Zoekresultaat:    1915-1920     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 59   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00011  
Mijnen en 9 lijken gevonden op het strand van Wijk en nabij Castricum.
Drenkeldoden           (2 Februari 1915)   
De Irma". behalve de reeds gemelde 9 Lijken van het stoomschip ,,Irma" nog drie lijken nabij Wijk aan Zee en is een lijk nabij Castricum aangespoeld. Van de 16 opvarenden wordt thans nog een vermist.( Twee werden gered en 13 lijken zijn aangespoeld.)De Zweedse houtboot was onderweg naar Amsterdam in nood raakte. Meen vreesde dat de lading zou gaan schuiven. men vreesde dat het schip zou kapseizen. Zij gingen in de sloep, die evenwel omsloeg
 

2. Database nr.: 00017  
Oproeping van rechthebbenden
Strandvonderij           (3 December 1917)   
Een Scheepsboot, merk OĆ¼sel kork ";2 Roeiriemen; 6 Omhulsels van gedemonteerde mijnen; enig Wrakhout; . ijzeren vat Methyl alcohol (Jenever) inhoudend ad 385 liter, een houten vat, inhoudend ad 224 liter rode wijn, e. a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum J. MOOIJ.
Castricum 8 December 1917

 

3. Database nr.: 00020  
Verkoop diversen. O.a. 224 Roode Wijn zonder merk
Drenkeldoden           (3 December 1917)   
Oproeping rechthebbenden op de te melden strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan:
Een scheepsboot, merk: ,,Ouselkork "; 2 Roeiriemen; 6 Omhulsels van gedemonteerde mijnen; enige Wrakhout; 1 ijzeren vat Methyl alcohol (jenever) inhoudend ad 385 liter rode wijn, e.a. zonder merk
De Burgemeester van Castricum J.MOOY.

 

4. Database nr.: 00040  
Oproeping van de rechthebbenden van na te melden strandgoederen .De Burgemeester van Castricum kommen
Strandvonderij           (14 Mei 1919)   
1 stuk mast, 1 balk, 1 giek 67 stukken wrakhout 14 Luiken 2 houten roosters, 1 nieuwe batting, 5 nieuwe schroten, 1 vat carboleum, 1 IJzeren boei en 9 gedemonteerde mijnen.
De Burgemeester van Castricum,
LOMMEN.

 

5. Database nr.: 00046  
Oproeping door Burgemeester J.Mooij van Castricum
Strandvonderij           (16 Januari 1917)   
OPROEPING van de rechthebbenden op 15 KISTJES Margarineboter ongeveer 180 kg.
De Burgemeester van Castricum:
J.MOOIJ.

 

6. Database nr.: 00055  
Oproering Strandvonderij. De Burgemeester van Castricum J.MOOIJ
Strandvonderij           (22 Februari 1916)   
Oproeping van de rechthebbenden van na te melden strandgoederen of van de zuivere opbrengst daarvan: enige breels, een leeg vat, een stuk rond hout, 2 vaten traan en een vat roden wijn a' 200 liter
 

7. Database nr.: 00061  
Oproeping van rechthebbenden op de navolgende strandgoederen.
Strandvonderij           (24 December 1917)   
Of de zuivere opbrengst daarvan: 19 grenen balken , 25-10 voet lang, een stuk mast, een omhulsen van een gedemonteerde mijn, een leeg vat en 2 planken, alles zonder merk.
De Burgemeester van Castricun J. MOOY.

 

8. Database nr.: 00062  
Oproeping van de rechthebbenden op de navolgende Strandgoederen .
Strandvonderij           (26 Mei 1916)   
Of de zuivere opbrengst daarvan:
30 luiken, 21 Battings, 3 planken, een stuk rondhout, 2 roeiriemen, enige hoepels, 5 pakken manden, een schut, eiken balkje, 2 stukken boot, een scheepstrap, een laadboom, ongev. 50 kilo lood en 1.5 kilo koper een enig wrakhout e. a. zonder merk.

De Burgemeester van Castricum. J. Mooij.

 

9. Database nr.: 00072  
Oproeping van rechthebbenden
Strandvonderij           (24 December 1917)   
Op de navolgende strandgoederen of de zuivere opbrengst daarvan: 19 grenen balken, 25-40 voet lang, een stuk mast, een omhulsel van een gedemonteerde mijn, een leeg vat en 2 planken, alles zonder merk.
De burgemeester van Castricum
J.Mooij

 

10. Database nr.: 00079  
Oproeping van de Rechthebbenden
Strandvonders           (31 Januari 1916)   
Op de na te melden goederen of de zuivere opbrengst van enige luiken, 1 grenen balk, enig wrakhout en koper en 2 vaten machineolie, e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooy

 

11. Database nr.: 00086  
STRANDVONDERIJ
          (14-5-1919)   
Oproeping van de rechthebbenden van na te melden STRANDGOEDEREN of van de ZUIVERE OPBRENGST daarvan: 1 stuk mast, 1 balk, 1 giek, 67 stukken wrakhout, 14 luiken, 2 houten roosters, 1 nieuwe batting, 5 nieuwe schroten, 1 vat carboleum, 1 ijzeren boei en 9 gedemonteerde mijnen.
De Burgemeester van Castricum,
lommen.

 

12. Database nr.: 00096  
Aardappelteelt in de duinen te Castricum.
          (16 September 1917)   
Honderden mudden aardappelen worden tegenwoordig dagelijks uit de Heemskerker en Castricummer duinen naar de markt te Beverwijk vervoerd. Deze week bracht een teler niet minder dan 500 mud in eens naar de veiling. De toevloed staat zekerlijk wel in verband met de a. s. inventarisatie, die op 15 dezer gehouden wordt.
Voor beste aardappelen besteed men f 7.50 a 8 per mud. DE telers maken dus goede zaken.

 

13. Database nr.: 00101  
OPROEPING
Oproepingen           (16 December 1916)   
Van de rechthebbenden op 15 KISTJES MARGARINEBOTER,merk margarine samen ongeveer 180 K,G.
De Burgemeester van Castricum.
J. MOOIJ

 

14. Database nr.: 00102  
Raad van Scheepvaart. Uitspraak
Raad van Scheepvaart           (24 November 1918)   
Daarna onderzoek naar het met man en muis vergaan van de zeilvissersvaartuigen:Neeltje Catharina IJ.M. 482 op of na 31 Aug. op de Noordzee. Reeder W.de Graaf te IJmuiden. ,,Lisa " IJM.207 op of na 12 Aug. op de Noordzee. Rederij Visserij Mij. ,,CastricumII'' te Castricum.
 

15. Database nr.: 00103  
Onvoorzichtigheid
Explosieven en munitie           (3 December 1917)   
Gisterochtend vonden twee jongens, aan het strand te Castricum een bus. Zij namen het voorwerp mede naar huis, en wilden met een brandend voorwerp haar doen ontspringen.
Dit gelukte maar al te wel en de gevolgen waren vreselijk. Beiden werden zeer ernstig aan handen en hoofd verwond, en bij afzending van dit bericht was een der slachtoffers
stervenden.

 

16. Database nr.: 00105  
Oproeping van rechthebbenden op de na te melden strandgoederen.
Strandvonderij           (3 December 1917)   
of de zuivere opbrengst daarvan: Een Scheepsboot merk: ,,Ouselkork"; 2 Roeiriemen; 6 Omhulsels van gedemonteerde mijnen; enig Wrakhout; 1 ijzeren vat Methyl alcohol (Jenever) inhoudend ad 385 liter, een houten Vat, inhoudend ad 224 liter Rode wijn, e.a. zonder merk.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooij.
Castricum 3 December 1917.

 

17. Database nr.: 00141  
De Duin-ontginning
Duinen           (29 Juni 1915)   
Ten aanzien der bloemisterijen wordt medegedeeld, dat de cultuur van fijne bloemen niet bijzonder voordelig is geweest die der bolgewassen is over het algemeen gunstig te noemen.
Te Haarlem is echter de teelt afgenomen en het bloemisten verminderd. Het jaar 1851 is voor de bollen noodlottig geweest en de vroege winter heeft tot veel ziekte onder die gewassen aanleiding gegeven.- De duinontginning te Castricum van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden beslaat ene uitgestrektheid van 800 bunders, van welke een groot gedeelte met aardappelen is beplant, om nader tot wei- en bouwland ie worden aangewend. Onder Calandsoog tracht men een partij te trekken van de duingronden, door ze voor de schapen te gebruiken. Deze kudden tieren echter niet welig. Volgens de bij het prov. bestuur ingekomen opgaven, bedragen de ontginningen, waarmede in het afgelopen jaar een aanvang is gemaakt tezamen 97.6573 bunders.

 

18. Database nr.: 00173  
Verkochte schepen
Verkocht           (14 Februari 1918)   
De heer Jan Visser Hzn te; IJmuiden heeft zijne stalen zeilloggers IJM. 300 Wilhelmina en IJ 301 Zijtje onderhands verkocht aan de heer J. de Haas e.a. te Castricum
 

19. Database nr.: 00190  
De Lisa als verloren beschouwd.
Vermist           (24 November 1918)   
Thans kan men haast met zekerheid aannemen dat zeiltrawlerlogger Y.M. 207 (Lisa) die 12 Aug. van IJmuiden ter visvangst uitzeilde, en waarvan men niets meer heeft vernomen. Met de zes opvarenden in de Noordzee is verongelukt,Van de bemanning woonde schipper JAC. STAM te Castricum, de stuurman in Egmond. en overige vier matrozen resp, twee Egmond een te Berkhout en een te Katwijk De oorzaak is vermoedelijk een zeemijn, niemand werd gered.
 

20. Database nr.: 00213  
Zelve heeft de Provincie geen terreinen of bij zee beschikbaar
Duin en Bosch           (28 juni 1919)   
De terreinen die de provincie te Castricum om en nabij het Provinciaal Ziekenhuis.aldaar zijn naar ons oordeel voor het beoogde doel minder geschikt, met hare talrijke behoeften kan niet overal gevestigd worden; zij moet in de onmiddellijke nabijheid van een centrum van verkeer gelegen zijn,vanwaar zij hare dagelijkse benodigdheden betrekken kan. Wel strekt dit terrein zich ook langs de Noordzee over de belangrijke breedte uit, doch een enigszins geriefelijk verblijf aan of aan zee is in de geheel onbewoonde duinen ondenkbaar
 

21. Database nr.: 00242  
Watersnood 13 en 14 Januari
Storm 1916           (18 februari 1916)   
Gedeputeerde staten van Noord-holland hebben aan de provinciale Staten doen toekomen een rapport over den watersnood. dat gedeputeerden in de zitting van ! Februari hadden toegezegd.
OMVANG EN OORZAAK
De Noordzeekust: in een omschrijving van den omvang der schade wordt veroorzaakt, dat wat de Hondsbosche zeewering betreft te behoeden der zeewering belangrijk beschadigt zijn, in het bijzonder het hooft G. Waarvan het wijze van proef gemaakte betonwerk geheel vernield is . De duinvoet bij het aangelegde hoofd W, bezuiden Kamperduin, is belangrijk afgenomen, zoals trouwens langs de gehele kust. De afneming bedroeg van 5 tot 24 M. En was het sterkst tussen de strandpalen 45 en 47 en 49 en 53 dit indirect ter hoogte van Castricum en Wijk aan Zee. De overigen Rijkswerken aan de Noordzeekust werden buitengewoon beschadigd.

 

22. Database nr.: 00246  
Manufacturen
R.K.Bediende           (6 Maart 1918)   
Gevraagd zo spoedig een flinke R.K. BEDIENDE, leeftijd 20 jaar, bekend met etaleren vereiste.Br. ir. HEIDEMAN & ZN Castricum
 

23. Database nr.: 00256  
Twee stoomtrawlers Gebleven.
          (5 Augustus 1917)   
Met den stoomtrawler Bertha Elizabeth IJm 11 zijn gebleven: D. GROEN schipper CASTRICUM Thijs Groen stuurman oud 39 jaar. Jan Ott 1e Machinist Oud 50 jaar. Abraham van der Kooi 2e Machinist oud 25 jaar. Teunis Sloot Matroos Egmond aan Zee oud 21 jaar. Engel Prins Matroos Oud 40 jaar Egmond aan Zee. A.Mink Matroos. C.de Ruiter Matroos. D.A. van der Zwan Stoker. A.Verwey Stoker. A.de Graaf KoK, Castricum oud 43
J. Ott 1e machinist Velsenoord.
A.v.d.Kooi 2e machinist., Vlaardingen.
D.A. v. d. Zwan, Jongste stoker, scheveningen.
A.Verweij, tremmer,Amsterdam.
Oorzaak onbekend en wordt sedert op 1 Augustus 1917.Vermist

 

24. Database nr.: 00257  
Men neemt nu aan dat de 12 Augustus naar de visserij vertrokken logger Lisa YM207
          (12 Augustus 1918)   
Als verloren is te beschouwen sedert korte tijd eigendom aan de Visserij Mij.Castricum.11 et Castricum als verloren is te beschouwen.De bemanning van zes personen bestond uit JAC.STAM schipper te CASTRICUM, C.Krab, stuurman te Egmond aan Zee, de matrozen Jac. Zwanenburg te Katwijk, W.Zwart en Alb. Visser te Egmond aan Zee en H.Vijn te Berkhout(NH)
 

25. Database nr.: 00258  
Bekendmaking
Bekendmaking           (19 Oktober 1918)   
Belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat benoemd is tot directeur der
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ZEEVISSERIJ MIJ. CASTRICUM 1''
de heer D. VISSER, Zeestraat 22, Telefoon 302

 

26. Database nr.: 00259  
Een goed onderhouden VLET,
Te KOOP           (26 Augustus 1916)   
Een vlet met ZEILTUIG TE KOOP Kustw. Post 17 Castricum
 

27. Database nr.: 00261  
Vermiste schepen .
Vermiste schepen           (30 November 1918)   
Omtrent de zeilvissersvaartuig Neeltje Catharina YM 482 rederij W. de Graaf te IJmuiden en Lisa YM 207 Visserij Mij. te Castricum 11 stelde de voorzitter vast, dat onderscheidenlijk sinds 31 Augustus 1918 en 12 Augustus 1918 niets meer gehoord is, zodat moet worden aangenomen dat ze met man en muis vergaan zijn.
 

28. Database nr.: 00293  
Lijk aangespoeld Castricum
Aanspoelsels           (1918)   
Langs de Kust van Noord-Holland spoelen de laatste dagen een aantal lijken van Engelse matrozen aangespoeld. Zo is te Egmond een lijk, te Katwijk een lijk, te Zandvoort twee lijken en te Castricum een lijk aangespoeld. Het laatste is wegens verren staat van ontbinding terstond ter aarde besteld. De andere zullen met militaire eer begraven worden ,respectievelijk Woensdag te 11.30, Dinsdag te 11.30 en Dinsdag te 4 uur.
 

29. Database nr.: 00300  
Het was een triest schouwspel twee zo grote boten zo ver van zee de " lucio" wel 200 meter tegen de voet van de duinen.
Strandingen           (17 Februari 1920)   
te zien staan.Met berging zou eerdaags worden begonnen, zeiden de bewakers, maar er waren zoveel rampen gebeurd dat er haast geen volk te vinden was, om aan vlot maken te kunnen beginnen, wat evenwel de bedoeling is, daar beide lichters zeewaardig blijken te zijn. Aan het anders in December zeer stijle strand tussen Wijk aan Zee en Egmond, was het nu zeer druk en velen, die al jaren vaak kwamen, zeiden ons dat ze daar zo nog nooit hadden gezien. En ze spraken tevens allen over het vergaan van de IJmuidense nieuwe sleepboot
,,Hercules'' die 's ochtends na de ramp ter hulp snelde, er zo jammerlijk slecht af kwam en zoals bekend reeds direct buiten de pieren omsloeg.
Het kan wel spoken op onze kust en de zee is toch altijd een gevaarlijke vriendin.

 

30. Database nr.: 00318  
Stranding bij Egmond onder Bakkum
Strandingen           (17 Februari 1920)   
De Storm op onze kust.
Dat het er de laatste weken op onze Noordzeekust moet danig gespookt moet hebben zo schrijft een correspondent van het ,,v.d. D"- zagen wij Zondag, toen wij uitgelokt door het zomerse weer ons naar Castricum lieten brengen en vandaar dwars door naar zee stapten. Wat zag het bij paal 47 uit! Van de hele dezen, zomer met stro en riet ,,doorstoken'duinvoet was niemendal meer te zien en het duin leek wel een zand afgraverij, zoals het metershoog was afgebrokkeld.Heel het strand van zee tot duin nu een egale oplopende brede strook vol schelpen met weinig strandwallen, noch banken en slechts een paar van de anders veelvuldig voorkomende strandrivieren, strand meertjes en kreken waarvan we anders er honderden hebben om niet op een plaat of een eilandje opgesloten te zitten. Bij paal 46 is voor de kust onder Castricum,s duin als een waarschuwend voorbeeld voor ieder vaartuig, dat onze kust te dicht naderde, de lompe Duitse kanoneerboot met zijn neus in het zand en zijn afgeknapte schoorsteen een meter bovenwater een monster dat, in het begin van den oorlog te IJmuiden aan de ketting liggend losbrak en daar bij paal 46 zijn einde vond. Nog even bij paal 45 ligt nog steeds met zijn mastje boven t' Water de eertijds vergane Katwijker botter ver in zee. En op het strand zagen wij allerlei voorwerpen verspreid tot aan de afschuiving van de verbrokkelde duinen: planken ,manden, veel kurk, een groot visnet maar dat muurvast in t" zand zit. Eindelijk dichter bij Egmond onder Bakkum, voorbij den Schulpweg aan paal 44 zitten dan de twee Duitse reuzen op strand, pas erop gezet de ,,Lucio" en de ,,Carpa" beide met stukgoed, veel erwten en boneno. a.o. voor Hamburg, welke beide zeelichters van Rotterdam komende, gesleept door de ,,Sud- America 6 "daar in den stormnacht van 19 December op 20 December door het losgooien der trossen aan hun lot moesten overgelaten worden, Hun bemanning sprongen

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 maart 2020