Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00140
 
Titel : Aanbesteding van de Noordzeekust
Datering : 22 April 1840
Beschrijving : Op Woensdag den 22sten April 1840, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadre approbatie, door den staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der leden van Gedeputeerde Staten in bijzijn van de Hoofd- Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het gouvernement van Noord-Holland, te Haarlem, wordt aanbesteed:
1e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten. der Noordzee, van af de Helderse kust tot aan Wijk aan Zee.
2e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten der Noordzee, op het Eiland Texel.
Deze aanbesteding zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke bovengemelde werken zulle worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het lkaal van het gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Koffiehuizen, als: te Haarlem in de Kroon en in het Noord-Hollandse Koffiehuis; te Amsterdam in het Noord-Hollands Koffiehuis ; te Amsterdam in het Noord- Hollandse koffiehuis, in de Kalverstraat , en in het Wpen van Medemblik, op den Dam; te Beverwijk Bij Bruyns; te Wijk aan Zee bij de Weduwe Kiekenkamp; te Castricum bij Rommel; te Alkmaar
in den Roden Leeuw; te Bergen , Schoorl, Schoorldam, en te Groet in de dorpsherbergen; te
Schagerbrug in het Wapen van de Zijpe; aan het Zand bij den Kastelein te Bergen; aan edn Helder in het Heren- logement; te Nieuwe Diep bij Ihnen en in den Burg, en den Hoorn in de dorpsherbergen. Zullende de vereiste informatien te bekomen zijn bij den Hoofdingenieur P.T. Grinswis, te Haarlem, bij den ingenieur J.Ortt, te Alkmaar, en bij den OPzichter C. van der ster, aan den Helder
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Aanbesteding beplanting
Rubriek : Duinen
Naam krant :
Jaargang nr. : 1840
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 augustus 2018