Zoekresultaat:    1920-1925     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 43   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00008  
Vervoer per schelpkar van Bakkum naar het strand.
Schelpenkar           (1 September 1923)   
Van Castricum is den vorige winter een begaanbare weg naar Zee gemaakt. Een ingezetene van Bakkum is op idee gekomen met zijn tweewielige schelpkar op Zondag de verbinding van zijn dorp naar het strand te onderhouden. De man had niet te klagen; zijn wagen die plaats biedt aan 10 a 12 personen was veealvol
 

2. Database nr.: 00018  
Verkoop van strandvondsten
Strandvonderij           (3 April 1925)   
De Burgemeester- Strandvonder Lommen der gemeente te CASTRICUM zal op 14 April 1925, des v.m. te 10 uur precies aan de Zeeweg aldaar publiek verkopende navolgende strandgoederen aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen: 1 vat zwarte pik, gemerkt Londen, 9 Battings en 3 platen gemerkt S. A. V.O., Een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N. X. T., dennenpalen, kisten, ladders, loopbrug, vaten, breels, schoten, luiken , kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk, alles ongenummerd.
hij roept tevens op reclamanten van bovenstaande goederen.
Castricum 3 April 1925
De Burgemeester- Strandvonder LOMMEN

 

3. Database nr.: 00054  
De Vereniging Castricum Vooruit.
Toerisme           (21 Augustus 1924)   
Heeft een nieuwe wandelkaart uitgegeven van de brede en bosrijke duinerij onder die gemeente. Na de Ged. Staten van Noord-Holland en de Raad der gemeente Castricum overeengekomen zijn den Strandweg van het Commissarishuis te doen bestraten, zal Castricum als badplaats van dit besluit veel voordeel hebben.
 

4. Database nr.: 00073  
De Burgemeester - strandvonder van Castricum . Lommen
Strandvonderij           (29 December 1921)   
De Burgemeester-Strandvonder van Castricum op ter reclame van het netto provenu van 26 wagens nieuw gezaagd hout, aangespoeld op 6 en 7 November 1921 op het strand onder de gemeente Castricum, waarvan enkele stukken zijn gemerkt H. kroontje C.
De Burgemeester-strandvonder voornoemd LOMMEN.

 

5. Database nr.: 00089  
Zwemongeluk
Drenkeldoden           (14-8-1923)   
Uit Purmerend schrijft men ons:
Op het strand nabij Castricum vond Zondag een droevig ongeluk plaats. De 19 jarige J.Z uit
Purmerend was met zijn verloofde naar Castricum gefietst.
Daargekomen legde het meisje zich ter ruste in de duinen, waar zij in slaap viel, terwijl de jongeman zich in zee begaf om te gaan zwemmen. Enige uren later werd het meisje wakker en miste haar verloofde. Zij vond alleen zijn klederen, welke 's avonds bij zijn een diepbedroefde moeder, een weduwe wier kostwinner hij was, werden gebracht.
Het lijk is tot nu toe nog niet gevonden.

 

6. Database nr.: 00139  
Bossiching der duinen
Duinen           (24 Juni 1924)   
In verband met het ingediende voorstel Thomassen c.s. om Gedep. Staten uit te nodigen voorstellen te doen om zo spoedig mogelijk op uitgebreide schaal een aanvang te kunnen maken met de bebossing der Provinciale duinen, stellen Gedep. Staten voor, om een commissie van deskundigen te benoemen om Gedep. Staten voor te lichten omtrent de exploitatie en ontginning van de provinciale gronden onder Castricum en daarvoor een krediet van f 5000 te verlenen. De kosten van ontginning van het gehele landgoed zijn geraamd op f 220.000, welke som over een aantal jaren zal kunnen verdeeld en goed besteed zijn. De Commissie zal o.m. moeten overwegen of de tuin en grasland geschikt gemaakte gronden in eigen bedrijf moeten worden genomen.
Gedep. Staten stellen daarbij voor het verharden van de Schulpweg en weer aanplanten van de door de storm vernield bos op het provinciaal landgoed te Castricum.

 

7. Database nr.: 00179  
HET LICHTEN VAN HET SALAMANDER-WRAK
SALAMANDER           (27 April 1923)   
Op den achtersteven van het wrak van de Duitse kanonneerboot ,,Salamander" welke in 1910 bij Castricum strandde, is een waterdichte cabine gebouwd, waarin een motor om het zand dat zich in het schip bevindt, weg te zuigen
 

8. Database nr.: 00222  
Rijwielpad onder Castricum
Aanleg Fietspad           (1 December 1925)   
Ged. Staten stellen voor ten behoeve van den aanleg van een rijwielpad langs den Schulp- of Zeeweg f 10.000 ter beschikking te stellen, onder voorwaarde, dat de gemeente zich verbindt, de helft der kosten van dit werk terug te betalen en voorts de helft van de jaarlijkse onderhoudskosten voor haar rekening te nemen.
 

9. Database nr.: 00300  
Het was een triest schouwspel twee zo grote boten zo ver van zee de " lucio" wel 200 meter tegen de voet van de duinen.
Strandingen           (17 Februari 1920)   
te zien staan.Met berging zou eerdaags worden begonnen, zeiden de bewakers, maar er waren zoveel rampen gebeurd dat er haast geen volk te vinden was, om aan vlot maken te kunnen beginnen, wat evenwel de bedoeling is, daar beide lichters zeewaardig blijken te zijn. Aan het anders in December zeer stijle strand tussen Wijk aan Zee en Egmond, was het nu zeer druk en velen, die al jaren vaak kwamen, zeiden ons dat ze daar zo nog nooit hadden gezien. En ze spraken tevens allen over het vergaan van de IJmuidense nieuwe sleepboot
,,Hercules'' die 's ochtends na de ramp ter hulp snelde, er zo jammerlijk slecht af kwam en zoals bekend reeds direct buiten de pieren omsloeg.
Het kan wel spoken op onze kust en de zee is toch altijd een gevaarlijke vriendin.

 

10. Database nr.: 00318  
Stranding bij Egmond onder Bakkum
Strandingen           (17 Februari 1920)   
De Storm op onze kust.
Dat het er de laatste weken op onze Noordzeekust moet danig gespookt moet hebben zo schrijft een correspondent van het ,,v.d. D"- zagen wij Zondag, toen wij uitgelokt door het zomerse weer ons naar Castricum lieten brengen en vandaar dwars door naar zee stapten. Wat zag het bij paal 47 uit! Van de hele dezen, zomer met stro en riet ,,doorstoken'duinvoet was niemendal meer te zien en het duin leek wel een zand afgraverij, zoals het metershoog was afgebrokkeld.Heel het strand van zee tot duin nu een egale oplopende brede strook vol schelpen met weinig strandwallen, noch banken en slechts een paar van de anders veelvuldig voorkomende strandrivieren, strand meertjes en kreken waarvan we anders er honderden hebben om niet op een plaat of een eilandje opgesloten te zitten. Bij paal 46 is voor de kust onder Castricum,s duin als een waarschuwend voorbeeld voor ieder vaartuig, dat onze kust te dicht naderde, de lompe Duitse kanoneerboot met zijn neus in het zand en zijn afgeknapte schoorsteen een meter bovenwater een monster dat, in het begin van den oorlog te IJmuiden aan de ketting liggend losbrak en daar bij paal 46 zijn einde vond. Nog even bij paal 45 ligt nog steeds met zijn mastje boven t' Water de eertijds vergane Katwijker botter ver in zee. En op het strand zagen wij allerlei voorwerpen verspreid tot aan de afschuiving van de verbrokkelde duinen: planken ,manden, veel kurk, een groot visnet maar dat muurvast in t" zand zit. Eindelijk dichter bij Egmond onder Bakkum, voorbij den Schulpweg aan paal 44 zitten dan de twee Duitse reuzen op strand, pas erop gezet de ,,Lucio" en de ,,Carpa" beide met stukgoed, veel erwten en boneno. a.o. voor Hamburg, welke beide zeelichters van Rotterdam komende, gesleept door de ,,Sud- America 6 "daar in den stormnacht van 19 December op 20 December door het losgooien der trossen aan hun lot moesten overgelaten worden, Hun bemanning sprongen

 

11. Database nr.: 00319  
Kapitein Wiehart van de ,,Carpa''.
Strandingen           (17 Februari 1920)   
Nog op de sleepboot over en kwamen behouden in IJmuiden binnen; alleen kapitein Wichart van de ,, Carpa" ( die nogal ontredderd en zonder roer, noch reddingsboot dichter bij Egmond zit) is bij het overspringen verdronken. Vissers uit Egmond die de het eerst bereikten,. houden de wacht bij de vele kostbare goederen, die de schepen bevatten.
Het was een triest schouwspel, twee zo grote boten zo ver van zee, de ,, Lucio " wel 200 meter tegen de voet der duinen te zien staan. Met berging zou eerstdaags worden begonnen, zeiden de bewakers, maar er waren zovele rampen, gebeurd dat er haast geen volk te vinden was, om aan vlot maken te kunnen beginnen, wat evenwel de bedoeling is, daar beide lichters nog nog volkomen zeewaardig blijken te zijn.

 

12. Database nr.: 00327  
Onteigening
Onteigening           (17 Oktober 1922)   
Stet. 201 bevat een opgave van percelen in de gemeente Castricum welke ten behoeve van het stationsemplacement aldaar, zullen onteigend worden.
 

13. Database nr.: 00337  
Eindelijk dichter bij Egmond onder Bakkum
Strandingen           (17 Februari 1920)   
Voorbij de Schulpweg bij paal 44 zitten twee Duitse reuzen op het strand.de " Lucio" en de " Carpa" beide met stukgoed veel erwten en bonen o. a. voor Hamburg welke beide zeelichters, van Rotterdam komende gesleept door de " Sud- America 6" daar de stormnacht vam 19 op 20 December door 't losgooien der trossen aan hun lot moesten worden overgelaten. Hun bemanning sprongen, nog op de sleepboot over en kwamen behouden te IJmuiden binnen; alleen kapitein Wichart van de ,, Carpa,'' ( die nogal ontredderd en zonder roer noch reddingsboot, dichter bij Egmond zit,) is bij het overspringen verdronken. Vissers uit Egmond die de beide lichter het eerst bereikten, houden nu met hun kameraden de wacht bij de vele kostbare goederen, die de schepen bevatten.
 

14. Database nr.: 00338  
Paal 46
Aanspoelsels           (17 Februari 1920)   
Paal 46 voor de kust onder Castricum's duin lag daar als een waarschuwend voorbeeld voor ieder vaartuig, dat onze kust te dicht nadert, de lompe Duitse kanonneerboot met zijn neus in het zand en zijn afgeknapten schoorsteen een meter boven water, een monster dat in het begin van den oorlog te IJmuiden aan de ketting liggend losbrak en daar bij paal 46 zijn roemloos einde vond . Nog even verder bij paal 45 ligt nog steeds met zijn mastje boven 't water de eertijds vergane Katwijker botter ver in zee.
En op het strand zagen we allerlei voorwerpen verspreid, tot aan de afschuiving van de verbrokkelde duinen toe; planken manden, veel kurk een groot visnet, waaraan al honderden
rukken en trokken, maar dat muurvast in 't zand zit

 

15. Database nr.: 00339  
Wat zag het er daar bij paal 47 uit!
Duinen           (17 Februari 1920)   
Van den helen deze zomer met stro en riet " doorstoken " duinvoet was niemendal meer te zien en het duin leek wel een zandgraverij, zoals het meters hoog was afgebrokkeld.
Heel het strand was van zes tot duin nu een egale, oplopende brede strook, vol schelpen, met maar weinig strandwallen, noch banken een slechts een paar van de anders veelvuldig
voorkomende strandrivieren, strandmeertjes en kreken, waarvan we er anders honderden hebben te ontwijken om niet op een plaat of een eilandtje opgesloten te zitten.

 

16. Database nr.: 00355  
Aanleg Fietspad van Castricum naar zee
Rijwielpad           (23 November 1925)   
Castricum 23 Nov.- Het gemeentebestuur is met Ged. Staten overeengekomen dat Langs den Schulpweg van hier naar zee, die het vorig jaar met provinciale steun is aangelegd een rijwielpad zal worden gemaakt. De gemeente en de provincie zullen de kosten van aanleg en
onderhoud gezamenlijk dragen. Het gemeentebestuur verwacht, dat ook de aanleg van dit rijwielpad in belangrijk mate zal bijdragen aan de opkomst van Castricum als badplaats.

 

17. Database nr.: 00356  
Rijwielpaden in duinenterrein te Castricum
Fietspad           (1 September 1924)   
In de in Juli gehouden zitting van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is bij behandeling
van het plan tot verharding van de Schulpweg onder de gemeente Castricum : 1e aangedrongen op de aanleg van een Rijwielpad langs deze weg en 2e gevraagd om rijwielpaden te doen aanleggen door andere delen van het bijna geheel uit duinterrein bestaande Provinciale landgoed onder de genoemde gemeente. De aanleg van sub 2e genoemde rijwielpaden zal in overweging worden genomen, maar vele bezwaren zijn geopperd tegen de sub 2e genoemde rijwielpaden, in verband met de mulheid van het duinterrein, waardoor de paden, naar men meende moeilijk zouden zijn aan te leggen.
Deze bezwaren zijn echter slechts denkbeeldig, omdat op verschillende plaatsen in ons land reeds dergelijke rijwielpaden met succes werden aangelegd, o.a. in de duinen op Terschelling en bij Meyendel onder de gemeente Wassenaar.
In het belang van het rijwielverkeer moet ook de aanleg van vorengenoemde rijwielpaden zeer gewenst worden geacht.
Om deze redenen heeft het Dagelijks bestuur van de A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland ,
zich tot Ged. Staten van Noord-Holland gewend met het verzoek wel te wille besluiten tot den aanleg van de gevraagde rijwielpaden.

 

18. Database nr.: 00382  
Verharding van de schulpweg
Schulpweg           (18 Juni 1924)   
HAARLEM 23 Juni. - Ged. Staten v. Noord-Holland stellen voor ten behoeve van de beharding van het nog onbeharde gedeelte van den Schulpweg op het Provinciaal landgoed onder Castricum aan Zee een bedrag groot f 35.000- ter beschikking te stellen onder voorwaarde, dat de gemeente Castricum tegenover de provincie onder meer zich verbindt, de helft der gemaakte kosten van dit werk terug te betalen en voorts de helft van de jaarlijkse onderhoudkosten van de hele Schulpweg voor haar rekening te nemen.
 

19. Database nr.: 00398  
De Strandvonderij
Strandingen           (3 April 1925)   
De Burgemeester-strandvonder Lommen der gemeente Castricum zal op 14 April 1925 des v.m. te 10 uur precies aan de Zeeweg aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen:
1 vat zwarte pik, gemerkt Londen. 9 battings en 3 platen gemerkt S.A.V.O., een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N.X.t., dennepalen, kisten, ladders, kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk, alles ongenummerd .
Castricum, 3 April 1925.
De Burgemeester-Strandvonder LOMMEN.

 

20. Database nr.: 00412  
Toerisme Castricum
Schulpweg           (1 September 1924)   
Rijwielpaden in de duinen van Castricum. In de in Juni gehouden zitting der staten van Noord-H
holland is bij behandeling van plan tot verharding van de Schulpweg onder de gemeente Castricum
1e aangedrongen op de aanleg van een rijwielpad langs deze weg en
2e gevraagd om rijwielpaden te doen aanleggen door andere delen van het bijna geheel uit duinterrein bestaande Provinciaal landgoed onder genoemde gemeente.
De aanleg van het sub 2e genoemd rijwielpaden, in verband met de mulheid van het duinterrein ,waardoor die paden, naar men meende, moeilijk zouden zijn aan te leggen.
Deze bezwaren zijn echter slechts denkbeeldig, omdat op verschillende plaatsen in ons land, reeds dergelijke rijwielpaden met succes werden aangelegd, o.a. in de duinen op Terschelling en bij Meyendel onder de gemeente Wassenaar.
in het belang van het rijwielverkeer moet ook de aanleg van vorengenoemde rijwielpaden zeer gewenst worden geacht.
Om deze redenen heeft het dagelijks Bestuur van de A.N.W.B. , Toeristenbond voor Nederland, zich tot ged. Staten van Noord-Holland gewend met het verzoek wel te willen besluiten tot de gevraagde rijwielpaden

 

21. Database nr.: 00438  
Luchtvaart
Luchtvaart           (17 Juni 1925)   
Vliegen te Castricum.
Naar ons wordt medegedeeld zijn er plannen door de K.L.M. dezer zomer te Castricum passagiersvluchten te organiseren. Daartoe wordt moeite gedaan aan een geschikt terrein te verkrijgen. Op het prov. landgoed ligt een vrijwel geschikt terrein langs de Zeeweg nabij het Commissarishuis, ongeveer halfweg den Bakk.straatweg en het strand. De rentmeester van het prov.landgoed heeft geen bezwaar het terrein daartoe beschikbaar te stellen. Te hopen is het dat de vluchten dezen zomer zullen doorgaan, dat zal zeer zeker het bezoek van vreemdelingen bevorderen.

 

22. Database nr.: 00499  
De Burgemeester-strandvonder der gemeente Castricum
Strandvonders           (4 April 1925)   
Zal op 14 April 1925, des v.m. te 10 uur precies, aan de Zeeweg aldaar publiek verkopen de navolgende strandgoederen
1 vat zwarte pik, gemerkt Londen. 9 Battings en 3 platen gemerkt S.A.V.O., een partij schroten gemerkt met blauwe stip en N.X.T., dennenpalen, kisten, ladders, loopbrug. vaten, breels, schroten, luiken, kuipen, balken, battings, mast, baalkurk, trap en netwerk alles ongenummerd.
Hij roept tevens op reclamanten van bovenstaande goederen.
Castricum, 3 April 1925.
De Burgemeester-strandvonder,
LOMMEN.

 

23. Database nr.: 00526  
Jacht
Geversduin           (12 Januari 1923)   
Het ,,Gevers-duin'' (BRABANTSE LANDBOUW) gelegen onder de gemeente Castricum, ter grote van ruim 800 H.A. IS TE VERPACHTEN.
Voor inlichtingen gelieven gegadigden zich te wenden tot de Heren PRUYSER & CO, LELIEGRACHT 25 AMSTERDAM

 

24. Database nr.: 00542  
Verdronken
Drenkeldoden           (18 Augustus 1923)   
De 19 jarige zoon van de wed.Zuidland te Purmerend is Zondag tussen Egmond en Castricum verdronken bij het baden.
 

25. Database nr.: 00544  
Voor het kamperen op het strand
Kamperen           (11 Juli 1925)   
Voor het kamperen moet men zich schriftelijk te wenden tot B. en W.; in de duinen tot den heer Rentmeester van het Provinciaal landgoed, Huize ,,Fochteloo'', Bakkum, Gem. Castricum . Vanuit de tent mag niet worden gebaad en men mag zich niet geheel of gedeeltelijk ontkleed voor de tent ophouden.
 

26. Database nr.: 00547  
Wegbrengen van Schepen-
Gezonken           (16 September 1921)   
De recherche te IJmuiden heeft aangehouden J.K. te Castricum, te Castricum in verband met het weg brengen van de Adriana Y.M. 345. Dit schip is op 20 Juli 1920 gezonken bij Scheveningen is gezonken. Het was voor f 65.000 verzekerd.
 

27. Database nr.: 00561  
Beharding van de schulpweg
Schulpweg           (24 Juni 1924)   
De Commissie betuigt haar instemming met het voornemen om deze weg naar zee over het provinciaal landgoed samen met Castricum te beharden. de Staten zullen zich er ook wel mee verenigen en kunnen dan voorstellen van Gedeputeerde Staten verwachten omtrent het ij exploitatie geven van gronden langs de Schulpweg.
Gaat dit met spoed, dan zullen we vanaf kunnen spreken van Castricum aan Zee.
In de Commissie werd aangedrongen op het leggen van fietspaden langs de straatweg en ook over het landgoed op het landgoed op de wijze als dit in het Gooi is geschied. Het lid van Ged.Staten zegde overweging toe, maar wees er alvast op, dat het berijdbaar maken en houden van paden voor rijwielverkeer van paden voor eenvoudiger is op den harden heide grond van het Gooi, dan in de duinen.

 

28. Database nr.: 00571  
AANBESTEDING. het bestraten van
Schulpweg           (1922)   
Haarlem, 23 November. Alhier aanbesteed het bestraten van den Schulpweg met bijkomende werken op op het provinciaal landgoed in de gemeente Castricum. Laagste inschrijvers met klinkerbestrating: firma Streijland voor f 35.200 met basalt- lava keien, Dekenga, voor f 30.480.
 

29. Database nr.: 00576  
Aanbesteding Haarlem 23 November
Aanbesteden           (1922)   
Haarlem 23 November. Alhier is aanbesteed het bestraten van den Schulpweg met bijkomende werken op het Provinciaal landgoed in de gemeente Castricum. Laagste inschrijvers met klinkerbestrating: firma Streijland voor f 35.200 met basalt- lava keien, Dekenga voor f30.480
 

30. Database nr.: 00582  
Opening van de Zeeweg
Zeeweg           (21 Mei 1925)   
Castricum wordt Badplaats- Dinsdag werd de nieuwe Zeeweg die het dorpje Castricum met het strand verbindt, door de Burgemeester den Heer P. H. J Lommen, officieel geopend. Castricum is daarmede dus tot badplaats gepromoveerd
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020