Zoekresultaat:    Waterwinning   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00446  
Watervindplaatsen
Waterwinning             
In verband met het aanwezig van niet meer dan twee waterwinplaatsen, als voor het doel aangewezen, vroeg een van de leden of het nu niet op de weg der provincie het duinen bezit uit te breiden; Een der leden vestigde aandacht van Gedeputeerde Staten op de grote waterverspilling die bij het boren en het gebruik van gasbronnen plaats heeft. Tevens werd gevraagd hoe de Provincie bezuiden het IJ van drinkwater zou worden voorzien; het was namelijk niet uitgesloten dat de plannen van het Rijk, dat de aandacht op Lekwater had geslagen, minder economisch voor dat deel van het gewest zouden zijn, dan een gebruik maken van het water waarvan de aanwezigheid - met name in de Haarlemmermeer- wel vast stond. Toegezegd werd dat Gedeputeerde Staten aan deze punten hun aandacht zouden wijden.
Een plan om tot onteigening van de duinen op grote schaal over te gaa, daar deze een object van eigendom voor publiekrechtelijke lichamen moesten zijn, werd door andere leden
niet voetstoots afgewezen; geoordeeld werd echter dat tegen een onteigeningswet grote bezwaren zouden worden ingebracht, mede omdat de noodzaak non niet gebleken was.

 

2. Database nr.: 00447  
In de duinen van Bakkum
Waterwinning             
In het begin van deze eeuw is men ook begonnen met diepduinwater te winnen.In de duinen van Bakkum, waar sedert Juni 1924 tot September 1933 niet minder dan 22 miljard liter water werd gewonnen ( in 1933 alleen al 3,3,) heeft geen bovenwaterwinning plaats.
Vervolgens sprak de heer E.Vogelzang, rentmeester van de waterleidingterreinen der Provincie. Spr. deelde mede, dat op een proef-veld op 800 m afstand van het hoofdpompstation, in 1930 per ha werd geoogst 30.000 kg aardappelen ; een gemiddelde aardbeien- oogst bedraagt er 6000 kg, princessenbonen 8000 kg. Enige percelen duinzand - bouwland zijn dit voorjaar verhuurd voor 1,25 per ha! De Oostenrijkse dennen bij en om het hoofdpompstation hebben gemiddeld een lengte groei van 30 cm per jaar.
De waterstand in het duinmeertje, 600 m van de bronnenreeks van een secundaire pompstation is in dit jaar - voor Kennemerland een droog jaar is - niet beneden 0.80 m +N.A.P. geweest! Hieruit blijkt wel dat - hoewel er flink water wordt gewonnen enige cultuur toch mogelijk blijft

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 juli 2018