Zoekresultaat:    Zeeweg   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 4   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00386  
Snelle verbinding
Zeeweg           (29 Maart 1935)   
De Provincie zal tegen de opening van het seizoen klaarkomen met de grote verbreding verbindingsweg welke komt te lopen noordelijk van Bakkum van de primairen weg Uitgeest regelrecht in het verlengde van de Zeeweg Bakkum. Zodat bezoekers van de Zaankant, zowel als van andere kanten, nu kilometers uitwinnen, doordat zij niet den ouden omweg over Castricum en Bakkum naar het Castricumse strand behoeven te maken. Van Uitgeest enige rechte kilometers en....men is aan zee. Ook van Amsterdam is de verbinding rechtstreeks en kort. Per electrische trein kan men van het Centraal Station tot Station Castricum en direct door per gereedstaande bus tot het strand- op een doorgaand kaartje.
Hier hebben derhalve de spoorwegen de provinciale bedrijven en het particulier initiatief
vruchtbaar samengewerkt tot een vlugge en dadelijke oplossing voor het zich amuseren aan het strand van Castricum!

 

2. Database nr.: 00582  
Opening van de Zeeweg
Zeeweg           (21 Mei 1925)   
Castricum wordt Badplaats- Dinsdag werd de nieuwe Zeeweg die het dorpje Castricum met het strand verbindt, door de Burgemeester den Heer P. H. J Lommen, officieel geopend. Castricum is daarmede dus tot badplaats gepromoveerd
 

3. Database nr.: 00583  
DE NIEUWE ZEEWEG BIJ CASTRICUM
Zeeweg           (13 Mei1925)   
Alkmaar 13 Mei Ter gelegenheid van de opening van den weg van Castricum naar zee was heden Castricum in feestdos. In 1934 kocht de provincie het landgoed van prinses von Wied bestaande uit 5 boerderijen een paar honder h. A. gras en bouwland, een paar honderd H. A
bos en een 600 h. A. grond. Geleidelijk nam het bezoek aan Castricum toe en thans is door het tot stand komen van deze weg naar zee, bekostigd door de gemeente en de provincie, deze omgeving ook ontsloten voor het auto- en rijwielverkeer ontsloten.
De weg is over 4 ,5 m bestraat en zal waarschijnlijk nog verbreed worden door het maken van fietspaden aan weerszijden van 2 meter breedte.
Om twee uur werden de genodigden in het gemeentehuis ontvangen en toegesproken door den
burgemeester den heer P. Lommen.
Per auto's voorafgegaan door een groep jongedames per rijwiel, gevolgd door een lissonewagen , waarin het fanfarekorps was gezeten, werd naar het commandantshuis gereden waar de burgemeester in een rede dank aan de staten van Noord-Holland bracht en de betekenis benevens de historie van den uiteen zette. Namens de vereniging ,,Castricum Vooruit'' voerde de heer Stemmer het woord. Waarna de heer Vogelzang rentmeester van het Provinciaal landgoed eveneens een toespraak
hield. Na het ronddienen van de erewijn knipte de burgemeester den afscheidingsdraad door de muziek door honderden gevolgd. Langs den nieuwe weg naar zee, waar reeds verschillende bad-
tentjes en tenten staan.

 

4. Database nr.: 00681  
Opening van de Zeeweg,
Zeeweg           (20 Mei 1925)   
Dinsdagmiddag kwamen ten stadhuize te Castricum een groot aantal genodigden bijeen ter bijwoning van de officieele opening van den nieuwen zeeweg.
Na een korte welkomstgroet van den burgemeester nam men plaats in de gereed staande auto's en reed men in langzaam tempo in optocht met muziek naar den nieuwe weg.
Toen men bij het begin van den nieuwen weg was aangekomen, hield de burgemeester een toespraak, waarna hij het traditionele koord doorknipte en den weg voor geopend verklaarde .
Na verschillende toespraken en nadat de erewijn was rondgediend maakten de genodigden
een wandeling langs den weg naar het heerlijke brede strand.
Teruggekeerd naar het stadhuis spraken nog enige raadsleden w. o. p. g. Schipper.
Door den nieuwe weg kan Castricum een badplaats van betekenis worden.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 februari 2019