Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00648]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00648
 
Titel : Stranding
Datering : 31-10-1882
Beschrijving : Vrijdag tegen middernacht zijn de zes matrozenvan de equipage der schuit die te Castricum strandde te Scheveningen teruggekeerd. Van hen vernam men de volgende bijzonderheden. Laatstleden Dinsdag voor den middag voor Scheveningen zijnde, braken en stormgaffel en giek en was landen onmogelijk. Men ankerde dus, maar was weldra genoodzaakt de ankerketting te kappen. In vliegende vaart werd toen het vaartuig noordwaarts gedreven, tot het op de Moorbank bii Castricum bleef vastzitten. Tonnen, Rondhout, alles spoelde van dek, ook een jonge matroos en een scheepsjongen verdwenen
in de diepte. De Schipper trachtte een lijn aan wal te brengen, wat hem niet gelukte;
een matroos Jan van den Berg een ervaren zwemmer, zou het opnieuw beproeven met een lijn om zijn middel. Zodra hij de bank over was, verdween hij eveneens in de golven. Allen zochten nu een schuilplaats in den mast, waaraan zij zich met een riem hadden vastgebonden, zij bleven daar tot zes uren in den ochtend, toen zij het strand konden bereiken .
Te Wijk aan Zee werden zij door den Directeur van het badhuis van andere klederen voorzien, de overige ingezetenen met de pastoor belasten zich met de verdere verpleging. Eerst nadat een autorisatie van den burgemeester van Velzen verkregen was tot lossing der lading kon tot ontscheping der haring worden overgegaan;de steurharing, die op f 500 geschat was, bracht f 50 op. De meesten der opvarenden hebben kwetsuren bekomen, daar zij herhaaldelijk tegen tegen het spil en de mast geworpen werden.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Stranding Jacobus Briever
Rubriek :
Naam krant : De Standaard
Jaargang nr. : 1882
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2019