Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00456
 
Titel : Zandafgraving in de duinen bij Castricum
Datering : 5 Augustus 1877
Beschrijving : Na onderzoek vernamen wij thans over de zaak der zandberging van Kanaalmaatschappij nader het volgende; Gelijk indertijd door ons werd medegedeeld, besloot de Regering in 1875 het zand voor de aanplemping in het open haven front aan te voeren uit het kanaal en uit Castricum. Het zand, dat uit de schuiten gestort worden kon, zou komen uit het kanaal. het andere voor ophoging boven water zou worden aangereden uit Castricum. In het belang van de spoorweg aanleg werdtoen door den Staat van de Maatschappij het gehele kanaalpand overgenomen tussen de Noordzeesluizen en Velzen , ter afwerking door de afdeling aanleg van staatsspoorwegen. Onder afwerking werd bedoeld verbreding met 8 meter en wegruiming van ongeveer 30 centimete, die nog aan de diepte ontbraken; het laatste mede door de afdeling aanleg enz. niet twee aannemers in hetzelfde kanaalpand konden werken.
Daarbij ondervond de genoemde afdeling aanleg enz. hetzelfde wat der Maatschappij wedervoor buiten de sluizen. De oevertaluds blijven onder water niet staan in de geraamde helling van 2 op 1, ten gevolge waarvan de boorden inkalven (instorten). De Maatschappij heeft, om dit tegen te gaan op haar gedeelte,derhalve buiten de sluizen, ene oeverbescherming doen maken uit zinkstukken en stenglooiing, kostende 2 a 3 ton gouds.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Zandaanvoer spoorlijn
Rubriek : Zandafgraving
Naam krant :
Jaargang nr. : 1877
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 juli 2018