen gewoonlijk niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn valt te betwijfelen. Toen hier de Ulysse strandde, was de zee ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip in zee dan de Amalia, en toch heeft men de gehel bemanning gered. Het behoort zeker wel tot de zeldzaamheden, dat een schip aan de vasten wal op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat, gelijk wij dat hier hebben moeten beleven. De feiten in ons eerste bericht medegedeeld, heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen uitgewist. Wij vragen wederom: Waarom heeft men niet reeds voor, of tijdens de
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Stranding Amalia
Rubriek : Strandingen
Naam krant : Het Nieuws van de Dag
Jaargang nr. : 1878
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 januari 2019