Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00144
 
Titel : Achteruitgaang van groenten en aardbeien
Datering : 22 maart 1930
Beschrijving : In de laatst gehouden vergadering van de Algem. voor bloembollencultuur heeft de voorzitter er de aandacht op gevestigd, dat de uitbreiding van de bloembollencultuur zich niet tot Brabant beperkt,maar dat men zichook in Noordelijke provincieen op de teelt van bloembollen toelegt.
Wij zullen nu buiten beschouwing laten of of het juist gezien is van de tuinders, dat zij zich gelokt door de hoge prijzen van de bloembollen, in zo grote getale op de bollenteelt werpen: een feit is het, dat mennig tuinder het oude vertrouwde bedrijf
grotendeels, soms zelfs geheel, heeft aan de kant gedaan om bollenkweker te kunnen worden. Vooral in de streek tussen het Noordzeekanaal en Castricum treedt deze wijziging in de cultuur sterk aan de dag.
Men spreekt van deze streek nog gaarne als van het aardbeien-centrum; maar sinds enige jaren is daar een zo belangrijke wijziging in gekomen, dat de veilingverenigingen den achteruitgang van den aardbeien-en groenten teelt niet zonder bezorgdheid constateren
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Bloembollenteelt
Rubriek : Opmerkelijke berichten
Naam krant :
Jaargang nr. : 1930
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 november 2019