Zoekresultaat:    Drenkeldoden   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00011  
Mijnen en 9 lijken gevonden op het strand van Wijk en nabij Castricum.
Drenkeldoden           (2 Februari 1915)   
De Irma". behalve de reeds gemelde 9 Lijken van het stoomschip ,,Irma" nog drie lijken nabij Wijk aan Zee en is een lijk nabij Castricum aangespoeld. Van de 16 opvarenden wordt thans nog een vermist.( Twee werden gered en 13 lijken zijn aangespoeld.)De Zweedse houtboot was onderweg naar Amsterdam in nood raakte. Meen vreesde dat de lading zou gaan schuiven. men vreesde dat het schip zou kapseizen. Zij gingen in de sloep, die evenwel omsloeg
 

2. Database nr.: 00020  
Verkoop diversen. O.a. 224 Roode Wijn zonder merk
Drenkeldoden           (3 December 1917)   
Oproeping rechthebbenden op de te melden strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan:
Een scheepsboot, merk: ,,Ouselkork "; 2 Roeiriemen; 6 Omhulsels van gedemonteerde mijnen; enige Wrakhout; 1 ijzeren vat Methyl alcohol (jenever) inhoudend ad 385 liter rode wijn, e.a. zonder merk
De Burgemeester van Castricum J.MOOY.

 

3. Database nr.: 00029  
Aangespoeld drenkeling
Drenkeldoden           (10.Juli 1937)   
Ymuiden
LIJK van jongetje aangespoeld
Gistermorgen is op het strand te Velsen ten zuiden van Wijk aan Zee, het lijk opgevist van een elfjarige jongetje uit Oostzaan, dat Vrijdag in Castricum bij het baden was verdronken.

 

4. Database nr.: 00088  
Lijk aangespoeld
Drenkeldoden           (28 October 1926)   
Te Castricum is aan het strand aangespoeld het in staat van ontbinding verkerend lijk van een onbekend zeeman, leeftijd ongeveer 40 jaar lang 1.90 m., flink gebouwd, zonder baard of knevel. het haar is lang en blond; kleding korte oliekiel, bruine manchester bovenbroek, met molton hemd en onderbroek, lange zwarte zeelaarsen ( een keer gezoold). Hij had een koperen houder voor lucifersdoosjes bij zich waarin een doosje merk zwaluw.
 

5. Database nr.: 00089  
Zwemongeluk
Drenkeldoden           (14-8-1923)   
Uit Purmerend schrijft men ons:
Op het strand nabij Castricum vond Zondag een droevig ongeluk plaats. De 19 jarige J.Z uit
Purmerend was met zijn verloofde naar Castricum gefietst.
Daargekomen legde het meisje zich ter ruste in de duinen, waar zij in slaap viel, terwijl de jongeman zich in zee begaf om te gaan zwemmen. Enige uren later werd het meisje wakker en miste haar verloofde. Zij vond alleen zijn klederen, welke 's avonds bij zijn een diepbedroefde moeder, een weduwe wier kostwinner hij was, werden gebracht.
Het lijk is tot nu toe nog niet gevonden.

 

6. Database nr.: 00168  
Jongen bij Castricum verdronken
Drenkeldoden           (20 Juni 1936)   
Gistermiddag omstreeks half drie ware een tweetal meisjes met een bal aan het spelen.Op een gegeven ogenblik riepen de beide meisjes om hulp. Twee personen begaven zich in zee en slaagden erin de beide te redden. Van den jongen, den veertienjarigen C.H. uit Amsterdam,is niets meer te zien. Zijn zusje, dat zich aan de waterkant bevond, heeft niet zien terugkomen. De politie heeft de Familie van het droevig ongeval in kennis gesteld.
 

7. Database nr.: 00218  
Duitse gasten bij baden verdronken
Drenkeldoden           (7 Augustus 1962)   
Den Burg (ANP) Bij de Koog op Texel is de 32 jarige Duits Pater J. Schweihofer uit Mertinnger (Beieren)verdronken Bij het zwemmen in de Noordzee verdronken . Zijn stoffelijk overschot werd op het strand aangetroffen. De geestelijke bracht zijn vakantie door in Castricum en was een dagje naar Texel gegaan.
Gistermiddag is een 53 jarige Duitse badgast de heer O.F. Nuz uit Bielefeld (Duitsland) in zee verdronken. Het stoffelijk spoelde op het strand aan. Het slachtoffer logeerde met zijn 15-jarige dochter in Heiloo bij een familielid . Hij zou vandaag 54 jaar geworden zijn.

 

8. Database nr.: 00247  
De Engelsen gesneuvelden.
Drenkeldoden           (September 1914)   
Door de autoriteiten zijn maatregelen getroffen dat de lijken der Engelse opvarenden van de in den grond geboorde oorlogsschepen in gemeenschappelijke graven zullen ter aarde besteld in de zeeduinen. Voor het kustvak tussen Egmond en IJmuiden zal dat te Castricum en voor het kustvak tussen Katwijk en IJmuiden nabij Zandvoort geschieden .
De in IJmuiden aangebrachte lijken worden op de algemene begraafplaats aldaar begraven.

 

9. Database nr.: 00287  
LIJK KAPITEIN GEZONKEN LELIEGRACHT '' GEVONDEN
Drenkeldoden           (23 September 1973)   
IJMUIDEN - Bij de zoekactie naar de opvarenden van de ,,Leliegracht '', het schip dat gistermorgen twintig mijl ten westen van IJmuiden kapseisde is gistermiddag het stoffelijk overschot gevonden van de kapitein van het schip J.van HOFEN uit CASTRICUM Het scheepsongeluk heeft aan vier mensen het leven gekost.
 

10. Database nr.: 00314  
Op het Texels strand is het lijk aangespoeld
Drenkeldoden           (21 Augustus 1956)   
Op het Texelse strand is het lijk aangespoeld van de 15 jarige C. Vijzelaar uit Beverwijk, die op 21 Augustus bij het baden in Castricum is verdronken.
 

11. Database nr.: 00509  
Castricum 14 Juli
Drenkeldoden           (14 Juli 1940)   
Zondagmiddag is een 28 jarige jongeman wonende in de Geelvinckstraat te Castricum bij het baden in zee verdronken.De jongeman die de zwemkunst niet machtig was, is van paal 45 in zee gesprongen en vermoedelijk door een golf meegesleurd. Er werden direkt reddingslijnen uitgegooid terwijl geoefende zwemmers op onderzoek uitgingen. Het lichaam spoelde echter al gauw aan.
Hoewel direct een dokter aanwezig was, mocht geen hulp meer baten.

 

12. Database nr.: 00542  
Verdronken
Drenkeldoden           (18 Augustus 1923)   
De 19 jarige zoon van de wed.Zuidland te Purmerend is Zondag tussen Egmond en Castricum verdronken bij het baden.
 

13. Database nr.: 00562  
Urk 11 September 1905
Drenkeldoden           (3 Oktober 1905)   
Nadat onder zeer veel grote belangstelling het stoffelijk overschot van Pieter Pasterkamp schipper van het met man en muis verongelukte vissersvaartuig UK 321, alhier aan de aarde werd toevertrouwd, had gistermiddag dezelfde plechtigheid ook onder zeer veel belangstelling plaats met het lijk van den derde man (jongste knecht) van dat vaartuig, den 19 jarige Hendrik Pasterkamp neef van voorgaande.
Deze was aan het strand nabij Castricum gevonden en wegens gebrek aan gelden op verzoek van een oom aldaar begraven, evenwel zonder voorkennis of toestemming van zijne naaste betrekkingen. Door optreden van Familie en vrienden en welwillendheid van de betrokken autoriteiten, is het lijk wederom opgegraven en rust op de algemene begraafplaats te Urk, zeer tot geruststelling van de diepbedroefde moederweduwe, broertjes en zusters, welke allen hun hoop gevestigd hadden op ''groten '' broer. Dit is reeds de tweede maal dat de wed. Pasterkamp zo'n ramp treft. Voor vijf kwam nl. ook haar man op zee om.

 

14. Database nr.: 00573  
HET VERGAAN VAN DE KW. 152 HOOG WATER
Drenkeldoden           (1928)   
Het lijk, dat te Castricum is aangespoeld en waaromtrent nadere inlichtingen werden verzocht is herkend als dat van de omstreeks 40 jarige C.Plug van de Katwijk 152 de Agatha Maria zeilloger en daarbij verloren 13 personen het leven ( Bron) een Zee te hoog
 

15. Database nr.: 00617  
Jongeman te Castricum verdronken
Drenkeldoden           (16 Juli 1940)   
Zondagmiddag te ongeveer twee uur heeft de zee bij Castricum een slachtoffer gekost. Een vijftal jongelui uit Amsterdam waren op het vrije strand gaan baden achter het wrak van de ,,Salamander''.Hierbij gingen drie van het gezelschap te ver in zee. Op hun hulpgeroep begaven twee leden van de Eerste Hulp, die toevallig in de nabijheid waren, zich te water. het mocht hen gelukken twee der zwemmers op het strand te brengen. De derde evenwel was in de diepte verdwenen. Zijn lijk is later aangespoeld. Het slachtoffer is de 21 jarige Th.Bussing uit de Czaar Peterstraat te Amsterdam. De twee geredde drenkelingen verkeerden in bewusteloze toestand. Door gedurende en half uur kunstmatige ademhalingtoe te passen, mocht het gelukken hen weer tot bewustzijn te brengen.
 

16. Database nr.: 00644  
Lijk aangespoeld
Drenkeldoden           (26 Juli 1960)   
Bij paal 43 is Maandag een stoffelijk aangespoeld van een naar schatting dertig- tot vijf en dertige jarige man. Het lijk heeft reeds zolang in het water gelegen dat indentificatie
niet mogelijk was. Men veronderstelt met het stoffelijk overschot van een schipbreukeling te doen te hebben. Het is overgebracht naar Castricum. Naar de indentiteit zal nog een nader onderzoek worden ingesteld.

 

17. Database nr.: 00687  
Het stoffelijk overschot van Ted May uit Engeland de overmoedige Kanaalzwemmer is Woensdagmiddag
Drenkeldoden           (8 September 1960)   
Bij paal 47 bij Castricum aangespoeld
 

18. Database nr.: 00836  
Men meldt van Urk
Drenkeldoden           (9 Oktober 1904)   
Voor zover hier reeds bekend is heeft de storm vier slachtoffers geeischt van het eiland Urk. Voor zover hier reeds bekend is heeft de storm vier slachtoffers geeischt van het eiland. van botter UK 48 sloeg de jonge K.Weerstand over boord en verdronk. UK 94 strandde, doch de bemanning is gered. Van meer dan 20 vissersvaartuigen is nog niets bekend en men vreest voor grote rampen.
Die drie opvarenden der UK 57, die te Castricum gestrand is zijn verdronken.

 

19. Database nr.: 00901  
HET VERGAAN VAN DE KW. 152 HOOG WATER
Drenkeldoden           (10 October 1926)   
Het lijk dat te Castricum is aangespoeld en aangespoeld en waaromtrent nadere inlichtingen
werden verzocht, is herkend als dat van den omstreeks 40 jarige C.Plug van de Katwijk 152.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 maart 2020