Zoekresultaat:    Salamander   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00179  
HET LICHTEN VAN HET SALAMANDER-WRAK
SALAMANDER           (27 April 1923)   
Op den achtersteven van het wrak van de Duitse kanonneerboot ,,Salamander" welke in 1910 bij Castricum strandde, is een waterdichte cabine gebouwd, waarin een motor om het zand dat zich in het schip bevindt, weg te zuigen
 

2. Database nr.: 00291  
Lichten van Duitsche kanonneerboot bij Castricum
Salamander           (27 Mei 1938)   
Zoals reeds vroeger ligt even voorbij paal 45 meer naar de kant van Wijk aan Zee sedert 28 jaren de Duitse Kanonneerboot SALAMANDER Als een romp oud-roest in het zand. Sedert een paar maanden is een bewoner van Castricum met de Zaankanter Van der Toorn druk in de weer om te beproeven het wrak te lichten en zoals het er nu voorstaat laat het zich wel aanzien, dat er enige kans bestaat om den romp naar boven te brengen. Bij ons bezoek hebben wij den huidige stand van zaken eens nauwkeurig opgenomen. Het schip van tuigage,
schoorstenen, windsen, en verdere opstal ontdaan, ligt bij laag water met het dek bloot uit zee. Voorop staat nu een ijzeren, waterdichte pompinstallatie en zandzuigerij, die naar men hoopt binnen enige dagen dus in de loop van de dezer week proef zou kunnen draaien. De buisleidingen zijn aangesloten en de zandzuiginstallatie kan nu werken.
Mocht het gelukken het casco geheel of gedeeltelijk van zand en water te zuiveren, dan zal dit door den opwaartsen druk moeten loskomen en gaan drijven. Men hoopt nu maar, dat het wrak onder en aan de zijkanten geen lekken heeft, waardoor zeewater bij leegpompen weer dadelijk de ruimten zal vullen.

 

3. Database nr.: 00369  
Na een intermezzo van zeven-en-twintig jaar gaat men nu het nogeens proberen
Salamander           (17 Mei 1938)   
Na een intermezzo van zeven en twintig jaar gaat men nu het nog eens proberen. Ongeveer 3000 kub.m. zand moet uit het wrak worden gezogen. En daar men bij de Salamander niet,
zoals bij de ,,lutine" en de ,,Telemaque " zeker weet dat zij inderdaad onder water iets van waarde herbergt, kam men voor teleurstelling komen te staan.
Niet alleen schepen, maar ook illusies kunnen Schipbreuk lijden!In 1938 waren de heren J Borst uit Bakkum, Door de slecht weer moest de bergingspoging worden gestaakt. In 1958 deed de Fa Scholte uit Diemen nog een bergingspoging. Na een vergeefse poging om in het ketelruim te komen werd de berging opgegeven.Holland Salvage BV uit beverwijk deed in 1980 een poging om het wrak op te ruimen.

 

4. Database nr.: 00371  
Uit IJmuiden meldt men :
Salamander           (23 November 1910.)   
De sloping verkochte van de monitor Salamander van Willemshaven naar Dordrecht gesleept de Zuiderzee sloeg Maandagnacht tijdens stormweer voor de IJmuider hoofden van de trossen en werd 7 palen ten zuiden van Egmond op het strand geslagen. De opvarenden zijn door de reddingsboot afgehaald en te Castricum geland.De Salamander werd gesleept door de sleep-boot De Zuiderzee onder leiding van de Kapitein J.Karreman die de opdracht kreeg om een oud Duits oorlogsschip van Wilhelmshaven naar Dordrecht te slepen, later naar Keulen om daar gesloopt te worden.
 

5. Database nr.: 00419  
Riskant Karwei van Zaansen Metaalhandelaar
Salamander           (1938)   
De Zaandamse metaalhandelaar Joachim Bakker heeft in samenwerking met den Aannemer J.W.Bos
te Bakkum het recht verkregen tot sloping over te gaan van het in 1914 met storm-weer op de kust geslagen Duitse slagschip de ,,salamander", op een afstand van circa 700m van de Zeeweg in de richting Wijk aan Zee.
Bij eb steekt een gedeelte van de ,,Salamander" boven water uit. Het schip 65 meter lang, 15 meter breed en heeft een hoogte van ongeveer 12 meter. het bevat circa 7000 ton materiaal voor de sloper, waaronder 3000 ton pantserplaten, nikkelstaal bestaat en een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen.
Het zal geen gemakkelijke taak zijn het wrak, dat muurvast in het zand zit, te lichten en vervolgens op het strand zetten, waar het dan eventueel gesloopt kan worden. Bij hoog getij en een gunstige ligging van het schip zo deelde ons de heer Bakker mede, hoopt men er in te slagen de ,,Salamander" op het strand te krijgen.
Het wrak vindt zich op een afstand van ongeveer 80 meter van de duinen af. Men neemt aan dar er een hoeveelheid van zeker 2000 kubieke meter zand in is gelopen. Alle zand en water zal worden uitgepompt moeten worden. Voor dit doel is men op het ogenblik bezig- er wordt met tien man personeel gewerkt - met het aanbrengen van een vier cylinder - Dieselmotor van 80 pk. De zandpomp krijgt een capaciteit van 150 kubieke meter per uur.
Of men in de voorgenomen taak zal slagen, moet natuurlijk worden afgewacht. De heer Bakker is er van overtuigd, dat het een riskante onderneming is, doch hij is vol goede moed. Wanneer de ,,Salamander'' over een jaar op het strand staat, is men niet ontevreden.

 

6. Database nr.: 00844  
Riskant karwei van Zaansen metaalhandelaar
Salamander           (23 April 1938)   
Joachim Bakker heeft in samenwerking met de aannemer J. W. Bos te Bakkum het recht verkregen tot sloping over te gaan van het in 1914 met stormweer op de kust geslagen Duitse slagschip ,,Salamander''
Reeds is men bezig met het voorbereidende werkzaamheden om tot lichten van het wrak over te gaan. Het schip zit aan de kust te Bakkum op een afstand van circa 700 meter van de Zeeweg in de richting Wijk aan Zee.
Bij eb steekt een gedeelte van de ,,Salamander'' boven water uit. Het schip is 65 meter lang, 15 meter breed en heeft een hoogte van ongeveer 12 meter. Het bevat circa 7000 ton materiaal voor den sloper, waaronder 3000 ton pantserplaten, die uit nikkelstaal bestaan en nu een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen.
Het zal geen gemakkelijke taak zijn het wrak, dat muurvast in het zand zit, te lichten en vervolgens op het strand te zetten, waar het eventueel gesloopt kan worden. Bij hoog tij en een gunstige ligging va het schip zo doelde de heer Bakker mede, hoopt men er in te slagen de ,,Salamander'' op het strand te krijgen.
Het wrak bevind zich opeen afstand van ongeveer 80 meter van de voet der duinen af. Men neemt aan dat er een hoeveelheid van zeker 2000 vierkante kubieke meter in is gelopen. alle zand en water zullen er worden uitgepompt moeten worden. Voor dat doel is men op het ogenblik bezig- er wordt met tien man personeel gewerkt- met het aanbrengen van een vier cylinder-Dieselmotor van 80 pk. De zandpomp krijgt een capiciteit van 150 kubieke meter per uur. Of men in de voorgenomen taak zal slagen, moet natuurlijk worden afgewacht. De heer Bakker is er van overtuigd, dat het een riskante onderneming is, doch hij is vol goede moed. Wanneer de ,,Salamander'' over een jaar op het strand staat, is men niet ontevreden.

 

7. Database nr.: 00879  
Wrak Salamander
Salamander           (30 Augustus 1930)   
Op Zondag 21 dezer is op het strand een ongeluk gebeurd. Bij het wrak van de ,,Salmander'' is een jongeman verdronken. Nu is onder de badgasten een circulaire verspreid, waarin melding wordt gemaakt van klachten over onvoldoende reddingsmateriaal. Wij hebben ter bevoegder plaatse inlichtingen ingewonnen, naar men ons mededeelde, dat op dien Zondag op tal van plaatsen slachtoffers zijn gevallen met het zwemmen en baden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2020