Zoekresultaat:    1900-1905     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00036  
Het WRAK van Stoomschip ,,VRIJHEIT " VERKOOP bij de strandvonder den Heer KLAAS VAN DEN BERG te Castricum
Strandvonderij           (13 Februari 1903)   
Wijk aan Zee,26 januari 1903 De Vrijheit strandde tussen Wijk aan Zee en Castricum in een vliegende storm Ook in Castricum spoelden lading aan van het gestrande Stoomschip VRIJHEIT'' met als dezelfs nog inhebbende lading stukgoederen stukgoederen en aan boord bevindenden inventaris; alsmede een partij manufacturen, katoen, naaigaren, sajet, wol, enz. enz; een grote partij nieuwe schoenen, aardewerk,koperwerk, scheepsinventaris, wrakhout, en hetgeen meer te verkoop zal worden aangeboden.
TE CASTRICUM
op WOENSDAG 18 FEBRUARI 1903 1903, des morgens te 11 uur op e boerderij van de strandvonder de Heer KLAAS VAN DEN BERG van de navolgende goederen als:
manufacturen, katoen, een partij nieuwe schoenen (140 paar, scheepsinventaris, wrakhout en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.
De te verkopen goederen zijn geborgen uit het bovengemelde gestrande schip.
De verkoping geschiedt tegen contante betaling.

 

2. Database nr.: 00049  
Strandvonderij
          (9-9-1901)   
OPROEPING ter RECLAME van de rechthebbenden op de zuivere opbrengst van strandgoederen:
pl. m. 325 Delen ,,Cronvold''.
De Burgemeester van Castricum,
J.MOOY.

 

3. Database nr.: 00050  
Op de Boerderij van den Sub - Strandvonder den Heer KLAAS VAN DEN BERG ,
Strandvonderij           (18 Februari 1903)   
Van de navolgende goederen als: manufacturen, katoen, een partij nieuwe schoenen (140 paar), scheepsinventaris, wrakhout en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.
De te verkopen goederen zijn geborgen uit bovengemelde gestrande schip.
De verkoping geschiedt tegen CONTANTE BETALING.

 

4. Database nr.: 00052  
Reclame op den rechthebbende op de zuivere opbrengst
Strandvonderij           (18 October 1895)   
Van de op den rechthebbende op de zuivere opbrengst van de op 13 Augustus 1895 J . van Castricum L. aldaar verkochte plusminus 290 BALKEN, merk R.K., op het strand zijner gemeente aangespoeld.
De Burgemeester van Castricum.
I. MOOY.
Castricum, 18 Oktober 1895

 

5. Database nr.: 00112  
Oproeping Door de Burgemeester van Castricum J.Mooy
Strandvonderij           (29 September 1900)   
Ter reclame van de rechthebbenden op de z. opbrengst van de van de volgende STRANDGOEDEREN:wrak en sloophout, 2 grenen Balken, 2 id. Planken, 20 gekloofde mijnpalen en zonder merk en een grenen plank P. F.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooy.
Castricum 29 September 1900

 

6. Database nr.: 00145  
Kamers van Arbeid voor de Bloementeelt
Opmerkelijke berichten           (29 November 1903)   
Voor de Gemeenten Beverwijk, Wijk aan Zee en duin, Heemskerk , Uitgeest Castricum en Limmen wordt ene Kamer van Arbeid opgericht.voor de bloemenhandel te Beverwijk bepaalt dat art. 1 van het desbetreffende Kon. besluit dd. 20 Juni 1902 zal worden gelezen als volgt:
Voor de gemeenten Beverwijk , Wijk aan Zee-en-Duin, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Limmen wordt een kamer van Arbeid opgericht, waarin wordt ene kamer van Arbeid opgericht, waarin vertegenwoordiger zal zijn het bedrijf der bloembollenteelt." Het derde lid van artikel 7 van genoemd besluit zal worden gelezen als volgt:
Dit is het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen gebruik maken van openbare middelen van vervoer ter hunner keuze tussen Beverwijk Wijk aan Zee-duin Heemskerk Uitgeest, Castricum of Limmen.

 

7. Database nr.: 00208  
Gesticht in de Duinen
Duin en Bosch           (8 November 1902)   
HAARLEM, 8 November. Gedep. Staten stellen aan de Prov. Staten van Noord-Holland voor, een nieuw Krankzinnigengesticht te bouwen in de duinen onder Castricum.
Het ontwerp is berekend op 6 paviljoens, die 620 patienten zouden bergen. het gesticht zou heten Duin en Bosch, en de grond (82 hektaren) zou f 54,700 kosten

 

8. Database nr.: 00235  
Ymuiden 19 Februari
Ex st. Vrijheit           (14 februari 1903)   
Het wrakhout en de lading ex st. Vrijheit aan gespoeld en geborgen te Castricum, hebben
gisteren aldaar in publieke veiling f 680 opgebracht.

 

9. Database nr.: 00415  
Oprichting ener vereniging
Land en tuinbouw           (1 April 1905)   
Men meldt uit Castricum.
Zaterdagavond jl. is hier een vergadering bijeengeroepen ter oprichting ener vereniging ter verbetering van tuin en landbouw. De zaal van den heer Wempe hiervoor gekozen, was zeer goed bezet. De heer Twisk (D.C.) opende de vergadering en zette in 't kort uiteen, het doel en de voordelen welke aan deze vereniging verbonden zijn. Vervolgens nam de heer W.Twisk Fz het woord en sprak over de toestand der laatste jaren, over de nadelen voor ieder afzonderlijk zoals bijv. de verzending naar andere plaatsen het verlies van zakken, manden, kisten enz. wat zo gemiddeld op f 6 per week kan worden geschat, en drong hij er op aan, dat deze vereniging zou tot stand komen, tot voordeel van de gemeente en tot bloei en welstand der maatschappij. Na rondvraag der aanwezigen traden 23 leden en 6 donateurs als lid toe.
Het bestuur bestaat uit de heren D. C. Twisk.Fz., P kuis Pz. P.Lute, E Lute.

 

10. Database nr.: 00418  
Urker botter UK 48 in de problemen ter hoogte van Castricum.
In moeilijkheden           (7 Oktober 1904)   
De Urker botter UK 48 is woensdag-avond ter hoogte van Castricum op de Noordzee in moeilijkheden geraakt als gevolg van de hoge zee. Op de noodseinen schoot de IJmuiden 240 toe;dit vissersschip loodste de Urker de haven van IJmuiden binnen onder het wakend oog van de reddingsboot.
 

11. Database nr.: 00502  
Oproeping van rechthebbenden op
Strandvonderij           (11 April 1904)   
De navolgende strandgoederen, of de zuivere opbrengst daarvan ; plm. 150 platen plm. 220 planken, H.G. een ledig vat , enige breels en wrakhout.
De Burgemeester van Catricum,
J.MOOIJ.

 

12. Database nr.: 00519  
Op Vrijdag de morgens te 11 UUR , op het TERREIN DER STRANDVONDERIJ
Strandvonderij           (13 Februari 1903)   
Te Castricum
op WOENSDAG 18 FEBRUARI 1903, des morgens te 11 uur, op de Boerderij van den SubStrandvonder den heer KLAAS VAN DEN BERG van de navolgende goederen als: manufacturen, katoen, een partij nieuwe schoen (140 paar), scheepsinventaris, wrakhout en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden . De te verkopen goederen zijn geborgen van de lading uit het bovengemelde gestrande schip.
De verkoping geschiedt tegen CONTANTE BETALING.

 

13. Database nr.: 00562  
Urk 11 September 1905
Drenkeldoden           (3 Oktober 1905)   
Nadat onder zeer veel grote belangstelling het stoffelijk overschot van Pieter Pasterkamp schipper van het met man en muis verongelukte vissersvaartuig UK 321, alhier aan de aarde werd toevertrouwd, had gistermiddag dezelfde plechtigheid ook onder zeer veel belangstelling plaats met het lijk van den derde man (jongste knecht) van dat vaartuig, den 19 jarige Hendrik Pasterkamp neef van voorgaande.
Deze was aan het strand nabij Castricum gevonden en wegens gebrek aan gelden op verzoek van een oom aldaar begraven, evenwel zonder voorkennis of toestemming van zijne naaste betrekkingen. Door optreden van Familie en vrienden en welwillendheid van de betrokken autoriteiten, is het lijk wederom opgegraven en rust op de algemene begraafplaats te Urk, zeer tot geruststelling van de diepbedroefde moederweduwe, broertjes en zusters, welke allen hun hoop gevestigd hadden op ''groten '' broer. Dit is reeds de tweede maal dat de wed. Pasterkamp zo'n ramp treft. Voor vijf kwam nl. ook haar man op zee om.

 

14. Database nr.: 00624  
Lijk gevonden
Strandingen           (6 Oktober 1905)   
Van een der na de storm van 6 Oktober j. l. vermiste Urkervisser is thans - volgens een uit IJmuiden te Urk ontvangen telegram - gevonden lijk van Jacob Nentjes, een der opvarenden van ,,U. K. 79'', die toen nabij Castricum strandde.
 

15. Database nr.: 00798  
IJmuiden 19 Februari 1903
Strandvonderij           (19 Februari 1903)   
Het en de lading wrakhout stoomschip Vrijheit
 

16. Database nr.: 00799  
Aangespoeld
Aanspoelsels           (19 Februari 1903)   
Stoomschip Vrijheit, aangespoeld en geborgen te Castricum hebben gisteren aldaar in publieke veiling f 580 opgebracht
 

17. Database nr.: 00836  
Men meldt van Urk
Drenkeldoden           (9 Oktober 1904)   
Voor zover hier reeds bekend is heeft de storm vier slachtoffers geeischt van het eiland Urk. Voor zover hier reeds bekend is heeft de storm vier slachtoffers geeischt van het eiland. van botter UK 48 sloeg de jonge K.Weerstand over boord en verdronk. UK 94 strandde, doch de bemanning is gered. Van meer dan 20 vissersvaartuigen is nog niets bekend en men vreest voor grote rampen.
Die drie opvarenden der UK 57, die te Castricum gestrand is zijn verdronken.

 

18. Database nr.: 00842  
UK. 79 ( IJmuiden
Strandingen           (7 Oktober 1904)   
(IJmuiden 7 Oktober) volgens bericht uit Castricum is de botter UK 79 aldaar gestrand. Bijzonderheden ontbreken.
 

19. Database nr.: 00932  
De storm
Strandingen           (9-10-1904)   
Voor zover hier bekend is heeft de storm vier slachtoffers geeist van het eiland. van botter UK 48 sloeg de jongste K. Weerstand over boord en verdronk. UK 94 strandde, doch de bemanning is gered. Van meer dan 20 vissersvaartuigen is nog niets bekend en men vreest voor grote rampen.
De drie opvarenden der UK 57, die te Castricum gestrand is, zijn verdronken.

 

20. Database nr.: 00942  
Strandvonderij
          (11-4-1904)   
QPROEPING van rechthebbenden
op de navolgende strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan:19 grenen balken, 25-40 voet lang, een stuk mast, een omhulsel van een gedemonteerde mijn, een leeg vat en
2 planken, alles zonder merk.
De Burgemeester van
Castricum:
J.MOOIJ
24-12-

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2020