Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00384]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00384
 
Titel : Skelet uit de Romeinse tijd
Datering : 26 Oktober 1995
Beschrijving : Oudheid kundig Bodemonderzoek (ROB) hebben deze week in het Nederlandse Castricum het complete skelet van een jonge vrouw uit de Romeinse tijd gevonden en gelicht. Volgens de ROB is het een bijzondere vondst omdat doorgaans slechts losse beenderen worden aangetroffen.
Het goed bewaarde skelet is van een 20 tot 30 jaar oude vrouw. Zij was op haar buik in een ondiepe kuil begraven. Rond haar nek droeg de vrouw een kralen-ketting van glas, gevuld met kleine bolletjes goud. De vrouw was volgens de onderzoekers gehandicapt aan de linkerarm.
De vindplaats ligt op een circa 2100 jaar oude stroomwal. Woonplaatsen op dergelijke stroomwallen zijn tot dusverre weinig onderzocht. De archeologen hebben daarom hoge verwachtingen van de bijdragen die deze afgraving kan leveren aan de kennis van de Romeinse bewoning in de eerste en tweede eeuw na Christus. Er zijn inmiddels kuilen, paalgaten, waterputten , aardewerk, botten, hout, glas, metaal en steen aangetroffen.
Amateur- archeologen en de ROB doen sinds enkele jaren belangwekkende vondsten in Noord-Holland. Zo legde de dienst in juni 1992 de oudste restanten bloot van menselijke bewoning in noordwest- Nederland. De opgraving omvatte enkele 4500 jaar oude nederzettingen van stammen jagers, vissersen veehouders uit de zogeheten enkelgrafcultuur. Hoewel ook bij de afgraving botten werden aangetroffen is een compleet archeologisch skelet in deze streken een zeldzaamheid.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Archeologie
Rubriek : Compleet skelet
Naam krant :
Jaargang nr. : 1995
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 februari 2019