Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00368]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00368
 
Titel : CASTRICUM,s ,, Lutine"
Datering : 1938
Beschrijving : Even iets ten zuiden van paal 45 aan het strand te Castricum ligt het wrak van een schip,dat, evenals de Lutine nabij Terschelling de badgasten interesseert vanwege de pogingen, die er gedaan worden tot opdelving van zij inhoud.
Op 1 November 1910 werd dat schip de Duitse Kanonneerboot ,, Salamander'' van Duitsland gesleept met bestemming de Nieuwe Waterweg om in Nederland gesloopt te worden. Onderweg werd de sleep overvallen door een zware storm, die de ,,Salamander''los sloeg en op de kust nabij Castricum zette. Daar bleef het schip liggen, ten prooi aan wind en golven, waardoor het wrak steeds dieper wegzonk, zodat bij vloed maar enkele delen boven water uit staken.
In het voorjaar van 1938 kregen kregen twee ondernemende mannen tegen een betaling van f 40 van Rijkswaterstaat verlof, om zich meester te maken van het schip en sindsdien wordt er dag in dag uit gewerkt, om het wrak leeg te maken en het daarna mogelijk hogerop te krijgen.
Het gaat hier echter niet om staven goud, maar om de machines en het nikkelstaal, dat er volgens zeggen in zit en een tamelijke hoge waarde vertegenwoordigt. Het werk is nu zover gevorderd, dat er reeds een ruim zoo goed als leeg is waardoor men tot de machinekamer is genaderd.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Berging Salamander
Rubriek : Strandingen
Naam krant : Leeuwarder Courant
Jaargang nr. : 13 Juni 1938
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 februari 2019