Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00775
 
Titel : De Officier van Justitie bij de Arrondissement Rechtbank te Haarlem,
Datering : 17 Juli 1866
Beschrijving : Ter voldoening aan de wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125 ter kennis van belanghebbenden, dat bij vonnis van gemelde Rechtbank van den 17 den Juli 1866, in de zaak van den Heer Commissaris
des Konings in de provincie Noord-Holland, PIERTJE VENNIK, weduwe van Jan Muys c. s. te Castricum, is uitspraak gedaan en daarbij is beslist: dat van de gedaagden, ten behoeve van den Staats-spoorwegen van Alkmaar naar de IJdijk, zijn verklaard te zijn onteigend de navolgende percelen, gelegen onder de gemeente Castricum en bekend bij het kadaster als:
62 ellen van sectie C no. 249, 5 roeden als boven no 207, 23 roeden, 50 ellen als boven no 206,
43 roeden, 98 ellen als boven, no 205, 45 roeden, 78 ellen als boven: no 202., en alzo te zamen
1 bunder, 18 roeden en 88 ellen en zulks tegen betaling: van f3090 voor de waarde van den grond van f 5640 voor de waarde-vermindering van de gronden, die niet in deze onteigening zijn inbegrepen en 3o van f 400 voor voor het daarstellen en het onderhouden der hekken. En is alzo de onteigening bevolen voor f 9130, een hoger bedrag, dan was aangeboden, zodat de eiser is veroordeeld in de kosten. Tegen dit vonnis is cassatie aangetekend, dan bij acte van 28 Juli 1866 is daarvan afstand gedaan.
Haarlem, den 30sten Juli 1866.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Onteigening
Rubriek : Onteigening
Naam krant : Staatsblad , 30 Juli 1866
Jaargang nr. : 1866
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 september 2018