Zoekresultaat:    Spoorweg   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00099  
Afgraving van de duinen t.b.v. de aan te leggen spoorlijn Amsterdam door de Zaanstreek tot het Nieuwe Diep
Spoorweg           (18 Augustus 1860)   
Aan de memorie van toelichting ontlenen wij het volgende:
Art. 2 van de wet 18 Augustus 1860 ( staatsblad No 45 bepaalt dat een spoorweg zal worden gemaakt naar Amsterdam door de Zaanstreek of van Haarlem langs Alkmaar, tot het Nieuwe Diep.Bij het tegenwoordige wets-ontwerp wordt eest genoemde richting voorgesteld.
De gronden dezer keuze liggen voor de hand. Het belang van Amsterdam en dat van de Zaanstreek gaan hier samen ter gunste van de lijn, welke kortste verbinding verbinding van Noord- Holland met de Hoofdstad zal zijn. Overigens lijdt het geen twijfel, dat wordt de weg door de Zaanstreek gelegd, de verbinding met Haarlem door medewerking van bestaande maatschappij met het minst bezwaar kan worden verzekerd. Het onderzoek is niet verder dan de overzijde van het IJ, in verband met de werken van het gegraven kanaal en de verbinding met de bestaande spoorwegen bij Amsterdam, maakt nog een punt van overweging uit, hetwelk velerlei en tijdrovende opnemingen en nasporingen nodig maakt. De richting ten Zuiden van Alkmaar is in de hoofdzaak bepaald door de ligging der plaatsen aan de Zaan en de gesteldheid van het terrein ten oosten van Uitgeest en Castricum. Hierbij komt, dat voor een gedeelte der lijn in de Zaanstreek ene aanzienlijke hoeveelheid zand zowel tot het maken der baan als tot instandhouding daarvan wordt bevorderd, en dat de nabijheid der duinstreek gelegenheid geeft die grondsoort met aanzienlijke besparing van kosten op de plaats te bekomen. Van daar de ombuiging ten Westen langs Castricum, welke door dit belang ten volle schijnt te zijn gewettigd .Stations en halten zij ontworpen: bij Castricum, zuidelijk van van der kom der gemeente en Westelijk van de straatweg naar Haarlem ; bij Uitgeest, zuidelijk van den kom der gemeente van de weg naar Assum; bij Krommenie naar Assendelft, westelijk van den weg van Krommenie naar Assendelft; bij Wormerveer , oostelijk van de Noordersluissloot ; tussen Zaandijk en Koog aan de Zaan, naar het Guispad ; Bij Zaandam in het verlengde van het Haringpad. Voor een halte, welke te Heilo nodig kan blijken te zijn, is op het nodige terrein gerekend.

 

2. Database nr.: 00454  
Het overige zand wordt verkregen uit de duinen bij Castricum.
Spoorweg           (3 Augustus 1875)   
De werken voor het maken en voltooien van de aardebaan voor den spoorweg van de Voorzaan tot het Smallepad, met inbegrip van het leggen van de spoorbaan en ophogen tot 5.50 m + AP. van het stationsemplacement in het Westerdok en het Open havenfront, aanbesteed den 29 April jl., zijn in volle gang. Een gedeelte van het voor dat werk benodigde zand wordt verkregen uit de verbreding en verdieping van het Noordzeekanaal tussen de Noordzeesluizen en de draaibrug in den straatweg te Velzen; met het verbreden en verdiepen van dit kanaal en het aanvoeren van zand naar het Open havenfront is een aanvang gemaakt. Het overige zand wordt verkregen uit de duinen te Castricum en zal naar Amsterdam worden vervoerd over de bestaande hulpspoor langs de exploitatie zijnde spoorbaan Castricum - Zaandam.
 

3. Database nr.: 00888  
Sectie Alkmaar-Amsterdam
Spoorweg           (24 Februari 1863)   
Gedeelte ALKMAAR-CASTRICUM. Nadat voorlopige terreinopnemingen hadden plaats gehad, omtrent de richting. die voor dit gedeelte van den spoorweg naar haar mening zou behoren gekozen te worden; zij deed daarbij opmerken, dat, welke richting moge zijn die voor het verdere gedeelte van de lijn mocht vastgesteld worden, deze op trace van het gedeelte tussen Alkmaar en Castricum van geen invloed is.
Zij deed daarbij tevens de redenen kennen, die haar noopten om de richting ten Oosten van ene ten westen van dat dorp, welke zich door de nabijheid van de duinen voor den gemakkelijken aanvoer van zand tot ballast aanbeveelt.
Hoofdzakelijk was zij hiertoe overgegaan, omdat bij ene voortzetting der richting door de Zaanstreek deze weg daardoor ongeveer 1500 el korter zoude worden, en te gelijke tijd ene aansluiting met Haarlem langs Beverwijk gemakkelijker wordt gemaakt.
Naar aanleiding van Uwer Excellentie's missive van 22 Augustus no. 180 11de afd., werden bij brief van den Staten, 8sten September, no 3312, nadere inlichtingen gegeven betrekkelijke het voordelig van de voorgestelde richting voor de aansluiting aan den Hollandse ijzeren spoorweg bij Haarlem.
s'Gravenhage, den 1sten Januari 1863.
De Commissie voor de staatsspoorwegen

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 februari 2020