Zoekresultaat:    Explosieven en munitie   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00032  
Berging Duitse tweepersoons duikboot 0p het strand van Castricum.
Explosieven en munitie           (11 December 1952)   
De opgraven Duitse tweepersoons-duikboot op het strand te Castricum. Met torpedo op het strand bij Castricum (Noord-Holland) wordt ontdaan van de torpedo op de voorgrond welke nog aan het bootje bevestigd was. Deze twee jongelui Bob Streuli en Aad Kuys hebben een van dienst der domeinen een Duitse twee mans duikboot gekocht.
 

2. Database nr.: 00103  
Onvoorzichtigheid
Explosieven en munitie           (3 December 1917)   
Gisterochtend vonden twee jongens, aan het strand te Castricum een bus. Zij namen het voorwerp mede naar huis, en wilden met een brandend voorwerp haar doen ontspringen.
Dit gelukte maar al te wel en de gevolgen waren vreselijk. Beiden werden zeer ernstig aan handen en hoofd verwond, en bij afzending van dit bericht was een der slachtoffers
stervenden.

 

3. Database nr.: 00192  
Trottyllading op de Duitse tweemansduikboot
Explosieven en munitie           (2 December 1952)   
Maandag heeft de gelichte tweemansduikboot op het strand te Castricum voor een kleine sensatie gezorgd.In de vroege morgen waren de manschappen van de mijnopruimingsdienst van de Kon. Marine uit Den Helder op het strand aanwezig om een nader onderzoek in te stellen naar de torpedo van de gelichte tweemansduikboot. Bij dit onderzoek heeft men het ontstekingspistool van de torpedo kunnen verwijderen waarmee het gevaarlijkste werk was verricht. Tijdens deze werkzaamheden ontdekte men een rubberkabel waaraan zich een brok trotyl van ongeveer 7 kg bleek te bevinden. Blijkbaar is dit als een verrassing door de Duitsers achtergelaten. Gelukkig was de kabel verbroken zodat geen ongelukken konden worden veroorzaakt want ondanks het feit dat dit gevaarlijke goed zeven jaar in het zeewater heeft gelegen bleek het nog uiterst ontplofbaar. Toen men namelijk op een flinke afstand tot ontploffing bracht, reageerde het trotyl bij de elektrische schok. Op aanwijzing van de officier van de M. O. D. heeft men daarna de torpedo weggetrokken en met lasapparaten doorgesneden. De verwijderde onderdelen zijn de M.O.D. meegenomen. Indien er zich geen nieuwe verrassingen voordoen, zullen de ondernemers van het karwei eindelijk tot het demonteren van de duikboot kunnen overgaan. Het gaat er hun dan om, te zien of er zich nog een motor in het wrak bevindt.
 

4. Database nr.: 00437  
Vele slachtoffers van den vorige oorlog.
Explosieven en munitie           (1 Oktober 1939.)   
Nu de zeven in het Noordwestelijk deel van Europa weer getuige van het oorlogsgeweld en het mijnengevaar weer aan alle kanten dreigt en slachtoffers maakt, is het te voorzien dat wij - en misschien al binnenkort- weer de eerste dierlijke slachtoffers van deze mijnenvelden op onze kusten en stranden mogen verwachten evenals dat ook gedurende den oorlog van 1914-1918 het geval was.
Toch zijn herhaalde malen zeer grote zeezoogdieren op onze kust terechtgekomenen zonder uitzondering waren dat allemaal oorlogsslachtoffers. Dieren die door de mijnen gedood werden of door de Engelse of Franse oorlogsbodems werden aangezien voor onderzeeboten en onder vuur werden genomen. Alle strandingen op onze kust uit de jaren betroffen de gewone vinvis. Balaenopters phytalus een walvisachtig dier, dat een lengte kan bereiken van 24 meter. Ook aan de Engelse kust spoelden in de oorlogsjaren vinvissen aan en in al deze dieren werden granaatstukken, kogels en zware verwondingen aangetroffen, waaruit op te maken viel, dat zij gedood waren door bommen uit vliegtuigen. door drijvende mijnen of door geschutvuur. De vinvis die in de eerste van Maart 1913 op het strand van Castricum aanspoelde en die ongeveer 20 meter lang was, had een mijn aan zijn staart: de kabel, waaraan de mijn verankerd was gelegen, was om het staartgedeelte gewikkeld. Pas na de stranding heeft men de mijn laten springen. Ook werden verschillende vinvissen gedood door torpedojagers, die zoo'n kolo's voor een bovenkomende U-boot hielden en dan onmiddelijk het vuur openden, iets waartegen zelfs een vinvis niet bestand was

 

5. Database nr.: 00554  
Aangespoelde mijnen
Explosieven en munitie           (28 November 1939)   
Twee kilometer ten Noorden van Egmond aan Zee zijn twee mijnen aangespoeld. tussen Bergen aan Zee tot den Helder zijn zes mijnen aangespoeld.
Vannacht zijn van Kamperduin tot Castricum zeven mijnen aangespoeld en wel een te Egmond aan Zee, twee te Bergen aan Zee twee te Kamperduin en twee te Castricum.

 

6. Database nr.: 00876  
Mijnen te Castricum
Explosieven en munitie           (27 November 1939)   
Op het strand te Castricum zijn vannacht twee mijnen aangespoeld.
Te tien uur vanmorgen heeft men er een tot springen gebracht, terwijl de andere mijn werd gedemonteerd.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 december 2019