Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00330
 
Titel : Openbare weg of niet.
Datering : 6 Maart 1929.
Beschrijving : Voor de rechtbank te Alkmaar hadden zich gisteren te verantwoorden de heren De J. en B, leden van het bestuur der V. V. V.te Castricum, die zich hadden laten verbaliseren wegens het lopen op de Schulpweg aldaar, welke weg door de tegenwoordige eigenares
Hollandse Duinmaatschapij voor alle verkeer gesloten was verklaard. De vorige eigenaars. de fam.Gevers hadden nooit bezwaren gemaakt tegen het gebruik van dien weg, die voor vreemdelingenverkeer als voor aantrekkelijk wordt beschouwd ( de weg loopt van het dorp Castricum naar zee door de duinen) Vandaar dat de V.V.V. moeite deed weg als openbaar te erkennen en de twee bovengenoemde bestuursleden zich lieten bekeuren, om een rechtelijke uitspraak uit te lokken.
De zaak kwam voor het kantongerecht te Alkmaar, die de verdachte veroordeelde tot f 5
boete. De Hoge Raad vernietigde dit vonnis en zodoende kwam heden de zaak in behandeling voor de Alkmaarse Rechtbank.
De tribune was geheel met belangstellende bezet. De veldwachter vertelde, dat alleen de brutalen een bekeuring krijgen, wie zich aan de wegen van de Duinmaatschappij houdt, heeft ge last. De boswachter Dokter deelde mee, dat de weg een 60 jaar geleden gebruikt werd maar openbaar was hij nooit geweest. Eigenlijk was hij alleen voor schelpenvissers vrij.
De burgemeester van Castricum zei, dat in 1925 de weg nog als openbaar stond Hij was er af gevoerd op verzoek van de Duinmaatschappij. Men meende dat er een nieuwe weg zou komen, maar nu dat nog niet zo is geworden en tal van bezwaren tegen de afvoering zijn ingekomen, is het niet onmogelijk dat G.Staten hem weer op de legger plaatsen, waar hij op historische gronden ook behoort. Verschillende andere getuigen van de verklaarden nog te weten, dat vroeger nooit iemand bekeurd werd wegens het gebruik van de Schulpweg.
De officier van justitie constateerde dat de kwestie deze is, de V.V.V. wil de mensen in de duinen hebben, de duinmaatschappij wil hen eruit. Ten aanzien van de openbaarheid zijn er twee theorieen n.l. van voor en na 1926. Vroeger meende men, dat door de bestemming van de openbaarheid van openbaarheid aan de weg werd gegeven. Den 29 oktober 1926 stelde de Hoge Raad vast dat de openbaarheid van een weg slechts kan ontstaan door de wil van de overheid en daarnaast die van de rechthebbenden. Waar het hier een principieel kwestie gold, vroeg spr. de veroordeling van de verdachten tot een boete van 50 cent.
Verdediger was mr. Kuster uit Alkmaar de uitvoering naging wat verschillende rechtsgeleerden over kwesties als de onderhavige schreven, en ten slotte op zes punten concludeerde, dat de weg openbaar is en ook altijd is geweest, zodat er geen veroordeling kan volgen.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Schulpweg
Rubriek : Openbareweg
Naam krant : NRC Blad
Jaargang nr. : 1929
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 juni 2018