Zoekresultaat:    Strandvonders   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00079  
Oproeping van de Rechthebbenden
Strandvonders           (31 Januari 1916)   
Op de na te melden goederen of de zuivere opbrengst van enige luiken, 1 grenen balk, enig wrakhout en koper en 2 vaten machineolie, e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooy

 

2. Database nr.: 00286  
STRANDVONDERIJ
Strandvonders           (9-1-1870)   
De Burgemeester der Gemeente Castricum maakt bekend, dat op het strand aldaar zijn aangespoeld en geborgen: Een SCHEEPSBOOT, rood met witten band, zijnde aan de binnenzijde op den achtersteven met witte letters geschilderd: JOSEPH Ancher; een dito geheel teer-en verfloos en zonder merken; vier kleine en een grote Riem, en enige stukken Mast, waarvan 2 met IJzeren Schijven, 3 Stengen, waarvan een met schijf en Touw, enige Visserstonnetjes, een ledig Vat dito Ton, 2 luiken, in een waarvan de letters MM zijn gesneden, een Boei, een Barkoen, 20 Vishouders, gemerkt HEWETT. EEN STUK Zeil waarin geknoopt enige stukken Zeil en einden Touw, ene partij Wrak- en Rondhout een Boorpaal met IJzeren Puntboor. Pijp, stang,Ketting en verder IJzerwerk
(gebroken) enige Spalkhouten en Sparren en Eiken Paal, 130 Grenen Balken, gedeeltelijk gemerkt CP, en 286 Noorse Delen, waarvan 91 gemerkt B 62,53 WHK,30 B, 25 H, 9 C*K, 7 C, 5 FSA, 2 BJD, 1 DM.
Een ieder, die tot deze voorwerpen gerechtigd te zijn, wordt te zijn, wordt opgeroepen, om zich ter reclame bij hem te vervoegen.
De Burgemeester voornoemd
CAREL H.MOENS.

 

3. Database nr.: 00376  
Strandvonderij
Strandvonders           (7 Juli 1870)   
De Burgemeester der Gemeente Castricum maakt bekend, dat op het strand aldaar en geborgen:Een scheepsboot rood met witte rand. zijnde aan de binnenzijde op den achtersteven met witte letters geschilderd: Joseph Ancher; een dito, geheel teer- en verfloos en zonder merken; vier kleine en ene grote Riem, enige stukken mast, waarvan 2 met ijzeren Schijven, 3 stengen, waarvan een met Schijf en touw, enige Visserstonnetjes,een ledig vat en dito Ton, 2 luiken, in een waarvan de letters MM zijn gesneden, een boei , een barkoen, 20 vishouders, gemerkt HEWETT, een stuk Zeil, waarin geknoopt enige stuk zeil en einden touw, ene partij Wrak en rondhout een boorpaal met Ijzeren puntboor, Pijp, stang, Ketting en verder een ijzerwerk (gebroken) enige spalkhouten en sparren en eikenpaal, 130 Grenen balken, gedeeltelijk gemerkt CP, en 286 Noorse delen waarvan 91 gemerkt B 62, 53 WHK, 30 B, 25 H, 9 C+K, 5 FSA, 2 BJD, 1 DM.
Een ieder, die tot deze voorwerpen vermeent gerechtigd te zijn, wordt opgeroepen, om zich ter reclame bij hem te vervoegen.
De Burgemeester voornoemd CAREL, H.MOENS.

 

4. Database nr.: 00401  
Strandvonderij Castricum
Strandvonders           (9 April 1862)   
De Burgemeester van Castricum zal op de daartoe bekomen machtiging , ten overstaan van Notaris C.Jz. Prins op Woensdag den 9 den April 1862 des Middags ten 12 ure aan de Woning Johanne's Hof
, in de duinontginning, publiek ad opus jus habentium, om contant Geld presenteren te Verkopen
: Een SCHEEPSBOOT genaamd SUSHINE WHPOOL, 13 BALKEN, gemerkt C&S; 12 DITO , ongemerkte ; 68 NOORSE DEELEN, 19 PLATINGS , 4 BARKOENS ; 2 WATERVATEN, 11 HARINGNETTEN , DOBBERS of BREELDJES en enige ROND- en WRAKHOUT.
ZEGT HET VOORT.

 

5. Database nr.: 00452  
Oproeping van rechthebbenden op de na te melden strandgoederen.
Strandvonders           (3 December 1917.)   
Oproeping van rechthebbenden op de na te melden strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan
Een Scheepsboot merk: Ouselkork"; 2 Roeiriemen;6 omhulsels van gedemonteerde mijnen; enig Wrakhout; 1 ijzeren vat met Methyl alcohol (Jenever) inhoudende ad 385 liter rode wijn, e. a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum
J . MOOIJ.
Castricum 3 December 1917

 

6. Database nr.: 00487  
Oproeping ter reclame van de rechthebbende op de opbrengst
Strandvonders           (15 November 1899)   
Oproeping ter reclame van de rechthebbende op de opbrengst van een partij Sloophout, een Rieten
stoel, 35 Battings, 3 Planken, 50 Delen blauwmerk B; en op 4 Barkoenen, 1 Houten rooster, een Luik en een Roeiboot W. 0259-1994, met een roeiriem en enig touw.
De Burgemeester van Castricum,
J.MOOY.
15 November 1899.

 

7. Database nr.: 00499  
De Burgemeester-strandvonder der gemeente Castricum
Strandvonders           (4 April 1925)   
Zal op 14 April 1925, des v.m. te 10 uur precies, aan de Zeeweg aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen
1 vat zwarte pik, gemerkt Londen. 9 Battings en 3 platen gemerkt S.A.V.O., een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N.X.T., dennenpalen, kisten, ladders, loopbrug. vaten, breels, schroten, luiken, kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk alles ongenummerd.
Hij roept tevens op reclamanten van bovenstaande goederen.
Castricum, 3 April 1925.
De Burgemeester-strandvonder,
LOMMEN.

 

8. Database nr.: 00515  
Strandvonderij
Strandvonders           (3 December 1854)   
DE BURGEMEESTER van HEEMSKERK en CASTRICUM Wijk aan ZEE en DUIN roepen bij deze ten vierden male op de regthebbenden op een Stuk KIEL, STENG en 4 DEKDELEN een stuk STEVEN en een WRAK van een schip, ene SCHEEPSBOOT, 9 BALKEN (door brand beschadigd) 20 DELEN, 1 VAT TEER en 18 WATERVATEN , alles zonder kenbare merken, een Fust BIER, gemerkt AH en FK en een ROL van een visschuit gemerkt A.C.D., alles onder hunne Ressorten aangespoeld en te Wijk aan Zee geborgen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den Wet bepaalden tijd bij hen aan te melden.
Heemskerk 3 December 1854 J.RENDORP VAN MARQUTTE.
c. STUMPHIUS.

 

9. Database nr.: 00669  
Na een bijeenkomst op het Castricumse strand tussen de Burgemeesters-strandvonders 22van Castricum en Egmond aan Zee,
Strandvonders           (22 December 1874)   
Een vertegenwoordiger van betrokken Amsterdamse assuradeuren den kapitein der gestrande bark ,,Soblomsten,'' een deurwaarder uit Beverwijk enz.enz. hebben de Egmonders zich teruggetrokken en zal de lading van genoemd schip niet naar het vijf palen (1000 meters) van de strandingplaats gelegen Egmond aan Zee, maar met negen palen daarvan verwijderd Wijk aan Zee, vevoerd worden.
De kapitein Iver Ramsland verklaarde terecht, dat 't hem niets aanging of het schip onder Castricum of onder Egmond op het strand zat, omdat het even goed zijn eigendom bleef, waarvoor hij met de assuradeurs had te zorgen op de wijze die hun het best dacht. De Egmonder strandvonder werd gesommeerd al wat van het schip was gehaald voor Zondag te doen terug bezorgen.

 

10. Database nr.: 00728  
STRANBVONDERIJ
Strandvonders           (12 Januari 1867)   
De Rechthebbenden op 10 Noorse deln M. B.; 4 dito E. L. B. en 4 dito K. L. en enig wrakhout onder het ressort van Heemskerk; op 5 Noorse Delen M. B., enig eiken en grenen Balken, 2 Vaten, enig Zeilwerk en Rond-en Wrakhout in het ressort van Castricum; en van een scheepsboot en enig Wrakhout onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden voor de eerste maal opgeroepen om te voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame zich daartoe binnen den bij de wet bepaalden tijd aan te melden bij de ondergetekende Burgemeesters dier gemeenten.
Zaterdag den 12den Januari 1867. J. RENDORP VAN MARQUETTE.
J. J. DELRUEL.

 

11. Database nr.: 00774  
Strandvonderij
Strandvonders           (4 Oktober 1860)   
De Burgemeester van Castricum zal als lasthebbende van Kapt. F.Beekhuis aan de meest biedende presenteren te Verkopen: Het Hol of Casco of de daar afkomende WRAKKEN van het op den 17 September 1860 bij paal 45 onder de gemeente Castricum gestrande Barkschip Wilhelmina Frederika van Suriname naar Amsterdam, met Suiker, Rum en Katoen; een scheepsboot, 1 Anker. masten, stengen, Ra's en andere Rondhouten, zeilen stand en lopend Want enz.- Voorts 15 a 20 vaten Rum, en ruim 20 Balen KATOEN, alles daags voor den Verkoopdag te zien.
De Verkoop zal aanvangen des morgens om 10 ure precies, aan de plaats van de stranding circa 1.5 uur benoorden Wijk aan zee, met het schip,de Boot, en ene grote partij wrakhout; en voorts vervolgd worden in het Dorp Wijk aan Zee met de Rum, de Katoen, Het Rondhout , Want en hetgeen verder voorhanden zal zijn.
ZEGT HET VOORT.

 

12. Database nr.: 00791  
De Burgemeester van Castricum, zal
Strandvonders           (29 September 1860)   
Als lastgevende van de kapitein F.Beekhuis VAN HET gekoperde en kopervast Barkschip Wilhelmina Frederika van Suriname naar Amsterdam
 

13. Database nr.: 00929  
STRANDVONDERIJ
Strandvonders           (28 Februari 1863)   
De rechthebbenden op 77 Noorse Delen, merendeels gemerkt C. en 1 Ra, onder het ressort van Heemskerk; op 1 Mast, 2 Stukken Mast, 2 Balken en Noorse Delen, alsmede een wit geschilderde Mast, met 2 Ra's, Staande Want en Zeilen, onder het ressort van Castricum;en op 30 Noorse delen,gemerkt C en I watervat onder het ressort van Wijk aan Zee aangespoeld, worden bij deze voor de derde maal opgeroepen, om voorzien van de vereiste bewijzen tot reclame, zich, zich daartoe binnen den Wet bepaalden aan te melden bij de ondergetekenden Burgemeesters dier Gemeente.
Heemskerk en Castricum
J. RENDORP VAN MARQUETTE.
28 Februari 1863. Wijk aan Zeeen Duin,
J. J. DERUEL

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 april 2020