Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00110
 
Titel : Bezoek van de Koning aan de duinen van Castricum
Datering : 30 Juli 1839
Beschrijving : Beverwijk 30 Juli. gisteren hadden deze bewoners het geluk om onze Koning in hun midden te zien, Reeds voor de aankomst van Z.M. waren de publieke, gebouwen, een groot aantal particuliere huizen met de nationale vlag versier, en stonden onze plaatselijke autoriteiten gereed om den koning te begroeten. Ten kwartier over 8 ure reed Z.M. vergezeld door twee hoge officieren in ene open kales deze gemeente binnen, waarop de Heer Burgemeester namens allen Z.M. verwelkomde, hetwelk door Hoogstdezelfde op minzaamste wijze werd beantwoord. Na zich, te midden ener grote menigte onzer ingezeten, die Zr. Ms. rijtuig omringden ruim 10 minuten met den Burgemeester onderhouden te hebben, vervolgde de Koning zijnen weg naar Castricum, alwaar onze Burgemeester, die tevens burgemeester van Castricum is, andermaal het geluk had Z.M. te begroeten, waartoe hij zich langs kortere weg derwaarts had gespoed.
Zo hier, als te Castricum, hadden benevens de plaatselijke autoriteiten ook de Heren Geestelijken der onderscheidende gezindheden, de eer Z.M. te verwelkomen.
Hoogst aandoenlijk was het, ter laatstgemelde plaats ook toen de goede vorst, te midden ener menigte landbouwers daar stond, en met vriendelijkheid de belangen ener arme vrouw aanhoorde,die aan Z.M. een verzoekschrift aanbood. Goedhartige welwillendheid was op het gelaat des Konings zichtbaar, tranen bevochtigden de ogen der omstanders. Nadat Z.M. een toer door de duinen gedaan, en aldaar plaats hebbende ontginningen bezichtigd had, vertrok Z.M. onder het gejuich der vergaderde menigte.
Deze dag, waarop de Koning als een liefderijk vader onder zijne kinderen stond, zal door Beverwijk en Castricum steeds met innige vreugdegevoel worden herdacht
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Koning op bezoek
Rubriek : Opmerkelijke berichten
Naam krant : Algemeenhandelsblad
Jaargang nr. : 1839
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 augustus 2018