Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00770
 
Titel : PUBLIEKE VERKOPING
Datering : 28 Oktober 1858
Beschrijving : Op Johanna,s Hof in de duinontginning van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, te Castricum, op Donderdag den 28sten October 1858, 's morgens ten 10 ure,ten overstaan van den Notaris C. SCHREUDER, residerende te Velsen, van: 30 stuks KALFKOEIEN, sCHOTTERS en GELDEVAARSEN, 10 KALVEREN , PINKEN, STIEREN, OSSEN en 3 SPRINGRAMMEN, Engelsen gecroiseerd RAS,6 diverse zoo RUIN- als MERRIEPAARDEN, een eenjarige MERRIEVEULEN; voorts
BOERENWAGENS, PLOEGEN, EGGEN, KRUIWAGENS, GIERBAKKEN en diverse BOEREN en BOUWGEREEDSCHAPPEN, een groot DORS-of ZAADKLEED en een VLETSCHUIT met 2 zeilen en verder Toebehoren, enz.enz.. Het Vee om betaald te worden met 1 Mei 1859,( mits onder soliede
Borgtocht) en het a contant geld.'
 
Vinder :
Eigenaar : Z.K.H Prins Frederik
Collectienaam : Duinontginning
Rubriek : Publieke verkoping
Naam krant : Oprechte Haarlemse Courant
Jaargang nr. : 1858
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2020