Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00007
 
Titel : Stranding Amalia
Datering : 1 April 1878
Beschrijving : omstandig onmogelijk was, welke pogingen men ook zou hebben aangewend. Zij hadden moeten bewijzen dat men alle mogelijke middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weer en de zee onstuimig was, Behoeft niet gezegd te worden, want bij mooi weer stranden de schepen gewoonlijk niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn, valt niet te betwijfelen. Toen de hier de ULYSSES strandde, was de ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip vrij wat dieper in zee dan de AMALIA en toch toch heeft men de gehele bemanning gered. Het behoort zeker wel tot de zeldzaamheden, dat een schip aan de vaste wal, op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat,gelijk wij dat hier moeten beleven.
De feiten in ons eerste bericht medegedeeld heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen uitgewist. Wij vragen wederom heeft men niet reeds voor, of althans tijdens de
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Amalia in brand
Rubriek : Strandingen
Naam krant : Nieuws v.d.dag. 9-4-1878
Jaargang nr. : 1878
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 16 april 2020