Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1935-1940     

Aantal gevonden publicaties : 102   (uit: 880)

Getoond wordt publicatie : 61 t/m 90


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

61. Database nr.: 00610  
Maandag ochtend zes uur werd de
Strandingen           (9 December 1935)   
Stranding Diana ontdekt door de strandjutter Engel de Groot uit Egmond. Onmiddelijk waarschuwde deze de kustwacht. Om half acht uur was de roeireddingsboot van Egmond aan Zee bij het schip
 

62. Database nr.: 00612  
Toen de vloed het hoogste punt bereikt had,
Strandingen           (10 December 1935)   
De Finse houtboot ,,Diana" welke Maandag- morgen onder Castricum door den mist was gestrand,is
des middags op eigen kracht bij hoog water vlot gekomen.
Gelijk men weet had de kapitein van de ,,Diana" hulp van sleepboten geweigerd, daar hij meende wel op eigen kracht vlot te kunnen komen.
Of dit hem gelukken zou was de vraag, waarover veel twijfel bestond, daar de ,,Diana" zeker een paar meter omhoog was gelopen op een gevaarlijke zandbank. Men meende dan ook, dat hulp van sleepboten noodzakelijk zou zijn.

 

63. Database nr.: 00617  
Jongeman te Castricum verdronken
Drenkeldoden           (16 Juli 1940)   
Zondagmiddag te ongeveer twee uur heeft de zee bij Castricum een slachtoffer gekost. Een vijftal jongelui uit Amsterdam waren op het vrije strand gaan baden achter het wrak van de ,,Salamander''.Hierbij gingen drie van het gezelschap te ver in zee. Op hun hulpgeroep begaven twee leden van de Eerste Hulp, die toevallig in de nabijheid waren, zich te water. het mocht hen gelukken twee der zwemmers op het strand te brengen. De derde evenwel was in de diepte verdwenen. Zijn lijk is later aangespoeld. Het slachtoffer is de 21 jarige Th.Bussing uit de Czaar Peterstraat te Amsterdam. De twee geredde drenkelingen verkeerden in bewusteloze toestand. Door gedurende en half uur kunstmatige ademhalingtoe te passen, mocht het gelukken hen weer tot bewustzijn te brengen.
 

64. Database nr.: 00634  
Het bij Castricum gesignaleerde wrak
Gezonken           (31 Oktober 1936)   
De motorreddingboot ,,Neeltje Jacoba " welke gisterochtend om kwart voor tien is uitgevaren om een onderzoek in te stellen naar een wrak, dat in de buurt van Castricum zou zijn gesignaleerd, is gisteravond om half zeven onverrichterzake te IJmuiden teruggekeerd.
Men heeft de gehele omgeving afgezocht, doch er is niets gevonden.
Het zoeken werd bemoeilijkt door het mistig weer.

 

65. Database nr.: 00637  
In het provinciaal duingebied
Duinen           (3 Oktober 1936)   
Werken in het Provinciaal duingebied onder Castricum, Heemskerk, Egmond en Bergen
bestaan in het vastleggen van stuivende duinen, aanleg zandwegen ter lengte van + 15 KM,grondwerk voor 20 ha bosch en 5 ha weiland. Bij dit project hebben in de periode
Juli 1934-April 1935 100 a 130 werklozen uit Haarlem en Zaandam gewerkt. De uitgaven hebben over die periode bedragen f 87.735. Bij het vastleggen van duinen egaliseren van wegen maken van duinwegen enz. zijn sinds April 1935 pl.m. 130 werklozen te werk gesteld; van dezen zijn 30 overgeplaatst bij het ontgraven en bloot maken van fundamenten van het ,,Slot op den Hoef'' te Egmond. De verschillende werken, behalve die in ,,de Nes'' zijn door de Ontginningsmaatschappij. Noord- Holland voor de Provincie uitgevoerd. Van Rijkswege werd daarvoor een subsidie verleend in de lonen, de overige kosten zijn van provinciewege als aannemmingssom beschikbaar gesteld.

 

66. Database nr.: 00649  
Vernietigde woningen Castricum
          (1940 - 1945)   
Vernietigde woningen te Castricum.
totaal 378.

 

67. Database nr.: 00650  
Krijgskans der voordeels Nederland en Fransen
Duinen           (5 October 1799)   
DEn 2den October vernieuwden de Engelsen hunnen aanval, met zulk een goed gevolg, dat
Brune met een gevoelig verlies naar Castricum en de Beverwijk moest wijken; doch de 6de
October besliste de krijgskans ten voordele der Nederlandse en Fransen. De Hertog van York viel al vroeg in den morgen met geweld op ons leger aan, en streed hardnekkig tot 's avonds acht ure, zonder door te kunnen breken. Zijn wel doordachte plan, om ons leger langs het strand in den rug aan te vallen, werd door ene toevalligheid verijdeld. Brune vergezeld van zijn staf, tot dicht aan het strand rijdende, en op een hoge duin geklommen zijnde, ten einde alles te kunnen overzien, werd hij door de aanrukkende vijanden bemerkt, die hun oogmerk verijdeld wanend, terug trokken, York bood nu de handen tot verdrag, dat den 8de October 1799 tot stand kwam, waarbij de Engelsen en Russen een vrije aftocht werd toegestaan.

 

68. Database nr.: 00651  
Jos Maria
Strandingen           (21-12-1935)   
Met het vlotbrengen van de ,,Jos Maria" vordert men beter. De Gehele lading van 200 ton stijfsel is gelost.Een week lang hebben 15 schelpkarren af en aan gereden. Daarna heeft men het schip verhaald, zodat het nu met de kop naar de zee ligt. Op eigen kracht zonder enige sleepboothulp, zal de ,,Jos Marie''zee kiezen, zodra het tij gunstig is. Dit zal uiterlijk op tweede Kerstdag het geval zijn. Dan is het namelijk springvloed en lijdt het geen twijfel of de ,, Jos Maria" zal dan vlot komen.
 

69. Database nr.: 00653  
Diana
Strandingen           (21-12-1935)   
De Stranding Bij Bakkum.
Het finse schip ,,Diana" dat enige tijd geleden bij Bakkum gestrand is. Daarna vlot kwam en in de Minerva-haven zijn houtlading heeft gelost. Is gistermiddag in een van de dokken van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij opgenomen. waar de schade aan de bodem zal worden onderzochten gerepareerd.

 

70. Database nr.: 00659  
Diana
          (10-12-1935)   
Hoewel de achtersteven van de ,,Diana'' danig in beweging was, leek het er aanvangkelijk
op, dat het loskomen niet gemakkelijk zou gaan.
Maar precies zeven minuten over twee, toen de vloed bijna het hoogte punt bereikt had
schoof de ,,Diana'' plotseling met den staart van de bank af: ze was vrij.
Het wenden van den steven was daarna het werk van een ogenblik en om kwaart over twee
stoomde de boot hoewel zwaar slagzij makend, op naar IJMuiden. De sleepboten keerden hierna naarhn diverse standplaatsen terug.

 

71. Database nr.: 00694  
Het wrak bij Castricum
Gezonken           (31 Oktober 1936)   
Er zal intensief gezocht worden. De pogingen om zekerheid te krijgen over het wrak dat vier mijl uit de kust bewesten Castricum is zee is gesignaleerd met de kiel naar boven en dat derhalve gevaarlijk voor de scheepvaart zou zijn, zij nog niet opgegeven. Nadat de ,,Neeltje Jacoba'' de te IJmuiden gestationeerde motorreddingboot
van de Noord en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij gisteren den gehele dag tussen IJmuiden en Camperduin de zee had afgezocht en onverrichterzake huistoe moest gaan, is besloten, dat deze reddingboot ,,Doris Rijkers'' van den Helder tot Camperduin naar het wrak zal speuren. Men heeft medewerking gekregen van de marine- vliegdienst waarvan enige watervliegtuigen uit het kamp ,,De Mok'' assistentie zullen verlenen bij het afzoeken van de zee om, wanneer zij iets ontdekt hebben, daarvan aan de reddingboten te geven.

 

72. Database nr.: 00698  
Talrijke mijnen aangespoeld
Mijnen           (28 November 1939)   
Melden wij reeds gisteren, dat langs onze kusten verschillende mijnen waren aangespoeld, van alle zijden komen nu berichten, dat mijnen op het strand zijn gelopen. Gisternacht zijn van Kamperduin tot Castricum en wel te Egmond aan Zee twee te Bergen aan Zee twee te Kamperduin en twee te Castricum Eveneens zijn van Bergen aan Zee tot de Helder zes aangespoeld mijnen aangespoeld. Ook op Texel zijn enkele mijne aangespoeld en op het strand tot ontploffing gekomen.
Te Ouddorp zijn twee mijnen aangespoeld welke onder bewaking gesteld zijn en gedemonteerd zullen worden.
Gistermorgen werden op eden Westerzeedijk te Harlingen te Harlingen twee mijnen, die alle drie afdrijven in de richting Kornwederzand. Marine- autoriteiten zijn ter plaatse. Voorts zijn er op Waddenzee tussen Terschelling en Harlingen vijf mijnen gezien.
In de omgeving van de Scheveningse pier heeft men een drijvend voorwerp gezien, zodat men veiligheidshalve de Pier ontruimd heeft

 

73. Database nr.: 00699  
VIER MEISJES VERDRONKEN
          (31 Juli 1939)   
Zondagmiddag zijn vier Amsterdamsche meisjes bij het zwemmen in de Noordzee verdronken. Bij Castricum. Te Castricum aan het vrije strand, waar geen toezicht is, vier Amsterdamse meisjes bij het zwemmen in de Noordzee verdronken. Het zijn de gezusters Sol en de gezusters J.M en H.M. Bakker. Zij waren tussen 18 en 20 jaar oud.
 

74. Database nr.: 00726  
Zweeds stoomschip tijdens mist bij Castricum gestrand.
Strandingen           (11 November 1938)   
Het schip vennersborg behoort aan de Svealijn tengevolge dichte mist gestrand. Waarschijnlijk hedenavond vlot. Nabij Castricum is hedenmorgen vroeg een Zweeds schip gestrand, waarschijnlijk ten gevolge van dichte mist. Twee sleepboten van Wijsmuller zijn uit IJMuiden uitgevaren om te trachten het schip weer vlot te trekken
 

75. Database nr.: 00727  
Verdronken
Verdronken           (14 Juli 1940)   
Bij Castricum is gisteren de 25 jarige J.Ruig bij het baden in zee verdronken
 

76. Database nr.: 00732  
SOS. langs de Nederlandse kust
Mijnen           (28 November 1939)   
VERSPLINTERDE RUITEN.
De stormen van de laatste dagen hebben vele, van hun ankers losgeslagen mijnen naar de Nederlandse kust gedreven. Maandag zijn mijnen aangespoeld te Zanvoort, Ouddorp, Egmond aan Zee en Castricum- totaal 8 stuks. Op het eiland Texel zijn enkele aangespoelde mijnen op het strand tot ontploffing gekomen. Vlak bij Oude Schild sloeg een mijn tegen de dijk,waardoor een groot gat ontstond. In het dorp braken door het geweld van de ontploffing vele ruiten. Tussen twee palen waren bovendien alle telefoondraden vernield. men vermoedt, dat dit laatste op rekening moet worden geschreven van een door den storm voortgedreven kabelballon, die s'nachts over het eiland is gekomen. Het telefoonverkeer met den vaste wal was hierdoor verbroken. Ook heeft het noodweer tientallen mijnen de Westerschelde opgedreven. Tot Vlissingen zelf zijn vele mijnen aangespoeld. Om ongelukken te voorkomen is een groot deel van de aan zee grenzende stadswijken afgezet

 

77. Database nr.: 00745  
NA DE STRANDING VAN DE DIANA
Strandingen           (11-12-1935)   
Schip zal eerst tien dagen kunnen dokken.
De Maandag nabij Egmond aan Zee gestrande Finse houtboot Diana, welke, na op eigen kracht vlot te zijn gekomen, naar Amsterdam is gevaren en thans in de Houthaven ligt, zal eerst na tien dagen in het dok kunnen worden opgenomen, aangezien het lossen van de
grote houtlading veel tijd in beslag neemt. Omtrent de schade dan ook nog niets vast.

 

78. Database nr.: 00753  
Te Sloten had Donderdag de begrafenis plaats van vier meisjes
Verdrinkingen           (4 Augustus 1939)   
Die bij het zwemmen in zee te Castricum om het leven kwamen.
 

79. Database nr.: 00757  
Het schip ogenschijnlijk niet beschadigd
Stranding Diana           (11-12-1935)   
Uit Amsterdam wordt ons gemeld, dat de ,,Diana" momenteel in de Minerva haven te Amsterdam ligt. Waar de houtlading zal worden gelost. Ogenschijnlijk heeft de boot geen schade doch een definitief onderzoek zal worden ingesteld, zodra het lossen beeindigt is. De Diana arriveerde nog onder de Finse vlag te Amsterdam doch, is reeds verkocht naar Zweden, zodat bij vertrek de vlag van dat land zal worden gevoerd.
 

80. Database nr.: 00760  
De Storm op onze kust
          (7 November 1936)   
Bij paal 46 voor de kust onder Castricum"s duin lag daar als waarschuwend
 

81. Database nr.: 00763  
De Diana op eigen kracht vlot gekomen
Strandingen           (10 December 1935)   
De Zweedse houtboot ,,Diana" is op eigen kracht bij hoog water vlot gekomen. Uit Amsterdam wordt ons nog gemeld dat de ,,Diana" momenteel in de Minervahaven te Amsterdam ligt waar de houtlading zal worden gelost
 

82. Database nr.: 00826  
Welk schip is het wrak, dat daar stuurloos bij Castricum rond drijft ?
Vermissing           (30-10-1936)   
Vast staan allen deze volgende feiten: Er steekt een mast van een logger boven de zee uit; er is een reddingsboei van de sch,179 aangespoeld; Dat is het enige wat men thans met abssolute zekerheid weet. Al het andere blijft gissing. Welk schip is hier vergaan? Welk schip is het wrak, dat daar stuurloos bij Castricum ronddrijft? Wij weten het niet, de zee herbergt nog twee geheimen.
 

83. Database nr.: 00844  
Riskant karwei van Zaansen metaalhandelaar
Salamander           (23 April 1938)   
Joachim Bakker heeft in samenwerking met de aannemer J. W. Bos te Bakkum het recht verkregen tot sloping over te gaan van het in 1914 met stormweer op de kust geslagen Duitse slagschip ,,Salamander''
Reeds is men bezig met het voorbereidende werkzaamheden om tot lichten van het wrak over te gaan. Het schip zit aan de kust te Bakkum op een afstand van circa 700 meter van de Zeeweg in de richting Wijk aan Zee.
Bij eb steekt een gedeelte van de ,,Salamander'' boven water uit. Het schip is 65 meter lang, 15 meter breed en heeft een hoogte van ongeveer 12 meter. Het bevat circa 7000 ton materiaal voor den sloper, waaronder 3000 ton pantserplaten, die uit nikkelstaal bestaan en nu een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen.
Het zal geen gemakkelijke taak zijn het wrak, dat muurvast in het zand zit, te lichten en vervolgens op het strand te zetten, waar het eventueel gesloopt kan worden. Bij hoog tij en een gunstige ligging va het schip zo doelde de heer Bakker mede, hoopt men er in te slagen de ,,Salamander'' op het strand te krijgen.
Het wrak bevind zich opeen afstand van ongeveer 80 meter van de voet der duinen af. Men neemt aan dat er een hoeveelheid van zeker 2000 vierkante kubieke meter in is gelopen. alle zand en water zullen er worden uitgepompt moeten worden. Voor dat doel is men op het ogenblik bezig- er wordt met tien man personeel gewerkt- met het aanbrengen van een vier cylinder-Dieselmotor van 80 pk. De zandpomp krijgt een capiciteit van 150 kubieke meter per uur. Of men in de voorgenomen taak zal slagen, moet natuurlijk worden afgewacht. De heer Bakker is er van overtuigd, dat het een riskante onderneming is, doch hij is vol goede moed. Wanneer de ,,Salamander'' over een jaar op het strand staat, is men niet ontevreden.

 

84. Database nr.: 00849  
Het schip ogenschijnlijk niet beschadigd
          (21-12-1935)   
Uit Amsterdam wordt ons nog gemeld, dat de Diana momenteel in de Minervahaven te Amsterdam ligt waar de houtlading zal worden gelost. Ogenschijnlijk heeft de boot geen schade doch een definitief onderzoek zal worden ingesteld zodra het lossen beeindigd is. De Diana arriveerde nog onder Finse vlag te Amsterdam doch is reeds verkocht naar Zweden
zodat bij vertrek de vlag van dat land zal worden gevoerd.

 

85. Database nr.: 00860  
De Diana kwam op eigen kracht vlot gekomen.
Strandingen           (10-12-1935)   
Toen de vloed het hoogte punt bereikt had.
De Zweedse houtboot ,,Diana''welke Maandagmorgen onder Castricum door de mist was gestrand is zoals in een gedeelte onzer vorige oplaag nog worden gemeld gistermiddag op hoog water vlot gekomen. De kapitein van de Diana had hulp van sleepboten geweigerd, daar hij meende bij vloed wel op eigen kracht vlot te kunnen komen.
Tegen twe uur werkten de machines op volle kracht, daar het water zijn hoogste punt had bereikt. De stroom en de landwind hielpen nog een handje.
Precies zeven minuten over twee schoof de ,,Diana'' plotseling met den staart van de af.
Het wenden van de steven was daarna het werk van een ogenblik en om kwart over stoomde de boot, hoewel zwaar slagzij makend, op naar IJmuiden.
HET SCHIP OOGENSCHIJNLIJK NIET BESCHADIGD
Uit Amsterdam wordt ons nog GEMELD dat de ,,Diana'' momenteel in de Minervahaven te
Amsterdam ligt waar de houtlading zal worden gelost. Ogenschijnlijk heeft de boot geen schade doch definitief onderzoek zal worden ingesteld, zodra het lossen beeindigd is. De Diana arriveerde nog onder Finse vlag te Amsterdam doch, is reeds verkocht naar Zweden, zodat bij vertrek de vlag van dat land zal worden gevoerd.

 

86. Database nr.: 00862  
De Provinciale duinen onder de egmonden.
Duinen           (26 April 1935)   
Het provinciale landgoed Egmond zal voortaan als een geheel beschouwd worden met dat van Bakkum,omdat de gebieden thans volkomen bij elkaar aansluiten. In verband daarmede zullen voortaan de provinciale duinen onder de Egmonden, tot nu toe alleen toe gangkelijk voor iedereen worden opengesteld. Er zullen toegangskaarten tegen een matig verkrijgbaar worden gesteld is op 1.50 per persoon. Deze kaarten zijn dan geldig voor het gehele provinciale landgoed Bakkum en Egmond.De kaarten zullen verkrijgbaar zijn bij de rentmeester van het provinciale landgoed, aan diens kantoor
Fochterloo gelegen aan het begin van den Zeeweg te Bakkum en tevens aan het bureau van de vereniging voor Vreemdelingen- verkeer te Egmond aan Zee.

 

87. Database nr.: 00863  
Stichten van een nieuw secundair pompstation
Duinen           (21 December 1938)   
In de heden ge-eindigde winterzitting der Provinciale Staten van Noord-Holland is uitvoerig gesproken over de wateronttrekking aan de duinen, naar aanleiding van de voordracht van Ged. Staten om 1.115.000 gulden beschikbaar te stellen voor het stichten van een nieuw secundair pompstation bij Bakkum en het maken van een hogedruk-pompleiding tussen de drie pompstations van het Provinciaal waterleidingnet.
 

88. Database nr.: 00875  
Verdroging
          (17-10-1935)   
Toen de vruchtbare gronden aan de Kaag onder Heemskerk en andere niet meer beteeld konden worden, wegens de grote risico van verdroging, begon men te beseffen welk een gevaar dreigde. Er kwamen klachten, die evenwel onmiddellijk verstomden, toen tijdens den sluisbouw te IJmuiden grote hoeveelheden water uit de sluisput naar het z. g. ,,Russisch vlak''in de duinen werden gevoerd. Het kwantum was ongeveer gelijk aan dat, wat het Pompstation te Wijk aan Zee aan de grond onttrok. Er was weer overvloed en bij de Kruisberg onder Heemskerk, en in de zanderij te Castricum moesten zelfs maatregelen worden genomen, om de afvloeiing van het water te bevorderen.
 

89. Database nr.: 00876  
Mijnen te Castricum
Explosieven en munitie           (27 November 1939)   
Op het strand te Castricum zijn vannacht twee mijnen aangespoeld.
Te tien uur vanmorgen heeft men er een tot springen gebracht, terwijl de andere mijn werd gedemonteerd.

 

90. Database nr.: 00885  
Een meertje in de duinen
Duinen           (17 April 1940)   
B.en W. stellen den Raad voor, voor zandafgraving te bestemmen het duinterrein der gemeente aan de Zeeweg nabij het helmmonument. Op den duur zou ter plaatse een meertje kunnen ontstaan zoals in de duinen van de Provinciale Waterleiding onder Castricum is gegraven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juni 2020