Zoekresultaat:    1885-1890     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00115  
Burgemeester Boreel roept ter reclame van aan gespoelde en verkochte goederen .
Strandvonderij           (7 Mei 1885)   
De Burgemeester van Castricum roept ter reclame op de rechthebbenden op de zuivere opbrengst der volgende op het strand aangespoelde en verkochte Goederen als:
2 Eiken dekbalken,
1 stuk Mast,
1 Waterkist,
1 Zeil,
1 Kist,
16 Spalhouten, en Rondhout.
Castricum, 7 Mei 1895,
De Burgemeester
Boreel.,

 

2. Database nr.: 00118  
Vischkotter LT603 gestrand onder Castricum .
Strandingen           (20 Juni 1888)   
VISKOTTER LT 003. (Egmond aan Zee,20 Juni.) Hedennacht strandde ruim zes kilometer bezuiden Egmond onder Castricum de Engelse viskotter L T 603; zit gevaarlijk.
 

3. Database nr.: 00225  
Nieuw aangelegde HOFSTEDE genaamd KROONENBURG
Kronenburg           (30 Mei 1887)   
A.DE LANGE, C.TWISK,G.TWISK cornsz. en B.TERMAAT, Makelaars zullen op Maandag den 2 juli te Amsterdam, in''t Oude Zyds Here logememt verkopen ; Een extra Plisante net gesitueerde en nieuw aangelegde Hofstee genaamd Kronenburg, met deselfs uit de grond opnieuw heren Huizinge, hechte en sterke Stallinge, Koetshuizen. Tuinmans woning en verdere getimmerden ,benevens enige BOUW en WEILAND, leggende binnen de plaats zijnde met malkanderen groot 17 morgen, gelegen boven Beverwijk onder en nabij de Heerlijkheid van Castricum, en is mede zeer geschikt tot jacht en vissen alles breder bij Biljetten en dagelijks
(except des Zondag) te zien met een getekende briefje van een der gemelde Makelaars, of van H.CROMHOUT Mr. Timmerman tot Velzen, de Bewijzen van Eigendom en Veilconditien zullen vier dagen voor en op den verkoopdag te zien zijn ten Compt. van de notarissen
van Kleef.

 

4. Database nr.: 00389  
Zand aanvoer vanuit de duinen bij Castricum
Spoorwegen           (20 Februari 1886)   
Verbinding met de zijtak, door de Hollandse IJzeren spoorweg maatschappij van Uitgeest naar
Haarlem aangelegd, heeft tevens voortdurend zandaanvoer plaats gehad uit de duinen van Castricum langs Uitgeest naar de Zaanstreek, en wel over het gedeelte spoorweg opzettelijk daartoe gelegde tweede spoor. Met eigenares der duinen te Castricum is ene nadere overeenkomst gesloten, waarbij in de voorwaarden en de wijze van zandhaling enige wijziging is gebracht. De onteigening is geheel afgelopen, met uitzondering van slechts een uitzondering van een enkel perceel, zijnde de overgang van den Kalkovensweg. Vermoedelijk zal deswege nu weldra ene overeenkomst met het gemeentebestuur van Alkmaar
kunnen getroffen. Voorbij Uitgeest zijn alle kunstwerken voltooid; het rijzenbed is geheel doorgetrokken en de baan opgehoogd, waarbij de zakking steeds regelmatig plaats gehad, en blijkbaar zamendrukking en gene wegpersing van de veenlagen werd verkregen.
Hoofdzakelijk op de station te Zaandam moet nog enig zand tot ophoging worden aangevoerd.

 

5. Database nr.: 00534  
De Burgemeester van Castricum roept ter Reclame op,
Strandvonderij           (25 Mei 1889)   
De rechthebbenden op de zuivere opbrengst der volgende OP HET STRAND zijner Gemeente
AANGESPOELDE EN VERKOCHTE GOEDEREN,als: 757 Battings H+B, 2 grenen Balken, een stuk Touw
een Uitzetboom, een stuk Verfhout, 41 Delen, een Zeil en enige IJzer, Koper, Wrak en Rondhout.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooij
Castricum, 28 Maart 1889.

 

6. Database nr.: 00716  
OFFICIEEL GEDEELTE
Besluit           (5 Juni 1888)   
Bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1888 N0 11 is benoemd tot burgemeester der gemeente Castricum,
J.MOOY

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 maart 2020