Zoekresultaat:    Gezonken   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00134  
Redding van de bemanning van de Sandbergen.
Gezonken           (5 December 1949)   
De Neeltje Jacoba is gisteren met negen opvarenden van de ,,sandbergen'' in IJmuiden aangekomen. De redders slaagden erin hen in volle zee aan boord te nemen, juist op tijd voor de coaster zonk. Het schip kwam Zondag ten N.W. van IJmuiden in nood verkeren. Aan boord van de ,,Sandbergen '' bevonden zich tien man.Te drie uur gisternacht toen de boot zich etr hoogte van Castricum bevond werd de situatie hachelijk. Zes man van de ,,Sandbergen '' hebben toen een sloep uitgezet. Deze is tot tweemaal toe omgeslagen. Toen men haar voor de tweede maal had recht gekregen bleek een der mannen vermist. Het is de 48-jarige gehuwde H.Zijlemaker uit Amsterdam . Het schip was onder commando van Kapitein A.Rossien uit Delfzijl, geladen met z.g. blokvormen voor het gieten van ijzer op weg naar de hoogovens te IJmuiden.
Van de coaster is niets te zien. Een lek in de machinekamer is de oorzaak van de ondergang van het schip. Gistermorgen kort na elf uur vroeg de Nederlandse coaster
,,Maraat V '' die zich voor IJmuiden op zee bevond, om assistentie, daar zij met machineschade te kampen had. De ,,Neeltje Jacoba'' voer voor de tweede keer die morgen uit en ook een sleepboot van de Firma Wijsmuller verliet de haven. later kwam het bericht dat de sleepboot ,,Nestor'' de coaster de haven van IJmuiden had binnen
gebracht.

 

2. Database nr.: 00165  
Wrak aangetroffen 4 mijl wet ten noorden vam Castricum
Gezonken           (30 November 1936)   
Egmond aan Zee, 29 Oktober.-
De van IJmuiden uitgevaren stoomtrawler ,,Beatrice " van de rederij VEM te IJmuiden heeft op vier mijl West ten Noorden van Castricum een wrak aangetroffen.
De kiel van het wrak steekt boven water uit en levert enig gevaar op voor de scheepvaart op. Thuiskomende vissersschepen zijn van het een ander op hoogte gesteld. Voorts is te Egmond aan Zee een reddingsboei aangespoeld, waarop de letters L. T. 263 Concord stonden vermeld. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat er enig verband tussen deze twee waarnemingen bestaat.
Uit de letters L.t. zou men kunnen opmaken dat het hier een Engels bootje betreft uit de vissersplaats Lowestoft.
IJmuiden 29 OKT. - De sleepboot ,, Nestor'' van het bureau Wijsmuller die omstreeks half zes was om te zoeken naar het wrak, dat bij Castricum gesinaleerd was, is tegen negen uur onverrichterzake in de haven teruggekeerd.

 

3. Database nr.: 00167  
De Nederlandse kustvaarder sandbergen van de Maatshappij Baltica te IJmuiden.
Gezonken           (5 December 1948)   
Aan boord van de Nederlandse ,, Sandbergen" van de Maatschappij ,,Baltica" te IJmuiden, welke vannacht om 3 uur bij Castricum is gezonken bevonden zich 10 personen. Toen de positie hachelijk werd, sprong een lid van de bemanning overboord. Hij wordt nog vermist. Vijf man zetten een sloep uit, die in de wilde zee na korte tijd omsloeg. De mannen wisten haar weer recht te te krijgen. De mannen van de ,,Neeltje Jacoba'' , die om half vijf onder schipper J. V. d. Meulen was uitgevaren, nam eerst de vijf man uti deze sloep aan boord. Vervolgens vonden zij een man die bijna ander half uur op een reddingsboei had rondgedreven. Tenslotte heeft men de laatste drie, zich nog aan boord van de ,,Sandbergen '' bevindende mannen gered. Van de kustvaarder is niets meer te zien. Volgens de schipper van de ,,Neeltje Jacoba'' is een lek in de machinekamer de oorzaak van de ondergang van het schip.
 

4. Database nr.: 00169  
Het vergaan voor de kust van Wijk aan Zee van de Deense kustvaarder Lotte Skou
Gezonken           (19 Februari 1948)   
Vele belangstellenden slaan de laatste strijd van het schip gade. De Bemanning bestaande uit negentien koppen, werd door de reddingsboot,, Neeltje Jacob''behouden te IJmuiden binnen gebracht.
 

5. Database nr.: 00172  
Schip gezonken De Lotte skou
Gezonken           (1948)   
CASTRICUM 10. ANP---
De lotte Skou die met een lading kolen op weg van Danzig naar Gent was is gisteravond om half zes enkele mijlen uit de kust dwars liggend ter hoogte van Castricum, Noord Holland gezonken. Nadat de wand van de machinekamer was lekgeslagen en de ruimte langzaam gevuld met water dat de vuren werden gedoofd om ontploffing te voorkomen. Bovendien begon het schip steeds meer slagzij te krijgen. De NOORD HOLLAND kwam te laat, het schip was verloren.

 

6. Database nr.: 00285  
Deens stoomschip voor Castricum gezonken
Gezonken           (11 Februari 1948)   
Gistermiddag omstreeks half zes is het 1420 ton metende ,,Lotte Skou'', dat met kolen van Danzig op weg naar Gent enkele mijlen van de kust Castricum gezonken.Alle zestien leden der
bemanning zijn gered. Het schip lag op een zandbank, terwijl de luiken waren losgeslagen, waardoor het door de harde wind opgezweepte water het water binnen stroomde. Ook was het schip op enige plaatsen lek geslagen.
De bemanning werd gered door de ,,Neeltje Jacoba " van de N.Z.H.R.M. Allen werden gastvrij in IJmuiden opgenomen en zullen waarschijnlijk per eerste gelegenheid naar Denemarken terug te keren.
De Kapitein van de sleepboot ,, Noord-Holland '' , die de ,,Lotte Skou " bereikte, toen het schip reeds als verloren beschouwd, keerde onverrichter zake op zijn basis terug-keren
Nader wordt nog gemeld, dat de bemanning van IJmuiden naar Amsterdam is gebracht, waar men in het Zeemanshuis een voorlopig onderdak gekregen heeft.
Voor de kapitein van de ,,Lotte skou " is de afloop van dit ongeval wel zeer bitter; de ongeveer 40 jarige, K.K. Cristiansen maakte maakte namelijk zijn eerste reis als gezagvoerder. De hevige zuidwesterstorm en de verraderlijke Nederlandse kust hebben hebben hem parten gespeeld.
Hedenochtend werden de Denen van nieuwe kleren voorzien ter vervanging van de doornatte en vuile plunje, die zij na het ongeluk droegen. Eveneens bezochten zij de vreemdelingen - politie om zich van nieuwe passen te laten voorzien, want al hun papieren zijn verloren gegaan.

 

7. Database nr.: 00298  
Deens schip gezonken bij Castricum
Gezonken           (11 Februari 1948)   
Bemanning werd gered. ,,Lotte skou" dat met een lading kolen van Danzig op weg was naar Gent, is om half zes, enkele mijlen uit de kust dwars liggend, ter hoogte van Castricum
gezonken. Het schip had een 19 koppen sterke bemanning, die echter tijdig door de reddingsboot ,,Neeltje Jacoba'' werd overgenomen.
Nadat de wand van de machinekamer lek was geslagen, de ruimte langzaam vol water liep en de vuren door het binnenstromende water waren geblust, verlieten de laatste negen opvarenden , o.w. de kapitein, ,t zinkende schip. De meeste hunner gelukte het behouden in het midscheeps opgestelde springnet van de langszij gekomen, ,, Neeltje Jacoba" te belanden. Een opvarende miste echter, kwam tussen schip en reddingsboot in zee terecht en beleefde enkele hachelijke ogenblikken. Voordat de hoge zee de beide boten weer tegen elkaar hadden gedreven was hij echter al aan boord gehesen en werd in de kajuit van droge kleren voorzien. Alle opvarenden zijn gastvrij in IJmuiden opgenomen en zullen waarschijnlijk per eerste gelegenheid naar Denemarken terugkeren. De kapitein van de sleepboot ,,Noord-Holland ", die de ,,Lotte Skou" bereikte, toen het schip reeds als verloren moest worden beschouwd, keerde onverrichter zake op zijn basis terug.

 

8. Database nr.: 00309  
Deens schip gezonken bij Nedrlandse kust gezonken.
Gezonken           (11 Februari 1948)   
Het Deense stoomschip ,,Lotte Skou" dat met een lading kolen van Danzig naar Gent toe:, is Dinsdagavond enkele mijlen uit de kust bij Castricum gezonken door een lek in de wand van de Machinekamer. Alle negentien opvarenden zijn door reddingsboten gered
 

9. Database nr.: 00310  
Scheepstijdingen Amsterdam 4 December 1856
Gezonken           (29 november 1856)   
Het schip Het toeval van Kapt. Grafthuis van Harlingen naar Yarmouth, is den 29sten November bij Castricum verongelukt, doch het volk werd gered
 

10. Database nr.: 00315  
Koperen scheepsschroef bracht bijna f 8000 op
Gezonken           (2 December 1949)   
Griekse stoomschip Metamorphosis gestrand voor Castricum, en op 5 December 1949 Coaster Sandbergen gezonken. De Koperen schroef bracht F 7.950 op. Gisteren zijn onder zeer grote belangstelling te Ijmuiden de geborgen goederen van het gestrande Griekse stoomschip Metamorphosis en de op 5 December 1949 voor Castricum gezonken Nederlandse Coaster Sandbergen geveild. Duidelijk kwam daarbij de prijs de prijsstijging van koper tot uiting. De koperen schroef van de Metamorphosis van plus minus 4000 kg werd verkocht voor 7. 950.- verkocht. De aan wal gebrachte goederen van het Griekse schip hebben in totaal ongeveer f 22.000- opgebracht, die van de Sandbergen ongeveer f 2.000.- De kopers lieten schipper Jaap van der Meulen van de reddingsboot Neeltje Jacoba alleen een bod voor twee lijnpistolen, die hij tegen de prijs van zes en zeven gulden de zijne kon noemen.
 

11. Database nr.: 00547  
Wegbrengen van Schepen-
Gezonken           (16 September 1921)   
De recherche te IJmuiden heeft aangehouden J.K. te Castricum, te Castricum in verband met het weg brengen van de Adriana Y.M. 345. Dit schip is op 20 Juli 1920 gezonken bij Scheveningen is gezonken. Het was voor f 65.000 verzekerd.
 

12. Database nr.: 00559  
RAMP LELIEGRACHT
Gezonken           (24 September 1973)   
Overlevenden ramp met Leliegracht: Zij klampten zich vast aan schip.
Drie van de zes overlevenden van de ramp met de leliegracht gistermorgen op 20 mijl ten westen van IJmuiden, die aan vier mensen het leven kosten, zijn 's middags door de Noorse tanker Gulfstroom in de havenmond van IJmuiden overgezet op een schip van de Rijkshavendienst en vervolgens bij de steiger van de reddingsboot aan wal gezet waren eerste machinist J.Broekstra uit IJmuiden, tweede machinist R. de Jonge uit Utrecht en de Portugese matroos J.Gomez, Eerste stuurman Pentinga uit het Groningse
Wirdum en twee Portugese matrozen zijn in Den Helder afgezet. Over de oorzaak van de ramp kon het drietal geen wijs woord zeggen. Alle drie hadden zich 's avonds ter kooi begeven en werden gistermorgen wakker omdat het schip plotseling zwaar slagzij maakte. Machinist Broekstra rende naar de stuurhut waar de eerste stuurman G.Petinga
al evenmin iets begreep van de gehele situatie. Inmiddels was de dingy al buiten boord gebracht en bezet door de Portugese matroos Gomez en de tweede machinist R. de Jonge. Meester Broekstra voegde zich bij hen. Op dat moment zagen zij nog twee mensen op het kapsijzende schip staan. Verstard door hen was overkomen waren zij niet te bewegen hetgeen hen was overkomen, waren zij er niet toe te bewegen van het schip te springen en ze verdwenen met de Leliegracht in de golven. Van kapitein J van Hofen uit Castricum en diens echtgenote hebben zij niets gemerkt.
In de loop van de morgen is het stoffelijk overschot van Mevrouw van Hofen in zee aangetroffen. Naar de Kapitein Van Hofen werd s'middags nog gezocht door de reddingsboot Johanna Louise. Later in de middag is nog een stoffelijk overschot
aangetroffen. Dit werd door een helikopter opgepikt en aan boord van van de Johanna
Louissa gebracht. De reddingboot is daarna blijven zoeken naar de laatste vermiste opvarenden, maar heeft gisteravond bij het donker worden dit moeten staken. Na aankomst in de thuishaven IJmuiden is het stoffelijk overschot geindentificeerd als dat van kapitein J.van Hofen.

 

13. Database nr.: 00586  
Sandbergen
Gezonken           (1949)   
De Nederlandse kustvaarder vergaan ter hoogte van Castricum op 5 December 1949
 

14. Database nr.: 00606  
Moeilijke redding
Gezonken           (5 December 1949)   
De Sandbergen'', de 500 ton metende Nederlandse kustvaarder van de Maatschappij Baltica te IJmuiden heeft zwaar met de storm te kampen gehad. Hoewel de bemanning alle moeite deed het schip te behouden, kon zi toch niet verhinderen dat het in zinkende toestand kwam te verkeren.
Aan boord van het schip bevonden zich tien opvarenden. Te drie uur vannacht toen de ,,Sandbergen" zich ter hoogte van Castricum bevond werd de positie van het schip hachelijk. Zes man van de coaster zetten een sloep uit en trachten de kust te bereiken.
Tot twee maal toe sloeg de boot om

 

15. Database nr.: 00633  
DE LISA ALS VERLOREN BESCHOUWD.
Gezonken           (12 Augustus 1918)   
Thans kan men haast met zekerheid aannemen dat de zeiltrawlerlogger YM 207 (, de Lisa),
die 12 Augustus van IJmuiden ter visvangst uitzeilde en waarvan men sindsdien niets meer heeft vernomen, met de zes opvarenden in de Noordzee is verongelukt. Van de bemannning woonde de schipper JAC STAM te CASTRICUM, de stuurman te Egmond en de overige vier matrozen resp. twee te Egmond, een te Berkhout en een te Katwijk.

 

16. Database nr.: 00634  
Het bij Castricum gesignaleerde wrak
Gezonken           (31 Oktober 1936)   
De motorreddingboot ,,Neeltje Jacoba " welke gisterochtend om kwart voor tien is uitgevaren om een onderzoek in te stellen naar een wrak, dat in de buurt van Castricum zou zijn gesignaleerd, is gisteravond om half zeven onverrichterzake te IJmuiden teruggekeerd.
Men heeft de gehele omgeving afgezocht, doch er is niets gevonden.
Het zoeken werd bemoeilijkt door het mistig weer.

 

17. Database nr.: 00694  
Het wrak bij Castricum
Gezonken           (31 Oktober 1936)   
Er zal intensief gezocht worden. De pogingen om zekerheid te krijgen over het wrak dat vier mijl uit de kust bewesten Castricum is zee is gesignaleerd met de kiel naar boven en dat derhalve gevaarlijk voor de scheepvaart zou zijn, zij nog niet opgegeven. Nadat de ,,Neeltje Jacoba'' de te IJmuiden gestationeerde motorreddingboot
van de Noord en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij gisteren den gehele dag tussen IJmuiden en Camperduin de zee had afgezocht en onverrichterzake huistoe moest gaan, is besloten, dat deze reddingboot ,,Doris Rijkers'' van den Helder tot Camperduin naar het wrak zal speuren. Men heeft medewerking gekregen van de marine- vliegdienst waarvan enige watervliegtuigen uit het kamp ,,De Mok'' assistentie zullen verlenen bij het afzoeken van de zee om, wanneer zij iets ontdekt hebben, daarvan aan de reddingboten te geven.

 

18. Database nr.: 00850  
DE VERGANE BOTTER .
Gezonken           (14 Juli 1922)   
Het wrak gevonden. De sleepboot ,, Simson " van het Bureau Wijsmuller had, naar het Haags dagblad verneemt, nabij Castricum een rechtop staande mast gepasseerd welke waarschijnlijk aan het wrak van een klein vaartuig verbonden was. Uit nader onderzoek is gebleken, dat deze laatste veronderstelling niet juist was.
De thans naar IJmuiden gesleepte mast is vrijwel zeker afkomstig van den in den storm van de vorige Donderdag met man en muis verongelukten motorbotter,, H. D.185''.

 

19. Database nr.: 00865  
Nederlandse Kustvaarder Bij Castricum vergaan.
Gezonken           (5 December 1949)   
,,Neeltje Jacoba'' wist negen van de tien personen te redden.
Ten gevolge van de Westerstorm, die het afgelopen nacht ter hoogte van Castricum gezonken. De reddingboot ,,Neeltje Jacoba'' uit IJmuiden slaagde er in negen van de opvarenden te redden. Een der opvarenden, die overboord was gesprongen wordt vermist.
Ter hoogte van het lichtschip Texel raakte Zaterdag het Deense vrachtschip ,,Bess'' in moeilijkheden. Het werd door de sleepboot ,,Holland'' van de rederij Doeksen de haven van Terschelling binnengesleept. De ,,Doris Rijkers'', die was uitgevaren, behoefde geen hulp te bieden. Voorts zonk Zaterdagnacht in de Dordtse Kil een baggermolen.
Aan boord van de Nederlandse kustvaarder ,,Sandbergen'' van de maatschappij ,,Baltica'' te IJmuiden, welke vannacht omstreeks 3 uur bij Castricum is gezonken bevonden zich tien personen. Toen de positie hachelijk werd sprong een lid van de bemanning overboord. Hij wordt nog vermist. Vijf man zetten een sloep uit, die in de wilde zee na korte tijd omsloeg. De Mannen

 

20. Database nr.: 00898  
De ,,Ketty onder de Deense kust vergaan
Gezonken           (6 Februari 1950)   
De machinist van het Zweedse ss,, Ketty'' heeft Zaterdag aan de K. R.O. telefonisch medegedeeld, dat dit schip waarvan enkele dagen geleden noodseinen werden opgevangen bij Thorsminde aan de kust van Denemarken is vergaan. Volgens de machinist zijn alle Nederlandse opvarenden gered:
Het Zweedse s.s. ,,Kettty'' is dezelfde boot die tijdens een van de najaarsstormen in 1949 met een uiterst gevaarlijke slagzij in de haven van IJmuiden aan de grond werd gezet. Het scheepje dat van 1882 dateert met een lading hout onderweg naar Zaandam en maakte reeds bij Texel enige slagzij, die erger werd naarmate de haven van IJmuiden in zicht kwam. Voor Castricum kreeg de
,,de Ketty'' assistentie van de ,,Neeltje Jacoba'' die in de haven van IJmuiden de bemanning er af moest halen.

 

21. Database nr.: 00899  
Nederlandse kustvaarder vergaan
Gezonken           (5 December 1948)   
Op een bericht, dat de Nederlandse kustvaarder,,Sandbergen'' van de maatschappij ,,Baltica'' te IJmuiden, zich op een afstand van 3 mijl ten Noordwesten van deze havenplaats in zinkende toestand bevond, is de reddingboot Neeltje Jacoba uitgevaren, ten einde de bemanning van 10 koppen assistentie te verlenen. Een nader bericht meldt: Aan boord van de ,,Sandbergen'' bevonden zich 10 man. Om drie uur vannacht toen de boot zich ter hoogte van Castricum bevond, werd de positie hachelijk. Een lid van de bemanning sprong over boord. Hij wordt nog vermist. Vijf man zetten een sloep uit, die in de wilde zee na korte tijd omsloeg. De mannen wisten haar weer recht te krijgen. De ,,Neeltje Jacoba'', die om half vijf uitvoer nam eerst de vijf uit deze aan boord. Vervolgens vonden zij een man die bijna anderhalf uur op een reddingboei had rondgedreven . Tenslotte heeft men de laatste drie, zich nog aan boord van de ,,Sandbergen'' bevindende mannen gered. Van coaster is niets meer te zien. Volgens de schipper van de ,,Neeltje Jacoba'' is een lek in de machinekamer de oorzaak van de oorzaak van de ondergang.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 maart 2020