Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00244
 
Titel : Lage baatzuchtige handelswijze van een kustbewoner bij de stranding Wihelmina Frederika.
Datering : 5 januari 1861
Beschrijving : BEVERWIJK 1 Jan. men zal zich herinneren, dat voor enige tijd melding werd gemaakt van de lage baatzuchtige handelswijze van een kustbewoner bij de stranding van het Ned. Barkschip Wilhelmina Frederika, kapt. Beekman, die, in stede van enige poging aan te wenden tot redding van de in doodsgevaar verkerende bemanning, zich schuldig maakte aan roof van de aangespoelde goederen en die bovendien zijne schanddaad bezoedelde door het wreedaardig vermoorden van den hond van des kapiteins, die zijn leven zwemmende, zijn goed zijn meesters bewaakt, men vond het trouwe dier met den kop letterlijk van de romp afgesneden.
Gelukkig evenwel dat zodanig verstompt menselijk gevoel bi uitzondering wordt aangetroffen en dat ook onder diezelfde kustbewoners mannen worden gevonden die moed van menslievendheid paren en zelfs met eigen levensgevaar, dat van hunne medemens trachten te redden. Diezelfde schipbreuk gaf hiervan het aangenaam bewijs en leverde alzo een waardige tegenhanger van zoveel onedels. De verre afstand tussen het punt van stranding en de dorpen Wijk aan Zee en Egmond, was de oorzaak, dat men voor de schipbreukelingen die den gehele nacht op het voorste gedeelte van het reeds uiteen geslagen schip in doodsangst hadden doorgebracht, van de reddingsboten geen spoedige hulp kon verwachten, zodat elk ogenblik over het leven van 14 mensen kon beslissen. de op het strand aanwezigen hadden bemerkt dat de schipbreukelingen een stuk hout aan ene tros hadden gebonden doch door de stroom of door de zwaarte der tros steeds op aanmerkelijke afstand van het van het strand. De toeschouwers echter echter zowel als de schipbreukelingen zelve zagen te recht, in die overtuiging, aarzelde CORNELIS WIJKER niet, zich zijn afgespannen paard in de hevige branding te begeven en mocht hij, na bij herhaling daarvan afgeslagen, het geluk smaken door, na zijn doel te hebben bereikt, ene gemeenschap daar te stellen tussen het het strand en de schipbreukelingen, door welke allen, hoewel sommigen meer dood dan levend van een anders wisse dood werden gered. De heer Burgemeester van Castricum heeft, onder mededeling van de feiten, zich gewend tot het Departement der Maatschappelijk tot nut
van t Algemeen alhier, ten einde bovengenoemde C.Wijker en Arie Wagenaar, die zich bij die redding zo loffelijk hebben onderscheiden, bij het hoofdbestuur aan te bevelen, tot het verlangen van een openlijk huldebetoon voor hun menslievend gedrag.
 
Vinder :
Eigenaar : Kaptein Beekman
Collectienaam : Wilhelmina Frederika
Rubriek : Stranding
Naam krant : Alg.Handelsblad
Jaargang nr. : 1861
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 februari 2019