Zoekresultaat:    1945-1950     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 40   (uit: 879)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00080  
De Strandpolitie van Castricum deelt mede dat het strand geheel vrij is .
Strand vrij 1946           (2 Augustus 1946)   
In verband met talrijke vragen dien-aangaande deelt de strandpolitie ons mede, dat het strand geheel vrij is en dus tijdens de Pinksterdagen kan worden bezocht.Ook zullen dagtenten evenals andere jaren mogen worden geplaatst, terwijl als gewoonlijk rijwielen kunnen worden meegenomen.
 

2. Database nr.: 00134  
Redding van de bemanning van de Sandbergen.
Gezonken           (5 December 1949)   
De Neeltje Jacoba is gisteren met negen opvarenden van de ,,sandbergen'' in IJmuiden aangekomen. De redders slaagden erin hen in volle zee aan boord te nemen, juist op tijd voor de coaster zonk. Het schip kwam Zondag ten N.W. van IJmuiden in nood verkeren. Aan boord van de ,,Sandbergen '' bevonden zich tien man.Te drie uur gisternacht toen de boot zich etr hoogte van Castricum bevond werd de situatie hachelijk. Zes man van de ,,Sandbergen '' hebben toen een sloep uitgezet. Deze is tot tweemaal toe omgeslagen. Toen men haar voor de tweede maal had recht gekregen bleek een der mannen vermist. Het is de 48-jarige gehuwde H.Zijlemaker uit Amsterdam . Het schip was onder commando van Kapitein A.Rossien uit Delfzijl, geladen met z.g. blokvormen voor het gieten van ijzer op weg naar de hoogovens te IJmuiden.
Van de coaster is niets te zien. Een lek in de machinekamer is de oorzaak van de ondergang van het schip. Gistermorgen kort na elf uur vroeg de Nederlandse coaster
,,Maraat V '' die zich voor IJmuiden op zee bevond, om assistentie, daar zij met machineschade te kampen had. De ,,Neeltje Jacoba'' voer voor de tweede keer die morgen uit en ook een sleepboot van de Firma Wijsmuller verliet de haven. later kwam het bericht dat de sleepboot ,,Nestor'' de coaster de haven van IJmuiden had binnen
gebracht.

 

3. Database nr.: 00167  
De Nederlandse kustvaarder sandbergen van de Maatshappij Baltica te IJmuiden.
Gezonken           (5 December 1948)   
Aan boord van de Nederlandse ,, Sandbergen" van de Maatschappij ,,Baltica" te IJmuiden, welke vannacht om 3 uur bij Castricum is gezonken bevonden zich 10 personen. Toen de positie hachelijk werd, sprong een lid van de bemanning overboord. Hij wordt nog vermist. Vijf man zetten een sloep uit, die in de wilde zee na korte tijd omsloeg. De mannen wisten haar weer recht te te krijgen. De mannen van de ,,Neeltje Jacoba'' , die om half vijf onder schipper J. V. d. Meulen was uitgevaren, nam eerst de vijf man uti deze sloep aan boord. Vervolgens vonden zij een man die bijna ander half uur op een reddingsboei had rondgedreven. Tenslotte heeft men de laatste drie, zich nog aan boord van de ,,Sandbergen '' bevindende mannen gered. Van de kustvaarder is niets meer te zien. Volgens de schipper van de ,,Neeltje Jacoba'' is een lek in de machinekamer de oorzaak van de ondergang van het schip.
 

4. Database nr.: 00169  
Het vergaan voor de kust van Wijk aan Zee van de Deense kustvaarder Lotte Skou
Gezonken           (19 Februari 1948)   
Vele belangstellenden slaan de laatste strijd van het schip gade. De Bemanning bestaande uit negentien koppen, werd door de reddingsboot,, Neeltje Jacob''behouden te IJmuiden binnen gebracht.
 

5. Database nr.: 00172  
Schip gezonken De Lotte skou
Gezonken           (1948)   
CASTRICUM 10. ANP---
De lotte Skou die met een lading kolen op weg van Danzig naar Gent was is gisteravond om half zes enkele mijlen uit de kust dwars liggend ter hoogte van Castricum, Noord Holland gezonken. Nadat de wand van de machinekamer was lekgeslagen en de ruimte langzaam gevuld met water dat de vuren werden gedoofd om ontploffing te voorkomen. Bovendien begon het schip steeds meer slagzij te krijgen. De NOORD HOLLAND kwam te laat, het schip was verloren.

 

6. Database nr.: 00182  
Berging Ketty
          (4-11-1949)   
De Ketty, de zweedse houtboot welke in de haven te IJmuiden aan de grond werd gezet, wordt gelicht, de kabels van de drijvende bok spannen zich.
 

7. Database nr.: 00200  
Onverantwoorde laksheid
Opmerkelijke berichten           (8 Juni 1946)   
In ,,de Waarheid van ! Juni las ik dat 3 jongens uit Alkmaar zijn verongelukt door het spelen met een granaat.In dat stukje stond, dat men zulk een projectiel vindt er aangifte van moet doen bij de bevoegde autoriteiten. Nu breekt mijn klomp. Ik heb maandenlang als voorman in Castricum aan Zee gewerkt, en heb daar bunkers met verschillende projectielen moeten laten dichtgooien. Er zijn echter nog verscheidene bunkers met projectielen open daar daar kan iedereen inkomen Ik heb bijna iedere dag gevraagd, wanneer deze gevaarlijke inhoud weggehaald kan worden en iedere dag kreeg ik ten antwoord; Wij weten het niet, we hebben het aangevraagd bij de Marine in Den Helder. Maar nu, na tien maanden liggen de projectielen er nog. de Gezagstroepen spelen er me, maar opruimen kan niet. Ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom men de Duitsers of NSB-ers die boel niet laat opruimen.
K.DOEVENDANS

 

8. Database nr.: 00207  
Drinkwater
Waterleiding           (28 Mei 1947)   
Sedert 27 jaar voorziet het Provinciaal Waterleidingsbedrijf van N. Holland het grootste deel van het gewest van drinkwater dat voor de gemeenten benoorden het Noordzeekanaal uit de duinen gewonnen wordt. In 1919 werd 550 Ha in Bergen en Wijk aan Zee gekocht.
Na een voortdurende uitbreiding volgde in 1933 het Egmonderduin, groot 986 Ha., het Geversduin te Castricum groot 744 Ha, in 1938 het Heemskerkerduin, groot 718 Ha. en het duinterrein te Bakkum groot 1000 Ha.

 

9. Database nr.: 00228  
Zweedse stoomschip bij de Deense kust vergaan.
Geborgen           (7 Februari 1950)   
Het 1140 ton metende Zweedse Ketty is Zaterdagavond bij Thorsminde aan de kust aan de Deense is vergaan. Alle opvarenden konden worden gered. Het schip, dat enkele weken geleden nog in de Amsterdamse is geweest, hoorde thuis te Ystad in Zuid-Zweden. De Ketty is dezelfde boot in 1949 met een uiterst gevaarlijke slagzij in de haven van IJmuiden aan de grond werd gezet
Het scheepje dat uit 1882 dateert was toen met een lading hout onderweg naar Zaandam en maakte reeds bij Texel enige slagzij, die erger werd naarmate de haven IJmuiden in zicht
kwam.
voor Castricum kreeg de Ketty pas assistentie van de Neeltje Jacoba , die in de haven van
IJmuiden de bemanning er af moest halen. Ook de IJmuidense loodsboot heeft toen onder moeilijke omstandigheden hulp verleend. Nadat de Ketty in de IJmuidense bergingshaven aan de grond was gezet, omdat men Vreesde dat zij in Noordersluis zou zinken , werd het schip leeggepompt en heeft men de zware houtlading geborgen. Kort daarop kon de Ketty, die licht was beschadigt weer naar zee vertrekken.

 

10. Database nr.: 00253  
Berginsvaartuig bij Wijk aan Zee gestrand.
Strandingen           (12 Januari 1950)   
Woensdagavond is het bergingsvaartuig ,,Hulp in Nood '' van de rederij Goedkoop, bij Wijk aan Zee gestrand.
Dit schip was 's morgens vroeg uitgevaren om een poging te doen het ter hoogte van Castricum tijdens de laatste stormen gezonken tot coaster verbouwde landingsvaartuig
,,Sandbergen" , dat gietstukken voor de hoogovens aan boord had te lichten.
De ,,hulp in Nood'' heeft een bemanning vaan zeven koppen. Vanmorgen bij hoog water is het scheepje op eigen kracht weer vlot gekomen.

 

11. Database nr.: 00285  
Deens stoomschip voor Castricum gezonken
Gezonken           (11 Februari 1948)   
Gistermiddag omstreeks half zes is het 1420 ton metende ,,Lotte Skou'', dat met kolen van Danzig op weg naar Gent enkele mijlen van de kust Castricum gezonken.Alle zestien leden der
bemanning zijn gered. Het schip lag op een zandbank, terwijl de luiken waren losgeslagen, waardoor het door de harde wind opgezweepte water het water binnen stroomde. Ook was het schip op enige plaatsen lek geslagen.
De bemanning werd gered door de ,,Neeltje Jacoba " van de N.Z.H.R.M. Allen werden gastvrij in IJmuiden opgenomen en zullen waarschijnlijk per eerste gelegenheid naar Denemarken terug te keren.
De Kapitein van de sleepboot ,, Noord-Holland '' , die de ,,Lotte Skou " bereikte, toen het schip reeds als verloren beschouwd, keerde onverrichter zake op zijn basis terug-keren
Nader wordt nog gemeld, dat de bemanning van IJmuiden naar Amsterdam is gebracht, waar men in het Zeemanshuis een voorlopig onderdak gekregen heeft.
Voor de kapitein van de ,,Lotte skou " is de afloop van dit ongeval wel zeer bitter; de ongeveer 40 jarige, K.K. Cristiansen maakte maakte namelijk zijn eerste reis als gezagvoerder. De hevige zuidwesterstorm en de verraderlijke Nederlandse kust hebben hebben hem parten gespeeld.
Hedenochtend werden de Denen van nieuwe kleren voorzien ter vervanging van de doornatte en vuile plunje, die zij na het ongeluk droegen. Eveneens bezochten zij de vreemdelingen - politie om zich van nieuwe passen te laten voorzien, want al hun papieren zijn verloren gegaan.

 

12. Database nr.: 00298  
Deens schip gezonken bij Castricum
Gezonken           (11 Februari 1948)   
Bemanning werd gered. ,,Lotte skou" dat met een lading kolen van Danzig op weg was naar Gent, is om half zes, enkele mijlen uit de kust dwars liggend, ter hoogte van Castricum
gezonken. Het schip had een 19 koppen sterke bemanning, die echter tijdig door de reddingsboot ,,Neeltje Jacoba'' werd overgenomen.
Nadat de wand van de machinekamer lek was geslagen, de ruimte langzaam vol water liep en de vuren door het binnenstromende water waren geblust, verlieten de laatste negen opvarenden , o.w. de kapitein, ,t zinkende schip. De meeste hunner gelukte het behouden in het midscheeps opgestelde springnet van de langszij gekomen, ,, Neeltje Jacoba" te belanden. Een opvarende miste echter, kwam tussen schip en reddingsboot in zee terecht en beleefde enkele hachelijke ogenblikken. Voordat de hoge zee de beide boten weer tegen elkaar hadden gedreven was hij echter al aan boord gehesen en werd in de kajuit van droge kleren voorzien. Alle opvarenden zijn gastvrij in IJmuiden opgenomen en zullen waarschijnlijk per eerste gelegenheid naar Denemarken terugkeren. De kapitein van de sleepboot ,,Noord-Holland ", die de ,,Lotte Skou" bereikte, toen het schip reeds als verloren moest worden beschouwd, keerde onverrichter zake op zijn basis terug.

 

13. Database nr.: 00309  
Deens schip gezonken bij Nedrlandse kust gezonken.
Gezonken           (11 Februari 1948)   
Het Deense stoomschip ,,Lotte Skou" dat met een lading kolen van Danzig naar Gent toe:, is Dinsdagavond enkele mijlen uit de kust bij Castricum gezonken door een lek in de wand van de Machinekamer. Alle negentien opvarenden zijn door reddingsboten gered
 

14. Database nr.: 00315  
Koperen scheepsschroef bracht bijna f 8000 op
Gezonken           (2 December 1949)   
Griekse stoomschip Metamorphosis gestrand voor Castricum, en op 5 December 1949 Coaster Sandbergen gezonken. De Koperen schroef bracht F 7.950 op. Gisteren zijn onder zeer grote belangstelling te Ijmuiden de geborgen goederen van het gestrande Griekse stoomschip Metamorphosis en de op 5 December 1949 voor Castricum gezonken Nederlandse Coaster Sandbergen geveild. Duidelijk kwam daarbij de prijs de prijsstijging van koper tot uiting. De koperen schroef van de Metamorphosis van plus minus 4000 kg werd verkocht voor 7. 950.- verkocht. De aan wal gebrachte goederen van het Griekse schip hebben in totaal ongeveer f 22.000- opgebracht, die van de Sandbergen ongeveer f 2.000.- De kopers lieten schipper Jaap van der Meulen van de reddingsboot Neeltje Jacoba alleen een bod voor twee lijnpistolen, die hij tegen de prijs van zes en zeven gulden de zijne kon noemen.
 

15. Database nr.: 00351  
IJM. 215 te Castricum gestrand.
Strandingen           (14 Oktober 1948)   
3.30 het schip stootte en zoals weldra bleek, vastzat het was die dag mistig met een flauwe zuidelijke koelte en kalme zee de ,, de IJm. 215 " te zijn gestrand nabij paal 45 bij de zeeweg te Castricum. toen de motor weer werkte, gelukte het niet met eigen middelen vlot te komen daar het water vallende was.Eerst na 14 dagen is de IJm.215 met behulp van bergers vlot gekomen. Ter zitting bleek dat een goede manilla ankertros over- eenkomstig,de voorschriften aan boord was, maar onder dek was gestuwd, toen het nodig was te ankeren, maakte men echter gebruik van een oude aan dek liggende vislijn.
De Inspecteur voor de scheepvaart aan, dat hij veronderstelt, dat de voor het ankeren
gebruikte vislijn waarschijnlijk vroeger overbelast is geweest. De inspecteur voor de scheepvaart acht het onbegrijpelijk, dat geen der opvarenden heeft gevoeld dat het schip
dwarszee is gevallen, zoals zeker moet zijn gebeurd na het breken van de staaldraad. Als meer aandacht aan het anker was gegeven, zou de stranding zijn voorkomen.Niet vergeten moet echter worden, worden dat beide opvarenden druk bezig waren met de motor en dat zij konden aannemen, dat op de 4 vadem -lijn geen schepen zoude naderen.
De Raad voor de scheepvaart is van oordeel, dat de stranding van het motorvissersvaartuig
,, IJM.215 is veroorzaakt doordat tijdens dikke mist, toen het vaartuig met de ongerede geraakte motor dicht onder de kust ten anker lag de in slecht verkerende staaldraad die op
het anker was gestoken is gestoken is gebroken. Dit is niet bemerkt door de opvarenden waardoor het schip op de kust is gedreven en vastgeraakt.
De Raad kan zich er mede verenigen, dat op het schip van 2 opvarenden, dat buiten het vaarwater bij mistig weer doch goed weer ten anker ligt de in slechte conditie verkerende staaldraad, die op het anker gestoken was is gebroken waardoor het schip is vastgeraakt.
De Raad kan zich er mede verenigen, dat op het schip met 2 opvarenden dat buiten het vaarwater bij mistig doch goed weer ten anker ligt niet een constante ankerwacht wordt gelopen, te meer daar deze opvarenden met spoed de motor moesten nakijken

 

16. Database nr.: 00354  
Raad van Scheepvaart
Strandingen           (23 April 1948)   
Uitspraak van de Raad van Scheepvaart inzake de stranding nabij Castricum va de motorlogger IJM.215. Op 14 october 1947 is het vissersvaartuig ,,Noordzee" IJM. 215, toen het thuis varende was van de visserij op de Noordzee naar IJmuiden en het bij mistig weer ten anker was gegaan, omdat de motor weigerde, nadat de ankertros is gebroken, nabij paal 45 op de nederlandse kust is gestrand .
In overeenstemming met het voorstel van de inspecteur- generaal voor de scheepvaart besliste een commissie uit de Raad voor de scheepvaart, als bedoeld bij artikel 29 der schepen wet, dat de Raad van onderzoek zou instellen naar de oorzaak van deze stranding.
Het onderzoek heeft plaats gevonden ter zitting 2 Maart 1948 in tegenwoordigheid van de inspecteur voor de scheepvaart J.T.H. Eerman.
De Raad nam kennis van de stukken van het voorlopig onderzoek der Scheepvaartinspectie
waarbij een proces verbaal van het verhoor van 2 opvarenden van de ,,IJm. 215" en hoorde als getuige M. Spering kapitein van de ,, IJm. '' 215.
Uit de verklaringen en bescheiden is de Raad het volgende gebleken; motorvissersvaartuig
,, Noordzee " IJM. 215 is een Nederlands schip van 26,25 bruto- registerton en behoort toe aan A. Sperling te Santpoor. Het wordt voortbewogen door een 1 cilinder Kromhout motor van 40 Epk.
Op 13 october 1947 te 9 uur vertrok de ,,Noordzee IJm. 215" uit IJmuiden ter visserij. De bemanning bestond uit de Kapitein, getuige M. Sperling, en een matroos. Vanaf de pieren werd gedurende 3 uur gestuurd in de koers N.W. per kompas gestuurd, de vaart was 4.5 a 5 mijl. Nu werd gevist totdat tegen middernacht het net haakte achter een wrak en
zodanig beschadigd dat de visserij moest worden afgebroken Te 0 uur van 14 Oktober werd op koers Z.O. per kompas naar IJmuiden terug gevaren. Te 14.30, toen juist 8 vadem was gelood werd op 4 streken aan bakboord het vuur van Egmond gezien. Even later werd het mistig. Getuige wilde de 4 vadem-lijn aanlopen en deze volgend IJmuiden binnenlopen. Te 1 uur stopte de motor en kon niet meer op gang worden gebracht. Getuige wist niet waar het schip zich bevond en besloot te ankeren om de motor na te zien. Een anker met + 30
staaldraad te gepresenteerd, waarna de beide opvarenden begonnen de motor te herstellen.
Terwijl beiden hiermee bezig waren is blijkbaar de ankertros gebroken, maar niemand bemerkte dit, voordat te ongeveer,

 

17. Database nr.: 00411  
Voortaan een toegangsbewijs voor alle terreinen.
Geversduin           (17 Januari 1947)   
Met ingang van 1942 al zijn duinterreinen toegangkelijk op een toegangskaart. Het provinciaal Waterleidingsbedrijf van Noord-Holland stelt met ingang van al zijn duinterreinen toegangkelijk op een toegangskaart,welke a 10 ct per persoon per persoon per dag verkrijgbaar is. Tot dusver
was voor elk der terreinen Bergen, Egmond-Bakkum, Castricum, Heemskerk, en Wijk aan Zee een aparte kaart nodig.
Deze maatregel stelt een recreatieterrein van groote schoonheid voor het publiek open en geeft voorts gelegenheid nader kennis te maken met het nog weinig bekende terrein Castricum het z.g. Geversduin dat voor natuurliefhebbers wel zeer aantrekkelijk is.Het verbod om buiten de paden te gaan, zoals dat voor enige der terreinen gold, is tegelijk opgeheven.

 

18. Database nr.: 00512  
Botter in moeilijkheden
UK 48           (21 September 1950)   
De aandacht van de kustwacht te IJmuiden werd gisteravond getrokken door vuur op zee halverwege Egmond en Castricum. De botter Vijf gezusters U.K. 48 zat in moeilijkheden en vroeg op deze wijze wijze hulp. De reddingsboot Neeltje Jacoba en de sleepboot Stentor voeren uit, maar behoefden geen assistentie te verlenen, daar de kotter Neeltje IJmuiden 240 de botter inmiddels op sleeptouw had genomen.
Het scheepje viste daar ongeveer anderhalve mijl uit de kust. Toen een boei-vat boven een wrak moest worden gerond, gaf de schipper volle kracht vooruit, maar daarbij sloeg het net in de schroef. Door een repen gescheurde deken in brand te steken werd alarm gemaakt. Vannacht kwam de botter behouden te IJmuiden binnen
Vannacht kwam de botter behouden te IJmuiden binnen.

 

19. Database nr.: 00529  
KNAP BERGINGSWERK
Bergen           (12 Januari 1950)   
De Bemanning van een bergingsscheepje van Goedkoop is er in geslaagd, na vier maanden wind en hoge zee om de lading te bergen van vergane coaster ,, Sandbergen " te bergen. De duiker A. Balk is 275 keer in het 19 meter diepe water afgedaald om de blokken wier gewicht van 2100 tot 5800 kg varieerden, aan te haken.
 

20. Database nr.: 00564  
Nederlandse kustvaarder vergaan
Strandingen           (5 December 1948)   
Een nader bericht meldt: Aan boord van de Sandbergen bevonden zich 10 man. Om drie uur vannacht toen de boot zich ter hoogte van Castricum bevond, werd de positie hachelijk.
 

21. Database nr.: 00586  
Sandbergen
Gezonken           (1949)   
De Nederlandse kustvaarder vergaan ter hoogte van Castricum op 5 December 1949
 

22. Database nr.: 00597  
Voor redding der opvarenden van de Lotte Skou"
          (7 April 1948)   
Hedenmorgen werden in IJmuiden aan boord van de motorreddingboot Neeltje Jacoba onderscheidingen uitgereikt aan de bemanning voor de redding van de opvarenden van het Deense ss ,,Lotte Skou''. De heer De Booy decoreert de moedige redders. Stam, Smit, schipper Meulen, P Varkenvisser, D. de Koning en C.Koper.
 

23. Database nr.: 00606  
Moeilijke redding
Gezonken           (5 December 1949)   
De Sandbergen'', de 500 ton metende Nederlandse kustvaarder van de Maatschappij Baltica te IJmuiden heeft zwaar met de storm te kampen gehad. Hoewel de bemanning alle moeite deed het schip te behouden, kon zi toch niet verhinderen dat het in zinkende toestand kwam te verkeren.
Aan boord van het schip bevonden zich tien opvarenden. Te drie uur vannacht toen de ,,Sandbergen" zich ter hoogte van Castricum bevond werd de positie van het schip hachelijk. Zes man van de coaster zetten een sloep uit en trachten de kust te bereiken.
Tot twee maal toe sloeg de boot om

 

24. Database nr.: 00629  
Ernstig ongeluk in de duinen
Explosie           (31 Mei 1946)   
Gistermiddag omstreeks vier uur heeft zich te Castricum een zeer ernstig ongeluk voorgedaan. Een drietal Alkmaarse jongens van omstreeks 15 a 16 jaar die een trektocht maakten in de duinen van Bakkum aan Zee ontdekten op verboden terrein een onontplofte granaat. De jongens legden hun rugzakken in een bunker en stookten een vuurtje. Toen zij daarna naar buiten gingen en de granaat door een schoorsteen op het vuurtje gooiden merkten zij, dat hun rugzakken nog binnen lagen. Tijdens het halen hiervan ontplofte de granaat met het noodlottige gevolg, dat een jongen op slag werd gedood, een ander zwaar gewond en de derde zware brandwonden opliep en waarschijnlijk zijn ogen zal moeten missen.
Nogmaals zouden wij een ernstige waarschuwing willen richten tot iedereen die zich op verboden terrein begeeft. Blijft van gevonden projectielen af en geeft hiervan direct kennis aan de bevoegde autoriteiten. Dit zal ernstige ongevallen als hierboven kunnen voorkomen.

 

25. Database nr.: 00630  
Scheepvaartraad grootmoedig tegenover oud-Kapitein
Strandingen           (14 Juni 1948)   
De hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de J. Metz heeft vrijdagmiddag de raad voor scheepvaart voorgesteld zich grootmoedig te betonen jegens de gepensioneerde kapitein J.P
uit Castricum die vorig jaar op eerste Kerstmorgen met de kustvaarder ,,Zaanstroom '' aan de grond liep. Het schip, dat een paar uur vastzat, liep geen schade op. De hoofdinspecteur was van oordeel, dat de raad in deze zaak volstaan kon met te constateren, dat de kapitein een duidelijke fout heeft gemaakt.
Een slechte kerstdag aan het einde van de carriere van de kapitein ,'' zo merkte de voorzitter van de raad op. Het was kinderachtig eenvoudig, maar het beste paard struikelt
wel eens''. De Kapitein meende het mistsein van de Zuiderpier van IJmuiden recht vooruit te hebben, terwijl dit later bleek aan stuurboord te zijn.

 

26. Database nr.: 00631  
IJmuiden 20 September 1950
Urk 48 in nood           (1950)   
Omstreeks tien uur vanavond is de IJmuidense reddingsboot ,, Neeltje Jacoba" uitgevaren om assistentie te verlenen aan een in nood verkerende Urker vissersboot, die ter hoogte van Castricum door de hoge zee in moeilijkheden was geraakt.
Het was de botter Urk 4, die na noodseinen te hebben uitgezonden, door de IJm 240 op sleeptouw is genomen. De ,,Neeltje Jacoba " en de tevens uitgevaren sleepboot ,,Nestor" bleven in de buurt toen de IJmuider kotter de Urker boot naar IJmuiden sleepte.

 

27. Database nr.: 00649  
Vernietigde woningen Castricum
          (1940 - 1945)   
Vernietigde woningen te Castricum.
totaal 378.

 

28. Database nr.: 00650  
Krijgskans der voordeels Nederland en Fransen
Duinen           (5 October 1799)   
DEn 2den October vernieuwden de Engelsen hunnen aanval, met zulk een goed gevolg, dat
Brune met een gevoelig verlies naar Castricum en de Beverwijk moest wijken; doch de 6de
October besliste de krijgskans ten voordele der Nederlandse en Fransen. De Hertog van York viel al vroeg in den morgen met geweld op ons leger aan, en streed hardnekkig tot 's avonds acht ure, zonder door te kunnen breken. Zijn wel doordachte plan, om ons leger langs het strand in den rug aan te vallen, werd door ene toevalligheid verijdeld. Brune vergezeld van zijn staf, tot dicht aan het strand rijdende, en op een hoge duin geklommen zijnde, ten einde alles te kunnen overzien, werd hij door de aanrukkende vijanden bemerkt, die hun oogmerk verijdeld wanend, terug trokken, York bood nu de handen tot verdrag, dat den 8de October 1799 tot stand kwam, waarbij de Engelsen en Russen een vrije aftocht werd toegestaan.

 

29. Database nr.: 00685  
Echt Hollands stukje Bergingswerk
Strandingen           (5 December 1949)   
Hoewel er maar twee mast toppen van de kustvaarder Sandbergen die op 5 December onder de kust van Castricum verging boven water uitsteken, is de bemanning van de ,,Hulpin Nood'',
met schipper C.Th Nieman uit Amsterdam er in geslaagd de lading van het vergane schip te bergen. En dit is een vermeldingswaardige prestatie, als men bedenkt weet, dat de Sandbergen was geladen met gietvormen, omvangrijke blokken, bestemd voor de Hoogovens tezamen wegend 679 ton.
Zeven man met een bootje van 75 ton en een mager laadboompje, hebben de gewichtige en waardevolle lading in veiligheid weten te brengen. lading in veiligheid weten te brengen. Daartoe heeft duiker A. Balk 275 keer(!) in 19 meter diep, vaak ruw water, zo'n zwaar blok-ze varieerden van 2100 tot 5800 kilo- aangehaakt. De zwaarste stukken zijn ondergedompeld naar IJmuiden gebracht.
De Coaster zelf wordt als verloren beschouwd en zal waarschijnlijk met springstof worden vernietigd.

 

30. Database nr.: 00749  
Deense kustvaarder vergaan voor Castricum
          (10-2-1948)   
Slechts twintig voordat de Deense kustvaarder LOTTE SKOU op de eerste zandbank voor Castricum voorgoed door de zee werd bedolven, sprongen de laatste opvarenden in het net van de IJmuidense ,,Neeltje Jacoba''. Geen wonder dat ondanks vliegende storm , hopeloze toestand van zijn schip en levensgevaar voor hem en zijn mannen de kapitein zo lang wachtte voor hij gered wilde worden: het was zijn eerste reis als gezagvoerder! Bij de laatste keer, dat de ,,Neeltje Jacoba'' langszij kwam- een voortreffelijke prestatie van onze redders!- sprong Sven Sorensen naast het net. Hij verdween tussen de heftig heen en weer slingerende schepen in de kokende branding. Maar nog juist voor de schepen weer in volle vaart tegen elkaar op te botsen, hadden de redders de schipbreukeling in zijn kleren weten te grijpen en aan boord gehesen! Een uur later schreef hij met vebonden handen zijn naam voor ons op! Zo was de gehele bemanning, negentien koppen gered.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juni 2020