Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00471]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00471
 
Titel : Stranding
Datering : 31-10-1882
Beschrijving : Van de geredde manschappen der Schevenings schuit, die in den jongsten storm bij Castricum is gestrand, vernam het Vad. de volgende bijzonderheden omtrent hun wedervaren. Dinsdag JL voor den middag voor Scheveningen zijnde,braken en de stormgaffel en giek en was landen onmogelijk.Men ankerde dus, maar was weldra genoodzaakt de ankerketting te kappen.In vliegende vaart werd toen het vaartuig noordwaarts gedreven,
tot het op de Moorbank bleef vastzitten. Tonnen rondhout, alles spoelde van dek, ook een jonge matroos en een scheepsjongen verdwenen in de diepte. De schipper trachtte een lijn aan wal te brengen, wat hem niet gelukte; een matroos, Jan van den Berg, een ervaren zwemmer, zou het opnieuw beproeven met een lijn om het middel. Zodra hij de bank over was, verdween hij eveneens in de golven. Allen zochten nu een schuilplaats in de mast,
waaraan zich met een riem hadden vastgebonden, ze bleven daar tot zes uren in de morgen,
toen zij het strand konden bereiken. De meesten der opvarenden hebben kwetsuren bekomen
daar zij herhaaldelijk tegen het spil en den mast geworpen.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Stranding scheveningse Schuit
Rubriek : Strandingen
Naam krant : Asser Courant
Jaargang nr. : 1882
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 februari 2020