Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00028
 
Titel : Scheepsramp ,, ADDER".
Datering : 10 Augustus 1882
Beschrijving : Het COMITE van ONDEROFFICIEREN der ZEEMACHT heeft de eer aller Autoriteiten en Inrichtingen hartelijke dank te zeggen voor de welwillende medewerking en krachtigen steun betoond bij de uitvoering in het Paleis voor Volksvlijt op 25 Juli J.L. welke het hun heeft mogelijk gemaakt, ene belangrijke som bijeen te brengen voor de nagelaten betrekkingen van Zr Ms Monitor ADDER. Het comite heeft zich, ten einde meer eenheid te verkrijgen ontbonden en de in kas zijnde gelden, zijnde de somma van f 3126.241/2 aan plaatselijke Comite afgedragen, terwijl reeds f 160 is besteed om ogenblikkelijke hulp te verlenen aan dadelijk in nood verkerende gezinnen, waar zulks nodig werd geoordeeld.
HET COMITE
VAN ONDEROFFICIEREN DER ZEEMACHT.
 
Vinder :
Eigenaar : Marine
Collectienaam : Scheepsramp Adder
Rubriek : Scheepsramp Adder
Naam krant : Het Nieuws van de Dag
Jaargang nr. : 11 Augustus 1882
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 januari 2020