Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00283]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00283
 
Titel : VAN HEINDE EN VERRE
Datering : 23 April 1938
Beschrijving : Een oorlogsschip wordt opgedolven. Bij Castricum aan Zee.
1 November 1910 dus ruim 27 jaar geleden, strandde er bij Castricum aan Zee een Duitse
kannonneerboot,, De Salamander''. Dit betekende een vroeg einde van het zwaar gepantserd oorlogsschip, want door sleepboten werd het van Coxhaven gebracht naar een
Zuid-Hollands slopersfirma. Ten gevolge van een hevige storm braken de trossen waarmede het schip aan de sleepboten was vast gemaakt en Castricum was een oorlogs schip rijker. In de loop van de jaren zijn menigmaal plannen gemaakt tot berging, doch stuitte al op de vele moeilijkheden en de grote kosten. En toen de tijd kwam, ijzer zo goed als niets meer waard was., dacht men aan het hele schip niet meer.
Thans echter, nu het oude ijzer belangrijke bedragen worden betaald is de belangstelling hernieuwd.
De Firma Bakker te Zaandam en P.J. W. Borst te Castricum van mening dat hier nog wel iets te verdienen valt, hebben een belangengemeenschap aangegaan en samen willen zij
trachten de taak tot een goed einde te brengen. Zo is men nar de Standaard meldt, op het ogenblik reeds bezig een waterdichte Cabine achter de achtersteven van het schip te bouwen, waar een 80pk diesel in geplaatst welke een zuigcapaciteit heeft van M3 per uur. Momenteel ligt het schip met de achtersteven welke nog zichtbaar is, naar de duinenrij, terwijl de achtersteven onder het zand verborgen is tot minstens een diepte 8 meter.
Eerstens zal men trachten het dek vrij te van alle zand en water, waarna eventuele gaten in het dek dicht gelast worden. Slechts een gat zal weer aangebracht worden om de slurf van de zuigpomp aan te brengen.Er wordt een flinke gang achter de werkzaamheden gezet, want er valt weinig tijd te verliezen, omdat de burgemeester van Castricum in geen geval een vergunning tot voortzetting der werkzaamheden wil verlenen tijdens badseizoen. De honderden meters rails, waarlangs de gereedschappen en materialen vervoerd moeten worden, zouden terecht moeilijkheden opleveren bij een
groot vreemdelingenbezoek waarop Castricum zich kan verheugen.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Salamander
Rubriek : Strandingen
Naam krant : Leeuwarder Courant
Jaargang nr. : 23 April 1938
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 januari 2019