Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00070
 
Titel : STRANDVONDERIJ
Datering : 13-4-1858
Beschrijving : De Burgemeester van Velsen, als belast met het beheer der strandvonderij in die gemeente is voornemens ten verstaan van een daartoe bevoegd ambtenaar, op Dinsdag, den 13. April 1858, des voormiddags ten elf ure, te Wijk aan Zee, om contant geld , te doen verkopen
1o HET BRIKSCHIP William Packet, lggend in zee of op het strand der gemeente Velsen, met inbegrip der lading Steenkolen van 311 Engelse tonnen, voor zo verre die in hetzelve nog mocht aanwezig zijn.;
2o de van voormeld Brikschip geborgen RONDHOUTEN ZEILEN, SCHEEPSBOTEN, WATERVATEN, IJZER- en TOUWWERK.
3o; de nog bij de strandvonderij der gemeenten Velsen, Heemskerk en Castricum aanwezige strandgoederen, bestaande in ene partij NIEUW-WERKHOUT, ROND- en WRAKHOUT,
IJZER- en KOPERWERK, en het hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Zegt het voort
 
Vinder :
Eigenaar : Strandvonderij
Collectienaam : Wilhelmina Frederika
Rubriek :
Naam krant : Opregte Haarlemse Courant
Jaargang nr. : 1858
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 februari 2019