Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00381
 
Titel : Zie ook 00383
Datering : 10 Oktober 1862
Beschrijving : Te Wijk aan Zee werden zij door den directeur van het badhuis van andere kleren voorzien; de overige ingezetenen met den pastoor belasten zich met de verdere verpleging. Eerst nadat een autorisatie van de Burgemeester van Velsen verkregen was tot lossing der lading, kon tot ontscheping der haring worden overgegaan; de steurharing, die eerst op f 500 geschat wa, bracht toen slechts f 50 op. De meeste der opvarenden hebben kwetsuren bekomen, daar zij herhaaldelijk tegen het spil en den mast geworpen werden.
-Dezen nacht kwamen hier een twintigtal haringschuiten allen met averij. Een schuit van den heer P. de Niet had al haar haringnetten verloren.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam :
Rubriek : Strandingen
Naam krant :
Jaargang nr. : 1862
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 mei 2018