Zoekresultaat:    1825-1830     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00254  
CRISTIAAN STUMPHIUS, Makelaar
Verkoping           (22 Augustus 1829)   
CRISTIAAN STUMPHIUS, zal ten overstaan van Not. Jan de la Chambre Karshoff, op zaterdag den vijf ure, in het logement de Zon, te Beverwijk, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen: No 1. Een Perceel DUINEN, met daarop staand huis, met stalling, Schuur enz. , en annex Wei- Teel- en Boschland, genaamd HET ZEEVELD., staande en gelegen te Bakkum, in de Gemeente Castricum, te samen groot ruim 490 bunder. No.2. Een dito Perceel Duinen, met daarop staand Huis, stalling enz. en annex Wei-en Teelland, genaamd HET ZEEDUIN, , staande en gelegen in de gemeente castricum, te zamen groot 180 Bunders. No. 3. Een stuk bosland, genaamd JAN BLOMMENKROFT, leggende als voren annex het Perceel No.2., groot 1 Bunder, 45 Roeden en 90 Ellen zijnde deze drie Percelen extra geschikt voor de Jacht gelegen.
 

2. Database nr.: 00565  
De Hoepbeekse afwatering
Duinen           (1826)   
De gezamenlijke grote der gronden, door de Hoepbeekse afwatering te verbeteren, zoude dus kunnen gerekend worden op niet minder dan 730 bunders
 

3. Database nr.: 00642  
De Erfprins Willem Frederik onze tegenwoordige geliefde Koning
Slag bij Castricum           (1828)   
Bij de landing met den Hertog van York aangekomen bij Bergen tegen Daedels doch voordelig in de slag tussen Egmond op zee en Alkmaar, in welke stad hij vier dagen vertoefde. Het gevecht bij Castricum deed alle behaalde voordelen verloren gaan, en bij den Prins de hoop om eenmaal in het Vaderland terug te keren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 augustus 2018