Zoekresultaat:    Fietspad   (in veld: Rubriek)     

De beeldbank van het Strandvondstenmuseum bestaat uit ruim 1.000 advertenties en foto's van (nieuws)berichten over gebeurtenissen die plaatsvonden aan onze Castricumse kust. De berichten gaan terug tot het jaar 1700 en zijn voor het merendeel verkregen door onderzoek van Wim Degeling. U kunt zoeken in de strandvondstenbank op (delen) van woorden in de titel of de beschrijving, of (als u dat weet) op het recordnummer. U kunt ook materiaal selecteren door te klikken op een van de rubrieken onderaan deze pagina.

Hebt u een bijdrage voor onze informatiebank? Stuur een mailtje naar beeldbank@oud-castricum.nl.

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00356  
Rijwielpaden in duinenterrein te Castricum
Fietspad           (1 September 1924)   
In de in Juli gehouden zitting van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is bij behandeling
van het plan tot verharding van de Schulpweg onder de gemeente Castricum : 1e aangedrongen op de aanleg van een Rijwielpad langs deze weg en 2e gevraagd om rijwielpaden te doen aanleggen door andere delen van het bijna geheel uit duinterrein bestaande Provinciale landgoed onder de genoemde gemeente. De aanleg van sub 2e genoemde rijwielpaden zal in overweging worden genomen, maar vele bezwaren zijn geopperd tegen de sub 2e genoemde rijwielpaden, in verband met de mulheid van het duinterrein, waardoor de paden, naar men meende moeilijk zouden zijn aan te leggen.
Deze bezwaren zijn echter slechts denkbeeldig, omdat op verschillende plaatsen in ons land reeds dergelijke rijwielpaden met succes werden aangelegd, o.a. in de duinen op Terschelling en bij Meyendel onder de gemeente Wassenaar.
In het belang van het rijwielverkeer moet ook de aanleg van vorengenoemde rijwielpaden zeer gewenst worden geacht.
Om deze redenen heeft het Dagelijks bestuur van de A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland ,
zich tot Ged. Staten van Noord-Holland gewend met het verzoek wel te wille besluiten tot den aanleg van de gevraagde rijwielpaden.

 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 juli 2018