Zoekresultaat:    1840-1845     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00140  
Aanbesteding van de Noordzeekust
Duinen           (22 April 1840)   
Op Woensdag den 22sten April 1840, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadre approbatie, door den staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der leden van Gedeputeerde Staten in bijzijn van de Hoofd- Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het gouvernement van Noord-Holland, te Haarlem, wordt aanbesteed:
1e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten. der Noordzee, van af de Helderse kust tot aan Wijk aan Zee.
2e, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kusten der Noordzee, op het Eiland Texel.
Deze aanbesteding zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke bovengemelde werken zulle worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het lkaal van het gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Koffiehuizen, als: te Haarlem in de Kroon en in het Noord-Hollandse Koffiehuis; te Amsterdam in het Noord-Hollands Koffiehuis ; te Amsterdam in het Noord- Hollandse koffiehuis, in de Kalverstraat , en in het Wpen van Medemblik, op den Dam; te Beverwijk Bij Bruyns; te Wijk aan Zee bij de Weduwe Kiekenkamp; te Castricum bij Rommel; te Alkmaar
in den Roden Leeuw; te Bergen , Schoorl, Schoorldam, en te Groet in de dorpsherbergen; te
Schagerbrug in het Wapen van de Zijpe; aan het Zand bij den Kastelein te Bergen; aan edn Helder in het Heren- logement; te Nieuwe Diep bij Ihnen en in den Burg, en den Hoorn in de dorpsherbergen. Zullende de vereiste informatien te bekomen zijn bij den Hoofdingenieur P.T. Grinswis, te Haarlem, bij den ingenieur J.Ortt, te Alkmaar, en bij den OPzichter C. van der ster, aan den Helder

 

2. Database nr.: 00212  
HOUTVERKOPING, in de duinen van Zijne Majesteit koning WILLEM FREDIRIC.
Houtverkoping           (5 Januarij 1841)   
HOUTVERKOPING, in duinen van zijne MAJESTEIT KONING WILLEM FREDERIC, en in de Duinen en verdere Bossen van de Heer GEVERS van ENGEGEEST, te Castricum, op Dinsdag den 5den Januari 1841.
 

3. Database nr.: 00269  
PUBLIEKE VERKOPING
VERKOPING           (7 November 1844)   
Op Dag, te Castricum (om betaald te worden op 7 den November 1844), op Donderdag den 11den
April 1844, des voormiddags ten 10 ure, in de nieuwe woning genaamd Johanne's hof, staande in de duinen aan de Hoepbeekse Vaarten den Groenenweg, bewoond door G.Willems ,
welke woning ook met rijtuig gemakkelijke te naderen is: Van 20 KALFSKOEIEN , 1 GELDE SCHOTTER, 8 KALF-SCHOTTERS, en enige jonge PAARDEN van differente jaren

 

4. Database nr.: 00521  
Provincie Noord-Holland Aanbesteding.
          (9-4-1840)   
Op Woensdag den 22 sten April, de namiddags ten 2 ure zal onder approbatie door de staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der leden van Gedeputeerde Staten, in bijzijn van de Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem worden aanbesteed.
1o, Het beplanten met Helm en Stro van de duinen langs de kuststrook der Noordzee van af de Helderse kust tot aan Wijk aan Zee.
2o, het beplanten met Helm en Stro van de Duinen langs de kusten der Noordzee op het eiland Texel.
Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken,op welke de bovengemelde werken zullen worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste

 

5. Database nr.: 00666  
HALVE-GALGVELD
Duinen           (1844)   
Of halve- galgvlak, duinvallei in de Prov. Noord-Holland, gem. en 1/5 u. W. van Castricum, makende een gedeelte uit van de thans in cultuur gebrachte Bakkummerduinen, in eigendom toebehorend aan Z.M. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau. De naam oorsprong is, dat daar in vroegere jaren en nog geen vijftig jaar geleden, bij of aan het strand, een galg heeft gestaan.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 april 2020