Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1880-1885     

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 32


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Database nr.: 00873  
Openbare Verkooping
          (8 Maart 1882)   
Kapt. M.C.Disper, voerend het Fregatschip Kinderdijk zal op Donderdag den 9en Maart 1882
des voor middags te 11 uren, voor rekening van wie het zal blijken aan te gaan in het Entrepot pakhuis Winter, te Amsterdam ten overstaan van J.Dupont Noordbeek, presenteren te Verkopen de navolgende door stranding van gemeld schip bij Castricum bescchadigde Goederen als:
28 bn, Koffiezakken, 28 ledige Arakleggers, 13 kisten Wijn, 1 kist Bitter, 1 kist Brandewijn, 6 Kisten Jenever, 38 vaatjes Draadnagels, 4 vaatjes Meel. 200 rol Asphalt-papier, 1059 Hardstenen Vloertegels 0.60x 0.60 cM, 8 Aardebuizen, 11 IJzeren Telegraafpalen en platen, 4 vaatjes Verfwaren, 1 kistje koperen en pleetzilveren Canapespijkers, Betaling a contant. Te bezichtigen daags voor den verkoopdag van 9-3 urene
en op de verkoopdag van 8-9.30 uren in voormeld pakhuis.

 

32. Database nr.: 00920  
Stranding
          (31-10-1882)   
Te Wijk aan Zee werden zij door den Directeur van het badhuis van klederen voorzien; de overige ingezetenen met den pastoor belasten zich met de verdere verpleging. Eerst nadat een autorisatie van den burgemeester van Velzen verkregen was tot de lossing der lading kon tot ontscheping worden overgegaan steurharing die eerst op f 500 gechat was, bracht
toen slechts f 50 op. De meeste der opvarenden hebben kwetsuren bekomen, daar zij herhaaldelijk tegen het spil en de mast geworpen werden.
Dezen nacht kwamen hier een twintigtal haringschuiten aan, allen met averij. Een schuit van den Heer P. de Niet had al haar haringnetten verloren.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 april 2020