Zoekresultaat:    Vergadering   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00199  
Niet wanhopen aan de toekomst!
Vergadering             
Het was de eerste keer, dat de jaarlijkse vergadering van de Ned. Heide maatschappij in "s lands Hoofdstad werd gehouden, en de krasse voorzitter, de heer A.W. J. J. baron van Nagel ijn naam heeft, memoreerde dit feit in de rede,waarmede hij de vergadering hedenmiddag in Krasnapolsky opende.
Hij verwelkomde de heren J.M.J.H. Lambooy burgemeester van Hilversum en bestuurslid van het Gooise natuurreservaat. ir. W. Burdet, rentemeester dier stichting. van Oldenborg directeur en ir. B.N. Nievelt Hoofdingenieur van het provinciaal Waterleidingbedrijf, E.Vogelzang, rentmeester van het landgoed Castricum, Jhr. mr. C. Dedel en Jhr. J.A.Roeel te s- Graveland wier landgoederen na afloop der vergadering zullen worden bezichtigd, evenals de provinciale bezittingen nabij Castricum. Vervolgens wijdde baron van Nageil enige woorden aan de nagedachtenis van Koningin Emma en Prins Hendrik bescherm vrouwe en ere voorzitter der N.H.Mij.tevens herdacht de voorzitter de heengegane commissarissen de heren J.Bs. Westerdijk en dr. J.TH. Oudmans, benevens de heren C. A. P. van Stolk, Jean Poels, welke laatste in het bijzonder zoveel heeft gedaan voor de Peel-ontginning. Na met voldoening te hebben geconstateerd, dat het aantal werken, voor landbouwers en particulieren uitgevoerd groter was dan in 1932, verklaarde hij deze vergadering voor geopend.

 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2018