Zoekresultaat:    Jacht   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00432  
Verpachting jacht
Jacht           (17 December 1931)   
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND zullen op Donderdag 17 December 1931 des voormiddags 10.5 uur, in het Gebouw van het Provinciaal bestuur aan de Dreef, te Haarlem in het
OPENBARE VERPACHTEN:
Het recht tot het schieten en op andere wijze bemachtigen van wild en schadelijk gedierte en het rapen van kievietseieren op gronden gelegen in de gemeente Castricum in eigendom toebehorende aan de provinciale Noord-Holland, en zulks in twee percelen, achtereenvolgens groot + 350 hectare en +618 hectare afzonderlijk en gecombineerd, gedurende het jaar 1932. De voorwaarden der verpachting zijn tegen betaling van f 050 per exemplaar, verkrijgbaar aan het Gebouw van het Provinciaal Bestuur voornoemd (kamer 12) en bij de Rentmeester van het provinciaal Landgoed te Castricum.

 

2. Database nr.: 00517  
Castricum
Jacht           (12 Maart 1859)   
Onlangs heeft zich zekere W.K., opziener der Jagt, terwijl hij bezig was met het stropen , zodanig met zijn geweer verwond, dat hij voor weinig dagen aan de gevolgen is overleden.
 

3. Database nr.: 00552  
Verboden Jachtterein
Jacht           (10 Februari 1910)   
Het in deze gemeente gelegen verboden jachtgebied wordt begrensd door de kustlijn van Kilometerpaal 45 tot aan de gemeentegrens Castricum - Heemskerk de grenslijn tot aan den Rijksstraatweg van Castricum naar Beverwijk deze straatweg tot aan den spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg te Castricum de spoorlijn tot aan het Schulpstet te Bakkum en vandaar de rechte lijn getrokken tot kilometerpaal 45 aan het Noordzeestrand .
Het reeds eerder verschenen jachtverbod voo het duin-en poldergebied te Bakkum blijft onaangetast.

 

4. Database nr.: 00555  
Prins Bernhard op jacht.
Jacht           (4-11-1939)   
Prins Bernard is gisteren op jacht geweest in het voormalige GEVERSDUIN onder Castricum.
Omstreeks 10 uur arriveerde Prins Bernard in gezelschap van zijn adjudant per auto aan het jachthuis KIJK UIT. Onder leiding van den jachtheer den heer Smidt van Gelder, toog het gezelschap op jacht. Ten huize van den jachtopziener den heer C.Schoen, aan den Beverwijkse straatweg werd de maaltijd gebruikt. Nadat ook des middags nog was gejaagd vertrok de prins weer per auto.

 

5. Database nr.: 00700  
Jagt
Jacht           (2 Augustus 1867)   
De Jagt in de gemeente Castricum wordt voor dit jaar verhuurd bij inschrijving. Informatie te bekomen bij het Algemeen Armbestuur, bij 't welk voor 10 Augustus e. k.
de inschrijvings-brieven worden ingewacht

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 maart 2019