Zoekresultaat:    Aanspoelsels   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 48   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00009  
De eerste slachtoffers
Aanspoelsels           (1939-10-10)   
Al vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog vielen de eerste slachtoffers. Op 11 november 1914 strandde een gewone vinvis van bijna 22 meter lang nabij Wissekerke op Noord-Beveland, twee dagen erna kwam er een van ruim 16 meter op De Beer aan de Hoek van Holland. In het einde van november volgde een vierde exemplaar van 20 meter op het strand van Bergen aan Zee. Dat was dus in twee weken vier grote vinvissen op de Nederlandse kust, iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. In maart 1915 volgde pas het het hierboven vermelde oorlogsslachtoffer van Castricum. Het zesde strandingsgeval ten gevolge van de oorlog betrof een kleine vinvis van ongeveer 12 meter lengte, die op 1 juli 1916 nabij Wijk aan Zee op het strand terechtkwam. Door alle tijden heen hebben deze grootste thans nog levende zoogdieren op de mens een diepe indruk gemaakt en op zijn fantasie ingewerkt. Het ontzaglijke voorkomen en de geweldige afmetingen dwongen respect af en het is dan ook wel te begrijpen dat zelfs strandingen uit vorige eeuwen bewaard bleven. Vele van die oude strandingsgevallen stelde men te boek en schilders, tekenaars en etsers brachten deze reuzen der zee in beeld. De oudst bekende stranding betreft een potvis die in 1531 op onze kust aanspoelde, het eerst bekend geworden geval van een vinvis dateert reeds van 1306. Zeer waarschijnlijk betrof dit ook de gewone vinvis.
 

2. Database nr.: 00019  
Caloradokeverinvasie
Aanspoelsels             
Honderden schoolkinderen uit Zandvoort IJmuiden, Castricum Bloemendaal en Wijk aan Zee.
kropen op hun knieen over het rulle strand met een busje in de hand waarin zij met vijf grijpgrage vingers zonder veel moeite duizenden geel groen gestreepte diertjes stopten. Sinds kort is de bijna traditioneel geworden, jaarlijks Caloradokever-invasie weer in gang. Bij tienduizenden zijn de diertjes aangespoeld en op het strand blijven liggen. In twee dagen werden er alleen al op het IJmuidense strand 19.000 gevangen.

 

3. Database nr.: 00022  
Aangespoelde Lijken in Castricum .Declaratie
Aanspoelsels           (1869)   
Te Wijk aan Zee en Duin 1 lijk, Zandvoort 3 lijken. Verder zijn nog in dat jaar declaratien ingediend voor reeds in 1869 aangespoelde, door den Burgemeester van Castricum voor 4 lijken , van Egmond aan Zee voor 5 lijken van Velzen 1 lijk.
 

4. Database nr.: 00038  
Lijk aangespoeld
Aanspoelsels           (13 April 1942)   
Aan het strand van Castricum is het lijk aangespoeld van een Engelse vliegenier hetwelk naar Bergen is vervoerd en aldaar ter aarde besteld
 

5. Database nr.: 00047  
Olie op strand bij IJmuiden, Bakkum en Castricum
Aanspoelsels           (20-1-1961)   
De Stranden van IJmuiden, Wijk aan Zee, Bakkum en Castricum zijn bedekt met een dikke laag olie. Gevreesd wordt, dat bij ongunstige wind de olielaag zich nog verder naar het noorden
zal uitbreiden. De olie uit zee gestroomd na de aanvaring vorige week donderdag tussen een binnenvaartschip en een liberiaans vrachtschip bij Hoek van Holland, Veel vogels zijn al slachtoffer geworden van de olie.

 

6. Database nr.: 00058  
Onbekende naar schatting 30 jaar oud zijnd,manspersoon aangespoeld.
Aanspoelsels           (22 Oktober 1926)   
LIJK AANGESPOELD.
Aan het strand onder Castricum is het lijk van een onbekend, naar schatting 30 jaar oud zijnd, manspersoon aangespoeld

 

7. Database nr.: 00063  
Olie op de stranden bij IJmuiden ,Bakkum en Castricum
Aanspoelsels           (26 Januari 1968)   
De stranden van IJmuiden, Wijk aan Zee, Bakkum en Castricum zijn bedekt met een dikke laag olie, Gevreesd wordt, dat bij ongunstig wind de olielaag zich nog verder naar het noorden zal uitbreiden. De olie is in zee gestroomd na de aanvaring vorige week tussen een binnenvaarttanker en een Liberiaans vrachtschip bij Hoek van Holland. Veel vogels zijn al het slachtoffer geworden van de olie
 

8. Database nr.: 00077  
Auto uit zee bij Castricum
Aanspoelsels           (29 mei 1967)   
Auto uit zee bij Castricum heeft de politie zondag een auto gehaald.Hij was in heemskerk gestolen. Van de daders ontbreekt elk spoor.
 

9. Database nr.: 00081  
Het Lijk van den visschersmatroos. aangespoeld op het strand van Castricum.
Aanspoelsels           (31 Juli 1862)   
Is aangespoeld op het strand van Castricum het lijk van de vissersmatroos Cornelis Kuiper die op den 11 den dezer voor Noordwijk over boord is geslagen en verdronken en aangespoeld op het strand van Castricum aangespoelde is alhier begraven
 

10. Database nr.: 00082  
Tussen Bergen aan Zee en Castricum aan Zee een grote partij en baddings aangespoeld op het strand
Aanspoelsels           (31 November 1955)   
In de nacht van Zaterdag op Zondag is op het strand tussen Bergen aan Zee en Castricum aan Zee een grote partij planken en baddings aangespoeld. Het betreft hier vermoedelijk de deklanding van een schip.Volgens deskundigen moet het hout al ruim een week in het water hebben gelegen. Zondagmorgen om vier uur is de strandvonderij begonnen met de berging van hout. Ook inwoners van Egmond hebben op eigen houtje aan strandvonderij gedaan. Volgens de burgemeester van Egmond zal tegen hen waarschijnlijk proces verbaal worden opgemaakt.
 

11. Database nr.: 00087  
Onder Castricum is aan gedreven een barkas.
Aanspoelsels           (30 December 1877)   
Van buiten wit en van binnen blauw geschilderd, waarop met zwarte letters Cucurador- london. Op het strand alhier zijn aangespoeld twee zware balken, gem. A. C.
 

12. Database nr.: 00108  
De ENGELSE GESNEUVELDEN
Aanspoelsels           (28 September 1914)   
Voor het kust tussen Egmond en IJmuiden zal dat te Castricum en voor het kustvak tussen Katwijk en IJmuiden nabij Zandvoort geschieden.
De in IJmuiden aangebrachte lijken worden op de algemene begraafplaats aldaar begraven.Fotografische opnamen aldaar zullen worden gedaan, ten einde de identiteit te kunnen vaststellen

 

13. Database nr.: 00174  
Scheepsboten
Aanspoelsels           (20-9-1870)   
Wijk aan Zee, 17 Sept. Te Castricum zijn op 16 dezer aan gedreven twee scheepsboten de een bruin met zwarten en witten rand waarop Harmony Newcastle, de andere bruin met zwarten, gemerkt Luke Hall/ Newcastle, nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen , waarop niets gevonden is wat tot herkenning zoude kunnen leiden.
 

14. Database nr.: 00188  
STRANDVONDERIJ
Aanspoelsels           (26-5-1955)   
De BURGEMEESTER VAN CASTRICUM,roept namens de Burgemeesters van Beverwijk, Heemskerk en
Velsen rechthebbende op voor de netto opbrengst van 7 aangespoelde boomstammen op het
Noordzee strand in de maan December 1954 met een gemiddelde maat van 0 80 cm en lang 6 m , voorzien van de merken, J. P.C. 1157, P. B. 155 B, N. N.F 336 A en ML

 

15. Database nr.: 00198  
Te Castricum zijn op 16 dezer aangedreven twee scheepsboten .
Aanspoelsels           (20 September 1870)   
De een bruin, met zwarten en witten rand,waarop Harmony- Newcastle, de andere zwarte rand, gemerkt
luke Hall New Castle; nog zijn aldaar aangespoeld de lijken van 4 schepelingen, waarop niets gevonden is tot herkenning zoude kunnen leiden

 

16. Database nr.: 00250  
Storm smijt potvis op strand
Aanspoelsels           (17 December 1979)   
Precies wat ik zocht" kan deze hond gedacht hebben toen hij zondagmorgen op het strand tussen Castricum en Egmond aan Zee een plas deed tegen het aangespoelde kadaver van een potvis. Vandaag wordt het mes gezet Duizenden mensen zijn in het weekend gaan kijken. Voor meer nieuws over de storm, zie pag. 5 .
 

17. Database nr.: 00251  
Blikken bussen aangespoeld, bevatten zij springstof ?
Aanspoelsels           (18 Oktober 1929.)   
WIJK AAN ZEE 18 OKTOBER Aan het strand alhier en te Castricum is laatste dagen een groot aantal blikken bussen van een zeer bijzondere samenstelling aangespoeld. Op last van de Burgemeester- strandvonder zijn te Wijk aan Zee eniger dezer bussen met grote zorg geopend, waarbij bleek, dat deze machinedelen bevatten. Te Castricum deed men dit ook, maar daar leek de inhoud meer op een soort springstof, zodat men de Artillerie-inrichting aan de Hembrug met de vondst in kennis stelde .
De aangespoelde bussen zijn in beslag genomen.

 

18. Database nr.: 00270  
JONGS REUZENHAAI AANGESPOELD
Aanspoelsels           (6 September 1951)   
Op Texel is een jonge reuzenhaai aangespoeld. Het dier is 3.64 meter lang een volwassen exemplaar brengt het tot tien meter. Deze vis is een zeldzame verschijning in de Noordzee want sinds 1817 zijn er langs onze kust slechts zeven aangespoeld. In 1940 een bij Castricum.
 

19. Database nr.: 00271  
Aangespoeld
Aanspoelsels           (26-11-1869)   
CASTRICUM, 24 Nov. In de laatste dagen is alhier veel drijfhout aangespoeld, benevens drie lijken, die zich kenmerkten door hun reusachtige bouw; zij werden onmiddelijk ter aarde besteld, zonder dat men enige merkbare tekenen bij hen had kunnen vinden
besteld, zonder dat men enige merkbare tekenen bij had kunnen vinden.

 

20. Database nr.: 00272  
Kanaalzwemmer-
Aanspoelsels           (9 September 1954)   
Het lichaam van de Engelse Kanaalzwemmer Ted May aangespoeld en inmiddels begraven is, zal weer opgegraven worden. Zijn broer heeft medegedeeld, dat Ted May gecremeerd wenste te worden.
 

21. Database nr.: 00293  
Lijk aangespoeld Castricum
Aanspoelsels           (1918)   
Langs de Kust van Noord-Holland spoelen de laatste dagen een aantal lijken van Engelse matrozen aangespoeld. Zo is te Egmond een lijk, te Katwijk een lijk, te Zandvoort twee lijken en te Castricum een lijk aangespoeld. Het laatste is wegens verren staat van ontbinding terstond ter aarde besteld. De andere zullen met militaire eer begraven worden ,respectievelijk Woensdag te 11.30, Dinsdag te 11.30 en Dinsdag te 4 uur.
 

22. Database nr.: 00294  
Lijk van May nog niet geindentificeerd
Aanspoelsels           (1 Oktober 1954.)   
Castricum 30 September 1954.- Het gisteren langs het strand van Bakkum aangespoelde lijk van een verdronken zwemmer, waarvan vermoed wordt, dat het dat van de Britse kanaalzwemmer Ted May is,is nog niet definitief geindentificeerd. Vandaag zouden een of twee familieleden van May naar ons land komen om te zien of zij het stoffelijk overschot kunnen herkennen als dat van May
Het lijk werd gistermiddag door een langs het eenzame strand patrouillerende jachtopziener van het Provinciale Waterleidingsbedrijf te Noord Holland aangetroffen. Hij lichte onmiddellijk de rijkspolitie te Castricum in, die het het naar het lijkenhuisje bij het strand bracht. Donderdag middag om half zes was het daar nog steeds in afwachting van de komst der Engelse familieleden, die toen nog niet waren gearriveerd.

 

23. Database nr.: 00338  
Paal 46
Aanspoelsels           (17 Februari 1920)   
Paal 46 voor de kust onder Castricum's duin lag daar als een waarschuwend voorbeeld voor ieder vaartuig, dat onze kust te dicht nadert, de lompe Duitse kanonneerboot met zijn neus in het zand en zijn afgeknapten schoorsteen een meter boven water, een monster dat in het begin van den oorlog te IJmuiden aan de ketting liggend losbrak en daar bij paal 46 zijn roemloos einde vond . Nog even verder bij paal 45 ligt nog steeds met zijn mastje boven 't water de eertijds vergane Katwijker botter ver in zee.
En op het strand zagen we allerlei voorwerpen verspreid, tot aan de afschuiving van de verbrokkelde duinen toe; planken manden, veel kurk een groot visnet, waaraan al honderden
rukken en trokken, maar dat muurvast in 't zand zit

 

24. Database nr.: 00343  
Pinksterstorm
Aanspoelsels           (13 Juni 1860)   
Sedert den Pinksterstorm zijn aan het strand van Castricum en Heemskerk aangespoeld Drie lijken.Van manspersonen, een 25 a 30 jaar oud, lang 1 el 6 palm, met lang krullend haar, een rose baard onder de kin door, aanhebbende blauw gestreept overhemd, wit flanelle hemd en onderbroek en grijze kousen met witte toonen, alles ongemerkt; een naar gis om en nabij de 20 jaar, slank van persoon , lang 1 el 7 pal, met blond kort stekelachtig haar, geen baard, neus en mond klein, doch anders geen kenbare tekenen, zijnde van alles ontbloot, en een lang 1el 9 palm, met blond haar en een moustache aan de kin, zijnde verder het gelaat onkenbaar, aanhebbende een zwarte borstlap, 2 blauw gestreepte hemden rode wollen onderbroek, grijs lakensbroek blauwe kousen, en een geoliede kiel en zuidwester, en een midden vinger der rechterhand een gouden ring, waarin gegraveerd : a. Hillebrandt, aandenken,; 7 Januari 1858.
 

25. Database nr.: 00362  
Aangespoelde Lijken
Aanspoelsels           (7 Oktober 1914)   
Op verschillende plaatsen op onze kust zijn de laatste dagen lijken aangespoeld van de der 3 tot zinken gebrachte Engelse kruisers.
Te Noordwijk aan Zee werden Zaterdagavond de eerste aangespoelde lijken gevonden en Zondagavond waren er reeds 25 aangekomen. De meesten ongekleed en zonder en herkenningsteken. Zij werden vervoerd naa de algemene begraafplaats en er werd terstond werk om ze te kisten. Zondagavond waren er reeds 17 gekist. Vooraf werden ze gefotograveerd en zorgvuldig is alles opgetekend, wat de indentiteit zal kunnen vaststellen. Sommigen hadden nog geld bij zich; op een lijk o. a. nog een waarde van f 80 gevonden. Voortdurend is men op het strand, om uit te kijken. Ook zijn banken, roeispanen enz. komen aanspoelen. Hedenmorgen zou de begrafenis plaats hebben.
Zondagmiddag is aan het strand nabij Scheveningen het lijk aangespoeld van een blijkens de kleding, Engelse zeeofficier.
Maandagochtend is weer een schepeling aangespoeld en even later nog een nabij het Wassennaarse slag.
Er drijven nog meer lijken op zee rond waarschijnlijk zal men trachten die lijken binnen te brengen.
IN totaal zijn nu reeds aangespoeld te Noordwijk aan Zee 30 lijken te s. Gravenzande 18 lijken te Scheveningen 16 te Monster 4, te Katwijk 3 en 1 Lijk te Castricum.

 

26. Database nr.: 00399  
STRANDVONDERIJ
Aanspoelsels           (7 Januari 1864)   
De rechthebbenden op 445 Noorse delen en Planken waarvan sommigen gemerkt I EN CM; 4 lege Petroleumfusten; 1 witgeschilderde Bank; 1 nieuwe lijn of tros; 1 Mast met Gaffel, Ra, Zeil, Ketting en enige staand Want; 1 dito met Gaffel, Giek, 2 stukken Zeil, en enig touwwerk, gemerkt JHN; 58 stuks Noordse delen en planken; 1 eiken Balk; 1 partij Touw; 1 stuk Mast;1 Raen enig Wrakhout en 32 Balken, gemerkt C.W.S. merendeels door Brand beschadigt, onder resortvan Castricum aangespoeld of geborgen, waaronder 40 Balken gemerkt CWS merendeels door Brand beschadigt worden bij deze voor de vierde maal opgeroepen, om voorzien van de vereischte bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan te melden bij de Ondergetekend Burgemeester dier Gemeente.
J.RENDORP VAN MARQETTE.
Heemskerk den 7den Januari 1864.

 

27. Database nr.: 00400  
STRANDVONDERIJ
Aanspoelsels           (12 Januari 1867)   
De rechthebbenden op 10 Noorse delen M.B.; 4 dito E.L.B. en 4 dito K.L. en enig Wrakhout, onder ressort van Heemskerk; op 5 Noorse delen M.B., enige eiken en grenen Balken, 2 Vaten, enig Zeilwerk en Rond- en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig Wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden voor de eerste maal opgeroepen om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de
Ondergetekende Burgemeesters dier gemeenten
J.RENDORP VAN MARQETTE J.J. DELRUEL.
Zaterdag den 12den Januari 1867.

 

28. Database nr.: 00403  
Strandvonderij
Aanspoelsels           (23 December 1854)   
DE BURGEMEESTERS VAN HEEMSKERK EN CASTRICUM EN WIJK AAN ZEE en DUIN, roepen bij deze voor de eerste maal op, de rechthebbenden op een stuk kiel, STENG,EN 4 DEKDELEN, een stuk STEVEN en een WRAK van een schip, ene SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN (door brand beschadigt) 20 DELEN, 1 VAT fust bier gemerkt AH en FK, alles onder hunne ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen, om, voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnenden wet bepaalden tijd bij hen aan te melden.
Heemskerk, J.RENDORP VAN MARQETTE.
23 December 1854 C.STUMPIUS.

 

29. Database nr.: 00404  
Strandvonderij
Aanspoelsels           (28 Februari 1863)   
De rechthebbenden op 77 Noordse delen merendeels gemerkt C. en 1 onder het ressort van Heemskerk, onder het ressort van Castricum 30 Noordse delen, gemerkt C. en 1 Ra, onder het ressort van Heemskerk ; op 1 Mast, 2 Stukken Mast, 2 Balken en 4 Noorse Delen, alsmede een wit geschilderde Mast, met 2 Ra's , staande Want en Zeilen, onder het ressort van Castricum; en 30 Noorse Delen, gemerkt C en 1 Watervat onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden bij deze voor de derde maal opgeroepen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich daartoe binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeesters dier Gemeente.
HEEMSKERK en CASTRICUM,
J.RENDORP VAN MARQETTE.
28 Februari 1863. Wijk aan Zee en DUIN.
J.J.DELRUEL

 

30. Database nr.: 00470  
DE Volgende dag moest de Neeltje Jacoba weer naar zee,
Aanspoelsels           (20 November 1941)   
Een dag later voer de Neeltje Jacoba uit om hulp aan den trawler Adriatic te bieden waarvan was gemeld, dat deze voor IJmuiden in moeilijkheden verkeerde. We had de boot stormschade, doch de redders behoefden geen bijstand te verlenen.
Den volgenden dag ging de Neeltje Jacoba weer naar ze, doch ditmaal vond men geen spoor van het wrak, dat dwars van Castricum heette te verdrijven.
Drukke dagen, inderdaad! Wel werd de bestaansreden van de Reddingsmaatschappij bewezen.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 maart 2020