Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 00869
 
Titel : Vervolg van 868
Datering : 1 April 1878
Beschrijving : Zij hadden moeten bewijzen dat men alle mogelijk middelen in het werk gesteld heeft om de schipbreukelingen te redden. Dat het geen mooi weer en de zee onstuimig was, behoeft niet gezegd te worden, want bij mooi weer stranden de schepen niet. Dat er echter in veel ongunstiger omstandigheden duizenden van schepelingen gered zijn, valt niet te betwijfelen. Toen hier de Ulyszes strandde, was de zee ook vrij oproerig; bovendien lag dat schip vrij wat dieper in zee dan de Amalia, en toch heeft men de gehele bemanning gered. Het behoort zeker tot de zeldzaamheden, dat een schip aan den vasten wal, op korten afstand van het strand, schier met man en muis vergaat, gelijk wij dat hier hebben moeten beleven.
De Feiten, in ons eerste bericht medegedeeld, heeft men niet trachten te weerleggen; zij behouden derhalve hunne gehele waarde. Feiten zijn dan ook koppig, en laten niet zelden sporen na, die door al de wateren der Egmonder zee niet kunnen worden uitgewist. Wij vragen wederom: Waarom vragen heeft men niet reeds voor, of althans tijdens de
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Stranding
Rubriek : Strandingen
Naam krant : De Standaard
Jaargang nr. : 1878
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 maart 2020